Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Det händer myket runt om i landet på dialogområdet, se flera exempel här nedan.

Nu har vi förbättrat www.dialogguiden.se vår webb där du hittar exempel på genomförda dialoger, metoder, filmer m.m.

Vi vill gärna ha in era nya exempel på genomförda dialoger. Det enklaste är att ni skapar ett konto och själva lägger upp era exempel.
Vi startar vårt nya nätverk för medborgarbudget och till vr stora glädje har vi elva kommuner som kommer att delta.

Vi startar också vårt nya nätverk för förtroendevalda där deltagandet är så stort att vi erbjuder två tillfällen.Det går utmärkt att anmäla sig till dessa nätverk fortsättningavis, kontakta nils.munthe@skl.se

kontakta anders.nordh@skl.se

Lena /Anders/ Malin och Nils
 
SKL: Demokratiresan – en podcast om demokrati
 
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
 
Nu finns vårt sjätte avsnitt publicerat som handlar om Mänskliga rättigheter.

Tidigare publicerade avsnitt
Avsnitt 5: Involvera medborgarna via nätet
Avsnitt 4: Samverkan med civilsamhället
Avsnitt 3: Lokal demokratiutveckling från jordens alla hörn
Avsnitt 2: Medborgarbudget for the win
Avsnitt 1: Hej Medborgardialog
 
 
SKL: Nätverk medborgarbudget - för demokratisk- och hållbar utveckling
 
Nu startar vi ett treårigt nätverk 2019 - 2022 för att utveckla medborgarbudget enligt SKL:s modell för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet.

Elva kommuner deltar i nätverket och prövar och utvecklar medborgarbudget utifrån SKL:s modell under tre år. Efter avslutat projekt kan vi visa på flera lärande exempel på medborgarbudget.
 
  • Territoriet kommunen eller regionen
  • Speciell grupp eller grupper
  • Teman eller institutioner
Frågor: lena.langlet@skl,se    anders.nordh@skl,se   malin.svanberg@skl,se
 
SKL: Demokratidagen 2019
 
På Demokratidagen fick deltagarna fick bland andra möta Carola Gunnarsson, SKL:s styrelse, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, professor Elin Wihlborg, docent Hans Abrahamsson, professor Karl-Henrik Robèrt, chefsekonom Annika Wallenskog och ordförande i demokratikommittén Peter Örn.
 
 
Borås: E-petition
 
Välkommen till Borås Stads tjänst för e-petitioner. En e-petition är ett sätt lämna förslag till Borås Stads politiker. Här kan du bidra med en egen e-petition eller skriva under någon annans e-petition.

Alla som vill kan skriva under eller skapa ett förslag.

Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-petitioner.
.
 
Orust: Medborgardialog
 
Medborgardialogens syfte är att ge dig som kommunmedlem möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara.

Medborgardialog definierar vi som en strukturerad diskussion mellan kommunens representanter och kommunmedlemmar. Den ska användas som ett redskap för att ta med kunskap och synpunkter från kommunmedlemmar som en del i besluten, särskilt de röster som inte hörs genom befintliga kanaler.


Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som bestämmer när en medborgardialog är ska användas som en del i ett beslutsunderlag.
 
 
Luleå: Luleåförslaget
 
Luleåförslaget är en tjänst för du ska kunna påverka Luleås utveckling. Ge ett förslag och får ditt förslag tillräckligt många röster så tas det upp politiskt.

Du lämnar ditt förslag genom att logga in via e-legitimation och beskriver vad du vill att kommunen ska göra för åtgärd.


Förhållningsregler för Luleåförslaget
  • Enbart förslag som går under Luleå kommuns ansvarsområden kan tas upp
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp eller om kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren
  • Förslag som når 77 röster inom 3 månader går vidare till beredning
  • Inga förslag som innehåller; diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp
.
 
 
Kiruna: Vår stad i omvandling
 
Under de närmaste åren kommer hotell, kulturhus, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Bland annat satsar Kiruna kommun,

Tekniska verken i Kiruna och Kirunabostäder flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden.
.
 
 
 
Arvidsjaur: Historiskt dialogmöte mellan olika näringar
 
I mitten av januari samlades en rad representanter från olika näringar och myndigheter, i kommunfullmäktigesalen på temat dialog:

-Vad jag vet är det första gången vi träffas så här, för att lyfta frågor som berör alla inbjudnas verksamheter på något sätt, sa tf näringslivschefen Peter Manner.
Markarealer, störningar av renar och andra djur samt frikörning med snöskoter var de frågor som diskuterades flitigast under dialogmötet.
 
Först ut på dagordningen var kommunens tre samebyar:
-Trevligt att vi kan träffas och ha ett möte. Tror mycket kan lösas genom dialog, sa Patrik Lundgren, Östra Kikkejaurs sameby.
 
Gävle: Tyck till om kultur- och bildningscentrum
 
Gävle är en kommun som växer och utvecklas. Ett nytt kultur- och bildningscentrum ska byggas i Gävle. Stadsbiblioteket är basen för verksamheten. Ta chansen och tyck till om innehållet i byggnaden.

Varmt välkommen att tycka till och påverka på dialogmötet eller via vår e-tjänst.
.
 
Uppsala: Engagera dig och påverka
 
I Uppsala kommun kan du göra din röst hörd på många sätt. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. På så sätt kan du vara med och utveckla och förbättra Uppsala kommun.
 
 
 
Haninge: Nyfiken park
 
Nyfiken park – en medborgardialog framtagen av Haninge kommun
Vi vill att de som bor, arbetar och besöker Haninge trivs och använder våra parker. Genom konceptet Nyfiken park frågar vi hur besökarna vill påverka och utveckla olika parker i kommunen. Utifrån de synpunkter som kommer in från dialogen bearbetas synpunkterna och ett program för parken tas fram.

För närvarande är det Tungelsta trädgårdspark som förbättras enligt detta koncept.
 
 
OIDP: Best Practice in Citizen Participation
 
The International Observatory on Participatory Democracy (IOPD) invites local and regional governments that are members of the IOPD to submit their proposal for the XIII edition of the award. This distinction is an award given annually by the observatory to recognize innovative experiences and public policies on citizen participation.

Det vore roligt om någon kommun eller region tar chansen att nominera sig själva, eller kontaktar oss på SKL för nominering.
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.
 
 
Självstudiekurs i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog
 
Självstudiekursen har tagits fram på initiativ av Projekt Medborgardialog, Sektionen för Demokrati och styrning inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projekt Medborgardialog startade 2006 med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrprocesser och verksamhetsutveckling för demokratiskt och social hållbarhet.

Slutresultatet som disponerats i tre sammanflätade delar (Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik, Del II Sverige i en värld i förändring samt Del III Makt, medskapande och manöverutrymme) har prövats och utvecklats under SKL:s Diplomerade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som vi genomfört tre år i rad under Hans Abrahamssons ledning. Det har gjort det möjligt att utforma materialet till ett kurspaket för lokala självstudier. Förutom av texter med instuderings- och uppsummerande frågor för gruppdiskussion består materialet av 26 inspelade föreläsningar som kan laddas ner från YouTube (Samhällsförändring och medborgardialog).

Kurspaketet är avsett för självstudier i grupp, och innehåller instuderings­frågor och uppsummerande gruppdiskussions­frågor.

Kurslitteraturen är uppdelad i tre delar, och finns som både e-bok och pdf-dokument.

Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.