Inbjudan till PRYL-utbildning i Mönsterås
 

Datum: 16 + 23 maj + 3 juni 
 
Certifiering: 12 juni
 
Utbildningen
 
Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt. Vid detta utbildningstillfälle får du fördjupade kunskaper inom golvmaterial och golvvård då vi den 23 maj lägger extra fokus på detta. 

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls. Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.
Steg 1 - Lärarledd, 1 dag
 
 • Uppstart och utdelning av elevmaterial
 • Metodik och pedagogik E-learn/ självstudier
 • Städningens grunder
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff
Steg 2 - självstudier
 
Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna. Uppstart och utdelning av elevmaterial.
 
Steg 3 - Lärarledd, 1 dag
 
 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Huvudgruppsindelning
 • Hygien
 • Praktisk moppteknik
 • Praktisk golvvård
 • Golvidentifiering
 • Genomgång terminologi
 • Genomgång inför certifiering
   Steg 4 - självstudier
    
   Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna. Uppstart och utdelning av elev-
   material.
    
   Steg 5 - Lärarledd, 1 dag
    
   • Repetition och genomgång av självstudier
   • Repetition golvidentifiering
   • Repetition huvudgruppsindelning
   • Genomgång av minitest som alla genomfört under självstudierna
   Steg 6 - Certifiering, 1/2 dag
    


   Blended learning
    
   Blended Learning erbjuder det bästa av två världar. Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten. Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta. Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov. Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

    
   Vad får du ut av utbildningen?
    
   Det här är några av de ämnen som vi tar upp under utbildningen:

   Arbetsplanering
   Du lär dig att planera ditt arbete och följa städinstruktioner.

   Arbetsredskap
   Du får kunskap om städutrustning och rengöringsmedel, säker användning och hur man väljer rätt städmetod för att minska föroreningar i inomhusmiljön som kan vara allergiframkallande eller orsaka smittspridning. Vi går igenom hela
   rengöringsprocessen så du kan känna dig trygg i din roll som lokalvårdare.

   Ergonomi
   Inom städbranschen är det vanligt med besvär i axlar, armar och rygg som orsakas av felaktiga arbetsrörelser och arbetsställningar samt enformigt arbete. Här får du lära dig att arbeta ergonomiskt och på så sätt förebygger du förslitningsskador.
   Hygien
   Genom att städa minskar risken för föroreningar inomhus. Du får lära dig bakterier, mikroorganismer och hygien.

   Golvvård
   Du får lära dig hur du väljer den mest lämpade golvvårdsmetoden för respektive golv. Med rätt golvvård minskar underhållskostnaderna som uppstår vid felaktiga städmetoder, feldosering eller felaktigt val av städkemikalier.

   Service & Kvalitet
   Vi går igenom vad det innebär att ge god service och kvalitet och det viktiga kundbemötandet.

    
   Datum & pris
    
   16 + 23 maj + 3 juni 
   Tid: 09.00-16.00

   Certifieringsdatum & tid
    
   12 juni
   Tid: 10.00-13.00
    
   Plats
    
   Mönsteråsgymnasiet
   Torggatan 15

   Mönsterås
    
   Pris utbildning
    
   8 400 SEK per person exkl. moms
   I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika. Borago förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet understiger 10 personer.

    
   PRYL-certifikat
    
   Som bevis på att deltagaren har tillgodosett sig utbildningen genomförs ett kunskapstest. Godkänt resultat leder till PRYL-certifikat.

   Pris: 3 100 SEK per person exkl. moms

    
   Anmälan till utbildning samt certifiering