Lärplattformar förvillar lärarna i betygssättningen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
7 maj 2019

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och därmed också högsäsongen för betygssättning. Att sätta betyg är en myndighetsutövning och en komplicerad process. Enligt betygsexpert Per Måhl försvåras den ytterligare av skolans lärplattformar som inte är anpassade för bedömning och betygssättning. Läs hans debattinlägg i brevet nedan. Här vi också samlat in de senaste nyheterna, debatterna och forskningsrönen kring betyg och bedömning.

God läsning önskar Skolportens redaktion!
Söker du nytt jobb?
 

 
Lärplattformar förvillar lärarna i betygssättningen
 
Digitala lärplattformar fungerar bra för information om frånvaro, läxor och föräldramöten. Men när det gäller bedömning och betygssättning fungerar de inte alls, skriver betygsexperten Per Måhl.
Skolporten
Nya råd kring betyg
 
Lärarnas egen yrkeskunskap ska väga tyngre när betygen sätts och överdriven dokumentation kan rensas bort.
Lärarnas tidning
Skolverket har släppt nya allmänna råd om betyg och betygssättning.
Skolvärlden
De gör ingen klokare, säger en. De ger lärarna något rejält att hålla sig i, säger en annan.
Lärarnas tidning
Lärare ska ha mandat att själva tolka kunskapskraven och göra en professionell bedömning.
Tidningen Gymnasiet
Forskare tvivlar på att Skolverkets nya allmänna råd för betyg och betygsättning ökar likvärdigheten.
Tidningen Grundskolan
 
Annons
Skolverket vill reglera betygsättningen
 
Skolverket vill reformera betygssystemet och införa en gräns för hur stor avvikelsen får vara mellan elevers betyg och resultaten på nationella prov.
Lärarnas tidning
Anders Jönsson, professor i didaktik, tror att det går att förbättra likvärdigheten genom att använda vissa metoder vid betygsättning.
P4 Kristianstad
Slutbetygen blir inte mer likvärdiga av att anpassas till resultaten på nationella prov, skriver Per Måhl, betygsexpert & utbildningskonsult.  
Dagens Samhälle
Det nödvändigt att utreda vad som är möjligt att göra för att betygssättningen ska blir mer likvärdig, replikerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.
Dagens Samhälle
I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)
Skolverket
Gymnasiet: Lärare gör fel vid betygssättning
 
Elevernas kunskaper utvärderas inte tillräckligt vid betygsättning vilket riskerar att ge eleverna olikvärdiga betyg. Det slår Skolinspektionen fast i en granskning som gjorts inom kursen svenska 3 på gymnasiet.
Skolvärlden
Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning betygssättning på högskoleförberedande gymnasieprogram med fokus på svenska 3. (pdf)
Skolinspektionen
Sambedömning
 
Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning?
Skolporten
Det var i samband med SKL:s mattesatsning år 2015 som Värmdö började samla alla kommunens grundskollärare i teoretiska ämnen för att sambedöma de nationella proven.
Skolporten
Sambedömning kan leda till rättvisare betyg eftersom fler lärare värderar samma uppgift.
Tidningen Gymnasiet
Ett ämnesövergripande samarbete gav Lisa Enhus ett större bedömnings­underlag.
Tidningen Mivida
 
Annons
 
Formativ bedömning
 
Formativ bedömning har blivit en självklar del av många matematiklärares undervisning.
Origo
Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande.
Pedagog Stockholm
 
Svenska som andraspråk, 16-17 september
 
Skolportens återkommande konferens - nu i Göteborg! Ta del av intressanta föreläsningar om språkutveckling, anpassningar för elever med språkstörning, svagt arbetsminne, talrädsla och hur du kan arbeta stödjande, ämnesövergripande samarbeten med SVA i fokus. Missa inte två givande dagar! Läs mer och boka plats!
 
Lärarrollen
 
Den nya planen för grundskolan togs i bruk 2016 och ställer stora krav på lärarna. Nu ska läraren bedöma elevens lärande, inte eleven. (webb-tv)
Utbildningsradion
De flesta lärare förknippar matriser med hårdtuggad bedömning.
Grundskoletidningen
Hör en längre intervju med högstadieläraren Cecilia Riveros Johansen, som nyligen anmälde Vesterhavsskolan i Falkenberg till Skolinspektionen.
P4 Halland
I denna artikel undersöks hur lärare i matematik säger sig ha blivit påverkade av att deras bedömningar granskas.
Skolporten
Idrott, hälsa, hem- och konsumentkunskap
 
Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har.
Skolporten
Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.
Skolvärlden
Lars-Åke Bäckman är ämnesansvarigt undervisningsråd på Skolverket för hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, besvarar han några vanliga frågor.
Tidningen Mivida
Specialpedagogik och betyg
 
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.
Skolvärlden
En granskning från Riksrevisionen visar att grundsärskolan inte får samma stöd och uppmärksamhet från regeringen och Skolverket som grundskolan.
Skolvärlden
Grunden för bedömningen av elevernas kunskaper läggs redan på planeringsstadiet.
Specialpedagogik
I bedömningstider kan frågorna vara många. Hos oss hittar du svaren på flera av dem.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Att allt över godkänt är en bonus, säger Måns Boström, lärare på ESS-Motivation.
Specialpedagogik
 
Vuxenutbildning i fokus, 18 oktober
 
Högaktuell dag för dig som undervisar inom vuxenutbildning! Under en heldag diskuteras viktiga ämnen såsom betyg, bedömning och validering, hur vuxnas lärande skiljer sig från barn och ungas, vad som händer i hjärnan när vi lär oss samt pedagogiska strategier i mötet med vuxna elever med npf. 
Läs mer och boka plats!
 
 
Mer komplicerad betygsättning på vuxenutbildningen
 
Hej där, Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Du ska föreläsa om betyg, bedömning och validering på Skolportens konferens om vuxenutbildning. Något speciellt som lärare inom vuxenutbildning ska tänka på här?
Skolporten
Podcast och diskussionsfrågor
 
Nedan har Sara Bruun sammanställt 15 påståenden om bedömning och betygsättning som kan fungera som ett diskussionsunderlag i lärarrummet.
Skolvärlden
Sara Bruun och Christian Lundahl diskuterar de olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper. (webb-radio)
Skolverket
Att samarbeta kring frågor om bedömning och betygssättning har visat sig vara ett betydelsefullt redskap för ökad likvärdighet.
Skolverket
Samtal med betygsforskaren Alli Klapp kring frågor om betyg, betygssättning och bedömning i skolan.
Lärarnas riksförbund
Ett kritiserat betygssystem
 
Dagens betygssystem i skolan var kritiserat redan innan det infördes 2011.
Sveriges Radio
I tre program undersöker Vetandets värld bakgrunden till dagens betygssystem. (webb-radio)  
Sveriges Radio
Vi söker bakgrunden till dagens kritiserade betygssystem. (webb-radio)
Sveriges Radio
Orättvist, stressande och obegripligt – kritiken mot det betygssystem vi har nu har varit förödande. (webb-radio)
Sveriges Radio
Vetenskapsradions Ulrika Björkstén om ett betygssystem ingen är nöjd med.
Sveriges Radio
Webbkurser och lärarstöd
 
Rättssäker betygssättning är en webbkurs om bedömning och betygssättning.
Skolporten
Så använder du lärandematriser.
Grundskoletidningen
Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i mellanstadiet.
Skolverket
Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Skolverket
Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
Skolverket
Fördjupa dina kunskaper om vilken dokumentation du behöver om elevernas kunskaper. Webbkursen riktar sig till lärare i alla skolformer.
Skolverket
Betyg och bedömning - detta gäller
 
Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.
Skolverket
Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning, och om sådant stöd finns även särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper.
Skolverket
Alla elever har rätt att bli bedömda på samma grunder.
Skolinspektionen
Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)
Skolverket
 
Grund- och gymnasiesärskolan, 12-13 november
 
Ta del av aktuella föreläsningar om praktiska exempel på ämnesövergripande undervisning, bfl och hur det fungerar i särskolans lärmiljö och hur digitala verktyg kan utmana elever på olika utvecklingsnivåer. Konferensen berör också sex- och samlevnadsundervisning i särskolans praktik och hur man skapar en tillgänglig undervisning för elever med syn- eller hörselnedsättning. Missa inte högaktuella och intressanta dagar!
Läs mer och boka plats!
 
 
Forskning
 
Elever med dålig självbild kan vara de som behöver betyg och provresultat mest. Det menar Therese Hopfenbeck, bedömningsforskare i Oxford.
Skolporten
Ilona Rinne, universitetslektor vid Göteborgs universitet, menar att det är svårt att uppnå likvärdighet i bedömningen med det nuvarande betygsystemet.
Skolvärlden
Svenska mattelärare är duktiga på att bedöma nationella prov. Den slutsatsen drar Anna Lind Pantzare i sin avhandling.
Skolporten
Lärare behöver utveckla mer kunskaper om hur bedömningar kan forma undervisningen. Det menar forskare Per Blomqvist.
Skolporten
Linda Borgers forskning visar att lärare uppmärksammar en stor bredd av elevers muntliga kommunikativa kompetens vid bedömning av nationella prov.
Skolporten
Digital kompetens lyfts fram i läroplanerna för skolan. Men ute i klassrummen väger ännu det talade och skrivna ordet tyngst i bedömningen.
Forskning.se
För att kunna navigera mellan olika riktlinjer och förväntningar antar lärarna olika roller när de skriver omdömen, visar Annelie Johansson forskning.
Skolporten
I den här artikeln fokuserar författarna hur grundskolelärare i svenska och engelska resonerar om de nationella provens roll i betygssystemet.
Skolporten
Denna rapport handlar om bedömning av språklig kompetens, om olika aspekter av de nationella material i engelska och moderna språk. (pdf)
Göteborgs universitet
Mer om betyg och bedömning
 
På Skolportens webb hittar du en särskild sida där vi samlar nyheter, styrdokument, rapporter och forskning om betyg och bedömning.
Till fokussidan om betyg och bedömning