Samrådet tar upp översynen av TEN-T med frågor om bland annat standarder och infrastrukturkrav, verktyg för genomförande, olika aspekter av det övergripande nätet och icke-bindande åtgärder.

Sista svarsdag 17 juli

Mer information:
Besvara enkäten