Kurser inom signalteknik
 
ERTMS är det nya signalsystemet som är under uppbyggnad i Europa. För dig som vill lära dig mer om ERTMS erbjuder Trafikverkssolan kurser inom projektering men också en grundläggande introduktion.

Trafikverksskolan erbjuder dessutom ett flertal kurser inom den traditionella signaltekniken. Här presenteras några av kurserna som äger rum under sommaren och hösten.
ERTMS projektering
 
Har du kunskap om projektering av de traditionella signalsystem som finns i Trafikverkets anläggning och vill lära dig mer om ERTMS? Då är kursen ”ERTMS projektering” någonting för dig. 

Kursen innehållet bland annat:
  • ETCS övergripande nivåer och moder
  • TrV-SRS upplägg på funktionsprodukt, kravspecifikationer, läsa specifikationer samt lista funktioner och begrepp
  • ETCS language kunna förstå TDOK där paketnummer står, ta reda på vilken information som finns i paket och variabler
  • Signaleringsprinciper (TDOK) med uppdatering samt nya delar i regelverket
  • Tekniska funktionskrav med förståelse för hur en anläggning beställs/kravställs samt genomgång av TF för en ERTMS-bana
  • Datainnehåll/systemuppbyggnad BT nivå 2 samt Ansaldo nivå 2
För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderar vi att du har kunskap motsvarande Trafikverksskolans kurser Signalteknik för ingenjörer del 1-3 samt god kännedom om vad ERTMS/ETCS är.

Kursort. Stockholm
Kursdatum: 11-13 juni

Klicka här för att läsa om kursen och anmälan
Kurskod: BSERTMS-PR
”ERTMS/ETCS i Sverige grund”
 
För dig som vill veta mer om European Rail Traffic Management System (ERTMS) och European Train Control System (ETCS) erbjuder Trafikverksskolan kursen ”ERTMS/ETCS i Sverige grund”.

Du får under en dag lära dig mer om ERTMS och ETCS och hur dessa system fungerar i Sverige. Du kommer också att få information om de projekt som pågår i Sverige.

Kursort: Stockholm
Kursdatum: 16 oktober

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSERTMSG
Linjeblockering
 
Kursen "Linjeblockering" ger dig kunskap och förståelse för signaltekniska kretsscheman så att du ska kunna arbeta med underhåll och felavhjälpning. Du får även en orientering om de väsentliga nyheter och förändringar som införts i signalsäkerhetsanläggningar i samband med en snabbtågsutbyggnad.

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha genomfört utbildningarna "Grundutbildning 1 & 2 för signaltekniker" (BSG1, BSG2). Kursen är teoretisk men varvar flera tillämpade övningar i mindre grupper. De realistiska övningarna genomförs på Trafikverksskolans modellbana.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 16-27 septmber

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSLIB
Slutbesiktning av signalsäkerhetsanläggningar
 
Under kursen "Slutbesiktning av signalsäkerhetsanläggningar" får du lära dig mer om vilka föreskrifter som styr utformningen av signalsäkerhetsanläggningarnas utförande så att du ska kunna planera, tillämpa och dokumentera en ibruktagandebesiktning.

Kursen omfattar praktiska övningar där du kommer att vara medhjälpare vid de olika besiktningsmomenten i såväl reläbaserade som datorbaserade anläggningar.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 10-14 juni En plats ledig!

Klicka här för att läsa mer och anmäla 
Kurskod: BSIÖSB
Projektering av ATC
 
Är du projektör av signalanläggningar så kan kursen "Projektering av ATC" vara något för dig.

Förutom genomgång av teoretiska moment får du även öva dig på bland annat att projektera ATC för signaler, hastighets- och orienteringstavlor, vägskyddsanläggningar.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 23 september-4 oktober

Klicka här för att läsa mer och anmäla 
Kurskod: BSATCPR
ATC, seriell markutrustning
 
För dig som arbetar med installation, underhåll och felavhjälpning av ATC-system erbjuder Trafikverksskolan kursen "ATC, seriell markutrustning". För att tillgodogöra dig kursen så behöver du ha gått kursen "ATC, fordons- och banutrustning samt systemfunktioner" (BSATC) samt erfarenheter av ATC.

Under kursen får du öva dig på att montera kodare och baliser, hantera programmeringsverktyg, lokalisera och avhjälpa fel i banutrustningen.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 10-11 juni

Klicka här för att läsa mer och anmäla 
Kurskod: BSATCM
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).