Det senaste på yttrandefrihetsområdet – FRA tio år och EU-direktiv om terrorism
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Tio år med FRA – vart tog kritikerna vägen?
 
Kaffekopp som det står FRA på
Det har gått tio år sedan den hårt kritiserade FRA-lagstiftningen trädde i kraft. Detta kommer Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp att uppmärksamma vid ett seminarium i Almedalen den 3 juli kl 14.00.
Till kritikerna för tio år sedan hörde bland andra Jason Diakité, Annie Lööf och Fredrick Federley. Då gick debatten varm och många unga demonstrerade mot FRA. Paralleller drogs till Stasis arkiv.

Sedan dess har kritiken mot FRA-lagstiftningen tystnat och dessutom har möjligheterna för FRA att bedriva signalspaning utvidgats. Till en början var det bara regeringen och försvarsmakten som fick inrikta signalspaningen. Men 2013 ändrades reglerna så att även SÄPO och polisen får göra detta. Regeringens nästa steg är att ge polisen tillgång till uppgifter från signalspaning, även om det pågår en förundersökning om det som signalspaningen gäller. Det som var otänkbart för bara tio år sedan passerar alltså idag riksdagen utan större protester. Varför, vad har uppgifterna använts till och finns det överhuvudtaget någon kritik kvar idag?
 
Nytt EU-direktiv om terrorisminnehåll på nätet
 
EU-parlamentet har nu sagt ja till det nya direktiv som ska få bort så kallat terrorisminnehåll på nätet. Siktet är inställt på plattformar som Facebook och Youtube, men förslaget får träff på grundlagsskyddade medier. Den svenska regeringen måste därför kräva tydliga undantag för tryck- och yttrandefriheten.
Förslaget innebär att en myndighet ska avgöra vad som är ”terrorisminnehåll”. Det handlar bland annat om inlägg som uppmanar till terroristbrott. Plattformarna har en timme på sig att ta bort information.

Läs mer om förslaget och Journalistförbundets kritik på Journalistförbundets hemsida.
 
Digitala källskyddet måste stärkas
 
Person vid dator
Foto: Theresia Viska
Det är få redaktioner som har en skriven policy om källskyddsfrågor. Det visar den enkätundersökning som Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp har genomfört.

Undersökningen visar också att kännedom om digitalt källskydd och de tekniker som finns för att skydda källor digitalt är fortsatt låg på redaktionerna.

Enkätundersökningen presenterades på ett seminarium på gräv. Yttrandefrihetsgruppens Anders Thoresson höll i seminariet och delade med sig av sina bästa tips för att stärka källskyddet.

Vill du att Anders Thoresson ska komma och föreläsa? Kontakta Anders Thoresson direkt via mail för mer info. Mer information om undersökningen finns på Journalistförbundets hemsida.
 
Kritiserat förslag om datalagring lämnas till riksdagen
 
Regeringen väljer att gå vidare med det kritiserade förslaget om datalagring. Datalagring innebär en risk ur källskyddssynpunkt. Förslaget innebär att operatörerna tvingas lagra uppgifter om elektronisk kommunikation för att polisen ska kunna få tillgång till dem. I förslaget finns det inga garantier för att uppgifter som omfattas av journalisters tystnadsplikt inte lagras och lämnas till polisen. Dessutom finns det stor risk att förslaget inte lever upp till EU-rättens krav på att skydda den personliga integriteten, vilket kan göra att EU-domstolen på nytt underkänner de svenska reglerna.

Mer information om förslaget finns på Journalistförbundets hemsida.
 
Om Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Hanna Nyberg, SVT, ledamot förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Vill du ha mer information?
 
Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Har du frågor om innehållet i nyhetsbrevet? Vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Hanna Nyberg, SVT, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, hanna.nyberg@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se