Utbildningsnytt #157
 
Växla spår? Gå någon av våra kurser!
 
Behöver du komplettera eller vidareutbilda dig inom järnvägsbranschen? Gå in på www.trafikverksskolan.se och läs mer om höstens hela utbud. Exempel på våra tekniska kurser och utbildningar är kapning och slipning av rälsmaterial, spårsvets, olycksutredning, detektorer, informations- och signalssystem men även längre utbildningar på gymnasie-, yrkeshögskola- och högskolenivå.

Saknar du något i vårt utbud? Tveka inte att kontakta oss!
Bli vår nya medarbetare!
 
Du som har erfarenhet inom bana, el-, tele- eller signalteknik och vill gå mot nya utmaningar ska hålla utkik på www.trafikverksskolan.se. Vi växer och söker hela tiden nya medarbetare och då framför allt utbildare till våra tekniska kurser. 

Läs mer om lediga jobb på www.trafikverksskolan.se
Kommande kurser
 
Allmän järnvägsteknik för administratörer
 
Järnvägsanläggningens uppbyggnad och funktion.

Kursort: Ängelholm

Kursdatum:
20-22 maj
27-29 maj
19-21 august
18-20 september
2-4 september
18-20 september
30 september-2 oktober
21-23 oktober
4-6 november
25-27 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAJVT
Elsäkerhetsledare/kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme
 
För dig som ska tjänstgöra som elsäkerhets- och/eller kopplingsledare för kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 10-14 juni

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEELAK
Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt
 
Planera, ansvara, upprätthålla och stämma av skyddet för A-, L- och E-skydd samt vägvakt.

Kursort: Ängelholm

Kursdatum:
24-28 juni
30 september-4 oktober
4-8 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄTSM
Slutbesiktning av signalsäkerhetsanläggningar
 
Funktionskontroll, planering av ibruktagarbesiktning.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 10-14 juni

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖSB
ATC, seriell markutrustning
 
Praktiska övningar i installation, underhåll och felavhjälpning av ATC-systemet.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 10-11 juni

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSATCM
ERTMS Projektering
 
Kurs i regelverk, krav, projektering och beställning av ERTMS.

Kursort: Stockholm
Kursdatum: 11-13 juni

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSERTMS-PR


Repetitionskurs i regelverk, krav, projektering och beställning av ERTMS.

Klicka här för att läsa mer och gör en intresseanmälan
Kurskod: BSERTMS-PR REP
 

TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen11

Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.