Vi har platser kvar till vårens kurser.
Säkra din plats - boka idag!
 
Visste du att vi är Sveriges ledande leverantör av utbildning inom lokalvård?
 
Vi skapar total tjänstekvalitet genom utbildning och konsultstöd för individen, organisationen och beställaren. Vårt arbete gör att kund och brukare känner trygghet och stolthet för den inre miljön. 
 
 
Öppna kurser
 
Vi erbjuder öppna kurser inom lokalvård och nedan finner du aktuella kursdatum och orter.
Företagsinterna kurser
 
De flesta av våra utbildningar sker företagsinternt, det vill säga att vi kommer till kunden och håller en utbildning utifrån dennes önskemål.
Kontakta oss för offert.
Städakademin
 
I vår nya satsning som heter Städakademin erbjuder vi distanskurser samt utbildningsabonnemang.
Nyfiken på framtidens lärande som samtidigt är kostnadseffektivt? Läs mer här.
Det är endast våra Öppna kurser som finns presenterade i detta utskick. Välkommen att höra av dig till oss på Borago gällande Företagsinterna kurser och Städakademin
på tel 013-24 55 00 eller på info@borago.se.
 
Lokalvårdsutbildning PRYL
 
Komplett yrkesutbildning
 
Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.
 
God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

 
 
Lokalvårdsutbildning PRYL
 
Vad innebär 3-dagars PRYL-utbildning med självstudier?

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar.

Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten. Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.

Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.
Läs mer här>>

 
Mönsterås
16, 23 maj + 3 juni
Certifiering: 12 juni
Kursen i Mönsterås lägger extra fokus på golvvård.

Göteborg
21, 28 maj + 4 juni
Certifiering: 7 juni
Boka online

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms. I priset ingår tillgång till E-learnplattformen, handbok i lokalvård, diplom, lunch och fika.

Pris certifiering
3 100 SEK per person ex. moms.
 
Grundutbildning Lokalvård
 
1,5 dag

Utbildningen riktar sig till oerfaren personal eller sommarvikarier som behöver introduceras till lokalvårdsyrket för känna trygghet i sin roll.

Dagens lokalvårdare har en mer komplex arbetsdag än man tror. Många olika golvtyper som ska rengöras, utmanande arbetsställningar och arbetsmoment samt en mängd olika kemikalier och redskap du säkerligen aldrig hört talas om.

Syftet med Grundutbildning Lokalvård är att ge nyanställd eller oerfaren personal en bra grund för att kunna genomföra sitt arbete professionellt. Introduktionen skapar trygghet och säkerhet kring vad som förväntas av lokalvårdaren.
 
Linköping
28 - 29 maj
Boka online

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms.
Kursen är 1,5 dag.
I priset ingår anpassat kursmaterial diplom och förtäring.

Dag 1: Frukost, lunch & fika
Dag 2: Frukost
Dag 1 kl 09.00 - 16.00
Dag 2 kl 08.00 - 12.00

 
Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar med och inom lokalvård och önskar en grundläggande utbildning inom yrket.
 • För dig som ska arbeta som sommarvikarie
 • För dig som nyanställd lokalvårdare utan direkt erfarenhet av lokalvård och som behöver professionell introduktion
Kursinnehåll
 • Ergonomi samt mopptekniker
 • Golvtyper och golvidentifiering
 • pH-skalan
 • Dosering
 • Toalettstädning
 • Service och kvalité - hur bemöter jag mina kunder och kollegor?
 • Vanligt förekommande maskiner och redskap
 
Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare
 
3 dagar
 
Det faktum att människor är organisatoriskt sammanförda i grupper innebär inte att de därmed också fungerar som effektiva arbetslag. För detta krävs något mer. Kursen vänder sig till dig som idag/eller kommer att arbeta med personalrelaterade uppgifter, samt har möjligheten att påverka/utveckla arbetsmiljön och/eller organisationen.

Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.

Utbildningen varvas med föreläsningar och problembaserade gruppuppgifter.
Linköping
7-9 maj
Boka online

Pris
13 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Kurs på plats hos er?
Vill ni att Christian kommer till er och motiverar er grupp.
Kontakta oss för offert.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Syfte
 • Få en djupare kännedom om dig själv och ditt personliga ledarskap.
 • Lära mer om hur du som ledare kan påverka grupper att fungera bättre och arbeta mer effektivt.
 • Kunna omsätta Situationsanpassad/ utvecklande ledarskap i praktiken.
 • Få verktygen till att arbeta med förändring- och utvecklingsprojekt.

Målgrupp
Gruppledare, arbetsledare, driftledare mfl.

Kursinnehåll
 • Personlig utveckling
 • Kommunikationsmodeller
 • Feedback och motivation
 • Konflikthantering
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utvecklande ledarskap
 • Leda individer och grupper i förändringsarbete
 • Grupputveckling
 
 
Kvalitetssäkring av städtjänster
 
1 dag
 
Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.
Linköping
8 maj
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Effektivitet genom nyckeltal
 
1 dag
 
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.
 
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.
Linköping
9 maj
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Fönsterputsutbildning
 
1/2 dag
 
Vi erbjuder en grundutbildning i fönsterputs där deltagaren får lära sig baskunskaper i putsteknik samt hur man effektiviserar sitt arbete utan att kroppen tar skada. Utbildningen lämpar sig speciellt för kommuner som återtagit städningen i egen regi men även privata städföretag som vill utöka sitt tjänsteutbud.
Linköping
5 juni
Boka online

Pris
1 900 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom och lunch.
 
INSTA 800 kunskapsnivå 1+2
 
1 dag
 
INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.
Göteborg
5 juni
Boka online

Stockholm
12 juni

Boka online

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Diplomerad Hygientekniker
 
1 dag
 
Genom goda kunskaper om bakteriens livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att vissa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare.
andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att reparera eller byta ut, vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna, istället för det motsatta. Med hjälp av ATP-mätare kan man mäta hygienstatus och rengöring. Borago använder denna metod i våra utbildningar.


Göteborg
10 juni
Boka online

Pris
3 700 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.