Samverkan mellan regioner och kommuner stärks -- Lärdomar från första året i kunskapsstyrningssystemet -- Årets hälso- och sjukvårdsrapport
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Samverkan mellan regioner och kommuner stärks med kommunrepresentanter i flera NPO
 
Kommunrepresentanter ska ingå i flera nationella programområden (NPO). Det har Stora AU, som är socialtjänstens motsvarighet till styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet (SKS), beslutat vid sitt möte i april. Magnus Wallinder, representant i SKS och förvaltningschef för socialförvaltningen i Ljungby kommun, hjälper till att bena ut vad beslutet innebär och kan leda till.

Initialt ska representanter från kommuner delta i de fem nationella programområdena för:
  • barn och ungdomars hälsa (2 kommunrepresentanter)
  • levnadsvanor (2 kommunrepresentanter)
  • rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (2 kommunrepresentanter)
  • nationellt primärvårdsråd (6 kommunrepresentanter)
  • äldres hälsa (2 kommunrepresentanter).

Vad är det som gör att kommunerna ser det som initialt viktigt att ingå i dessa grupper?
Vi har bedömt att det är dessa områden som har närmast koppling till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt socialtjänstens mest dominerande målgrupper; utsatta barn och unga, psykiskt utsatta/personer med beroendeproblematik samt äldre i behov av stöd. Vi håller parallellt på att jobba med att etablera en struktur för kunskapsstyrning inom socialtjänst.

Vad innebär beslutet för arbete på nationell nivå och i mötet med invånare i hälso- och sjukvård och omsorg?
Jag tror det kommer innebära att kunskap tillämpas bättre inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst, och i förlängningen att patienter/klienter får ett mer sammanhållet stöd, mer sömlösa stöd- och hjälpkedjor och att färre personer hamnar mellan stolarna.

Vad är bakgrunden till att samverka i kunskapsstyrningsfrågor?
I samband med tidigare satsningar kring evidensbaserad praktik med flera inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård etablerades regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), på länsbasis. Det blev ett sätt att göra det möjligt för alla kommuner, även mindre, att bli starka tillsammans och erbjuda likvärdig vård och omsorg baserad på bästa möjliga kunskap. Arbetet byggde på nära samverkan med landstingen (idag regionerna) redan då och har så fortsatt växa sig starkare. På senare år har också utvecklingen mot den nära vården fäst ljuset på den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården som blir allt större. Behovet av att integrera med den regiondrivna hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning blir därmed allt större.

Vad är dina förhoppningar kring fortsatt utveckling av samverkan mellan kommuner och regioner i kunskapsstyrningssystemet?
Att vi med våra olika perspektiv och kunskap från kommuner, regioner och brukare/patienter och närstående kan åstadkomma en bättre vård och omsorg. Det bygger på nyfikna, prestigelösa möten mellan oss för att bygga en bättre välfärd.
 
Kommunrepresentanter i nationella arbetsgrupper
 
Stora AU kommer även att löpande ta ställning till kommunrepresentanters deltagande i nationella arbetsgrupper (NAG) på förfrågan från nationella programområden och nationella samverkansgrupper.
 
Så går nomineringsprocessen till
 
Nomineringsprocessen för de nu aktuella programområdena är i full gång, och vilken roll och vilket uppdrag kommunrepresentanter kommer ha i respektive NPO håller på att tydliggöras. Kommunerna ser också över vilket stöd deras representanter ska få för att ges så goda förutsättningar för uppdraget som möjligt.
 
 
Anmäl dig till lärandeträffen den 19 november
 
Till anmälan

Fokus ligger även fortsättningsvis på samarbete mellan nationella programområden och nationella samverkansgrupper. Program och information om eventuella förberedelser skickas ut inför träffen.
 
 
Tre röster om lärdomar från första året
 
Vilka lärdomar och erfarenheter har ledamöter i nationlela programområden fått under det första året som arbetet varit igång?

Här berätta Maria Thunander, NPO endokrina sjukdomar, Simon Rundquist, NPO barn och ungdomars hälsa, och Maziar Mohaddes, NPO rörelseorganens sjukdomar, om sina reflektioner kring det första året och det fortsatta arbetet för god, jämlik och kunskapsbaserad vård. Filmerna är cirka 3-6 minuter.
"Uppgifter kring nivåstrukturering av högspecialiserad vård tog mycket tid, men gav samtidigt en bra grund i kontakter med intressegrupper i vårt område"
 
"Det som driver är att det ska bli bättre för barnen i Sverige. Vi har ett brett uppdrag som kräver många kontakter med andra nationella programområden, vilket vi också lär oss mycket av"
 
"Kunskapsstyrning talar till hjärtat. När vi pratar med ortopeder, handkirurger, sjuksköterskor och undersköterskor på arbetsplatser så nickar många och känner igen tankesättet  och vill tillämpa det"
 
 
 
Se öppet forum om läkemedel och medicinteknik
 

Missade du sändningen, vill se den igen eller tipsa någon annan som du tror har nytta av den? Ingen fara, alla öppna forum går att se i efterhand och finns på projektplatsen samt på webben!

I senaste Öppet forum fick vi lära oss mer om den nya samverkansmodellen för medicinteknik som regionerna går in i från och med 2020, samt hur arbete ring läkemedel och medicinteknik hänger ihop med de nationella programområdenas och nationella samverkansgruppernas arbete.

Öppet forum på webben
Vad vill du se i Öppet forum i höst?
 
Har du idéer om vilka frågor som kan vara intressanta att fördjupa sig i till hösten i Öppet forum? Hör gärna av dig! Skicka dina förslag till kunskapsstyrning-vard@skl.se!
 
 
Standardiserat vårdförlopp gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag
 
Enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter att den upptäckts. I Region Halland får åtta av tio patienter hjälp inom ledtiden. En regional informationskampanj, ett gemensamt journalsystem men framförallt ett nytt och sammansvetsat arbetssätt ligger bakom landets effektivaste utredning av misstänkt hudcancer.

I filmen beskriver Carl Axenborg, processledare för SVF hudmelanom och kirurg, framgångsfaktorerna vid kirurgmottagningen på Hallands sjukhus i Varberg (cirka 1:40 min).

Mer om SVF:et på webben
 
 
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019: Öppna jämförelser
 
Allt färre drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten som presenteras i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 publicerad i juni.

I rapporten presenteras resultat, mått och indikatorer inom ett antal områden som speglar den svenska hälso- och sjukvården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar av vården av de sjuka för flera av våra stora folksjukdomar, samtidigt som det finns utmaningar med till exempel något minskat förtroende och bristande tillgänglighet.

Läs rapporten och ladda ner tabeller här

Se Öppet forum från april om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 och Vården i siffror
 
 
Hallå där Ann Söderström, vad på styrgruppens möte i maj var extra intressant?
 
1 minut och 20 sekunder. Så snabbt kan det gå att berätta vad kunskapsstyrning kan leda till, och vad som blir vitkigt för att nå dit! I filmen reflekterar Ann Söderström, ledamot i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet (SKS) och hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, kring vikten av att få saker att hänga ihop, allas engagemang och att vara uthålliga i arbetet.
 
 
Enkät om kommunikationsbehov, dina svar gör skillnad!
 
På uppdrag av styrgruppen i kunskapsstyrningssystsmet (SKS) genomför nationell stödfunktion en förstudie om eventuell webbplats och kommunikationsbehov. Därför har ni med ett uppdrag i kunskapsstyrningssystemet, eller vars arbete nära kopplar till kunskapsstyrning, fått en enkät via e-post.

Enkäten handlar om vad ni tycker är viktigast att göra eller ta reda på mer om kring Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla stödet på webben eller i andra kommunikationskanaler, så att det som ger störst nytta också får störst fokus!

Enkäten tar bara en kort stund att besvara och kommer att ligga ute till onsdagen den 26 juni. Ni har fått den via e-post, men har du inte hunnit svara än så hittar du den här:


Till enkäten

Frågor? Kontakta nationell stödfunktion, kunskapsstyrning-vard@skl.se.
 
 
Introduktionsmaterial om kunskapsstyrning
 
Ska du hålla en presentation om eller introducera berörda personer till kunskapsstyrning? Då kan du ha nytta av detta intropaket! Det består av:
  • en digital introduktion om syftet med kunskapsstyrning och hur arbetet är organiserat på nationell nivå
  • en PPT främst utformad som stöd i kommunikation med politiker som behöver sätta sig in i frågorna, men som även fungerar för andra målgrupper
  • samt ett stöd (Wordfil) i hur du kan använda presentationsmaterialet och tänka innan, under och efter att du presenterar om kunskapsstyrning.
Intropaketet på projektplatsen
 
 
Stöd för primärvårdsrepresentanter i nationella arbetsgrupper
 
Är du representant från primärvården i en nationell arbetsgrupp (NAG)? Nationellt primärvårdsråd har i uppdrag att ta fram ett stöd för primärvårdens representanter i kunskapsstyrningsarbetet, och vill därför gärna ha kontakt med dig för att utforma stödet tillsammas!

Nationella primärvårdsrådet stöttar i frågor som rör primärvårdsperspektiv och hur de kan främjas i NAG:ars arbete. Kontakta Camilla Kristensson, processtöd i det nationella primärvårdsrådet, om du vill veta mer!

camilla.kristensson@skl.se
 
 
Ledamöter i Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation utsedda
 
En uppdaterad lista över alla ledamöter i nationella programområden och nationella samverkansgrupper finns på webben och på projektplatsen.

Ledamöter i nationella samverkangrupper
Ledamöter i nationella programområden
 
 
Med önskan om en fin och avslappnande sommar!
 
Det första året med det gemensamma kunskapsstyrningsarbetet för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård har varit intensivt. Även om flera utmaningar kvarstår så har också många bitar fallit på plats. Det tack vare ett stort engagemang och gedigen kompetens hos alla er som är en del av arbetet! Styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet (SKS) önskar alla en glad och avslappande sommar, och ser fram emot en händelserik höst där vi tillsammans fortsätter arbetet för liv och jämlik hälsa!
Från vänster: Sophia Björk, Mari Forslund, Björn Eriksson, Christina Jörhall, Per-Henrik Nilsson, Ann Söderström, Bo Svedberg, Mats Bojestig, Marie Lawrence, Brita Winsa.

Styrgruppen på webben
 
 
Nationell stödfunktion i sommar
 
Unders semestertider är bemanningen vid stödfunktionen lite lägre än vanligt och det kan innebära att svarstiden blir lite längre för frågor som skickas in via kunskapsstyrning-vard@skl.se, framförallt under vecka 30-32.
 
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben