Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad
 
SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.

Läs mer
 
 
Anslagen till länstransportplanerna måste ökas
 
Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.

Läs mer
 
 
9-12 juni
Världskongress om kollektivtrafik i Stockholm
 
 
SL är lokal värd för Global Public Transport Summit, världens största kollektivtrafikevent 9-12 juni på Stockholmsmässan.

UITP är en internationell organisation som samlar alla aktörer inom kollektivtrafikbranschen och vartannat år arrangerar UITP världskongress. Det är helt unikt att en så här stor mässa och kongress kommer till Sverige. Det blir seminarier, workshops, utställning och internationellt nätverkande.

Läs mer här 
 
 
Värdkommun för Cykelkonferensen 2020?
 
Cykelkonferensen arrangeras av SKL och Trafikverket och är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor. Konferensen arrangeras i olika städer varje år i samarbete med värdkommunen. Konferensen vänder sig främst till tjänstepersoner som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Vill er kommun ta chansen att stå värd för Cykelkonferensen nästa vår? Eller är du nyfiken på att veta mer innan ni anmäler intresse? Kontakta oss i så fall! Intresseanmälningar för värdskapet behöver vara SKL tillhanda senast den 15 maj. Lottning sker därefter bland de kommuner som ställer upp på de åtaganden som gäller för värdkommunen.
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Cykelkonferensen 2019
 
Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets Cykelkonferens – arrangeras i år i samarbete med Helsingborgs stad 22–23 maj 2019.

Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering. Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Dessutom bjuder Helsingborgs stad oss på en guidad cykeltur i staden.

Läs mer och anmäl dig här
 
 
 
Ny mötesplats för samhällsbyggande
 
Den 17–18 juni 2019 arrangerar SKL Mötesplats Samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, kultur och fritid.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner med ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

SKL:s Mötesplats Samhällsbyggande har ambitionen att bli en av landets viktigaste mötesplatser på området. Här samlas intressanta föreläsare för att diskutera aktuella frågor, praktikexempel presenteras och möjlighet ges att delta i studiebesök.

Mötesplats Samhällsbyggande
 
Trafik och Gatudagarna 2019 – Save the date
 
Trafik och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller kommer i kontakt med dessa verksamhetsområden i ditt arbete. Målgruppen är framför allt tjänstepersoner och experter inom dessa områden. Även entreprenörer, leverantörer och konsulter är välkomna.

Tid: 14-15 oktober 2019
Plats: Clarion Stockholm, Ringvägen 98
Ort: Stockholm

Programmet samt anmälan presenteras senare under våren.