Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om genomförd konferens, inspiration från en medlem samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Slutförda FoU-projekt
 
Särskilda boenden på ramavtal – kan beställas redan idag
 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tecknade ramavtal med sex bostadsleverantörer redan under 2017. Dessa bostadsramavtal har blivit mycket populära att använda av kommuner runt om i landet.

Bostadsramavtalen kan med fördel användas av kommunala fastighetsbolag och fastighetsnämnder för att avropa särskilda boenden via förnyad konkurrensutsättning. Målsättningen är att underlätta kommunernas utbyggnad av särskilda boenden för socialpsykiatri, funktionshindrade och äldre samt för trygghetsboenden. SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med Winroth arkitekter, kommunrepresentanter och bostadsleverantörerna tagit fram stöddokument för att underlätta kommunernas arbete med avropsunderlag – handledningar, avropsmallar och utvärderingsmallar. På SKI:s webbsida för ramavtalen finns en informationsfilm om möjligheterna att avropa särskilda boenden från ramavtalen för den som vill få en snabb översiktlig introduktion.

SKI kommer att samla referensobjekt med de särskilda boenden och trygghetsboenden som kommer att avropas från bostadsramavtalen på sin webbsida för ramavtalen vartefter.

Läs mer på SKI:s webbsida för bostadsramavtalen
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Konferensen Branschdagarna 2019
 
Stort tack till deltagarna och medverkande under Branschdagarna den 10-11 april i Stockholm!
Dokumentationen från konferensen kommer inom kort på SKL:s webbplats.

Varmt välkomna tillbaka 2020!
 
 
Mer information från SKL
 
Finns det något samband mellan skolstorlek och utbildningsresultat?
 
För den som är intresserad av att veta om storleken på skolan har någon betydelse för elevernas skolresultat, kan vi tipsa om SKL:s publikation ”Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat” i webbutiken.

Länk till publikationen i webbutiken
 
Finalister i Årets stadskärna 2019
 
Karlskrona, Östersund och Åmål är finalister till Årets stadskärna 2019. Utmärkelsen går till den stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Vinnaren utses i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens den 22 maj. SKL är en del av samverkansprojektet Svenska Stadskärnor och deltar i juryn till utmärkelsen.

Svenska Stadskärnor
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Akademiska vård- och omsorgsboendet Akvarellen i Kumla
 
Kumla kommun samverkar med Region Örebro län och Örebro universitet kring forskning, utveckling och utbildning. Från den 1 april 2019 kallas kommunens boende Akvarellen med inriktning demens för ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Akvarellen är anpassat för de boende och följer den senaste forskningen och riktlinjerna för dagens demensvård i Sverige.

Akvarellens webbsida med en informationsfilm
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Boverket bjuder in till webbseminarium med riksarkitekten Helena Bjarnegård
 
Foto: Frans Feldmanis
Onsdagen den 22 maj kl. 14.00 – 15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Medverkar gör bland andra riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Sverige har en ny politik för gestaltad livsmiljö. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, regioner och kommuner. Boverket kraftsamlar därför kring de här frågorna för att lyfta fram arkitekturens, formens och designens roll i samhället.

Läs mer på Boverkets webbsida
 
Socialstyrelsens lägesrapport 2019: Vård och omsorg om äldre
 
Socialstyrelsen har sammanställt iakttagelser om bl.a. boendesituationen för äldre i sin lägesrapport Vård och omsorg för äldre.

Lägesrapporten på socialstyrelsens webbsida
 
 
Effekterna av välfärdsteknik ska utredas
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera de effekter välfärdstekniska lösningar får för den enskilde i vardagen. Myndigheten ska även se över hur användningen av välfärdsteknik påverkar de kvinnor och män som arbetar inom omsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utreder välfärdsteknik
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se