Play movie
Flyttkedjor på arbetsmarknaden
 
När vi talar om livslångt lärande är ett antagande att vi numera inte kommer att jobba med samma sak hela livet. Eftersom branscher och yrken förändras behöver vi kontinuerligt vidareutbilda oss för att hänga med. Och de som fortsätter att utbilda sig kan ta steget och byta jobb, vilket skapar utrymme för någon annan att kliva in i deras ställe. Det här kallar regeringen för flyttkedjor på arbetsmarknaden och det är ett viktigt mål med vuxenutbildningspolitiken. Yrkesutbildningar är centrala aktörer för att få detta att hända och intresset ökar för utbildningar som kombinerar praktisk och teoretisk kunskap.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Nu växer yrkeshögskolan ytterligare – intervju med generaldirektör Thomas Persson
 
Yrkeshögskolan är mitt inne i en stor expansion. Satsningen innebär att man ska växa till 70 000 studerande på bara några år, allt för att kunna hjälpa en arbetsmarknad som skriker efter utbildat folk. Statistiken visar att yh fungerar, omkring nio av tio har jobb året efter sin examen och de allra flesta hamnar i den bransch de har utbildat sig inom. Vi har pratat med generaldirektör Thomas Persson, om yrkeshögskolan, expansionen och hur de nya platserna ska fyllas.

Läs mer...
 
   
Kulturyrket som inte fanns firar 20 år
 
Yh-utbildningar startas och läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. En av de riktiga långkörarna är den tvååriga utbildningen till Internationell kulturprojektledare i Göteborg, som firar 20 år i år. Runt 550 studerande har tagit examen härifrån och utbildningen stöttas av en mängd mindre organisationer inom kultursektorn.

Läs mer...
 
   
Win-win när högskolan håller i yh-trådarna
 
I Jönköpings län finns det flest yh-platser per innevånare. Jönköping University är en av de stora anordnarna i länet, vilket gynnar så väl yrkeshögskolan som högskola och forskning.
– Vi bygger upp kontaktnät med branscher som sen generar att branscherna kommer till oss i andra sammanhang, säger Mats Kihlman, avdelningschef för yrkeshögskoleutbildningen.

Läs mer...
 
   
Keyhan och Kevin programmerar om sin framtid
 
I en stor hall full med diverse apparater och maskiner, den ena mer avancerad än den andra, sitter två personer vid ett bord med varsin dator. Det är Kevin Johansson och Keyhan Saldjoughi som läser yh-utbildningen Automation- och robotingenjör vid Yrkeshögskolan Jönköping. När vi pratar poängterar de särskilt hur mycket resurser det finns här, så att de kan lära sig genom att arbeta med den teknik som de sen möter efter examen. Industrin stöttar och lyfter "sina" utbildningar till nya nivåer. 

Läs mer...
 
   
Godbitar från den årliga konferensen om vuxenutbildning
 
Årets ViS-konferens hölls i Linköping och samlade drygt 600 personer från hela landet. Här finns lite av det som togs upp av de myndigheter som fanns på plats, plus länkar till alla presentationer.

Läs mer...
 
   
Rapport från konferensen Generations Working Together
 
Årets konferens om generationsmöten i Skottland hölls i Glasgow organiserat av Generations Working Together, GWT. Ann-Kristin Boström, affilierad forskare på Encell och en av de ledande namnen inom fältet lärande mellan generationer, rapporterar från konferensen.

Läs mer...
 
   
Forskarbloggen: IQ, EQ och nu DQ
 
Utifrån det traditionella sättet att mäta intelligens, IQ, har man utvecklat många andra liknande begrepp. Det har man gjort för att visa att vi behöver många förmågor för att fungera i samhället, på arbetsplatser och som individer. IQ, intelligenskvot, avser en logisk kognitiv förmåga. Ett annat känt begrepp är EQ, emotionell intelligens, som avser förmågan att känna igen och hantera sina känslor. Sedan några år tillbaka har man också börjat tala om DQ, digital intelligens, som avser en sammanvägd förmåga att fungera i en digital värld.

Läs mer...
 
   
Nu är det dags igen för årets upplaga av Encells uppsatstävling. Sista dag för att skicka in sin uppsats är den 30 juni. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. 

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Högskola och samhälle i samverkan, 8-10 maj, Örebro
Här samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation.

The pluralisation of transitions to the after-working life phase: Gender capital, silver productivity and mental health, 10-11 may, Ljubljana
10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.Ytterligare konferenser finns här.