Ny nordamerikaanalys, robotrådgivning m.m
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Den amerikanska börsen fortsatte att stiga i mars medan uppgångstakten dämpats något sedan botten vid jul. Investerarna får vänta allt längre på ett handelsavtal mellan USA och Kina men positiva signaler därifrån gör att marknaden fortsatt inkasserar att ett avtal går i lås. Oron över en global konjunkturavmattning har dämpats. Positiva makrosignaler i början av april gav fortsatt stöd till börsuppgången. Det har till exempel skapat fler jobb i USA än väntat i mars.

Amerikanska inköpschefer inom industrin visade sig dessutom vara mer positiva än väntat. Glädjande var också att antalet varsel i USA var lägre i mars än i februari, enligt Challenger-statistik.

Vid horisonten finns dock några mörka moln. I slutet av mars var att den amerikanska räntekurvan inverterad, vilket historiskt pekar på en förestående konjunkturnedgång. Federal Reserve, den amerikanska centralbanken har också gått ut med en mer försiktig ekonomisk prognos.

Sammanfattningsvis kan sägas att investerare har tagit fasta på positiva nyheter och tagit lättare på negativa nyheter. Deutsche Bank varnade nyligen för att den synkroniserade globala tillväxten har kollapsat.

Läs hela vår fondkommentar här
Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA

USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. ppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt.


Läs mer
Bland de tio mest köpta fonderna på Fondmarknaden i mars var fyra globala aktiefonder, ihop med en global obligationsfond. Detta enligt en fondöversikt. 

Kundernas tilltro till globalfonderna sker mot bakgrund av en global tillväxtavmattning, samtidigt som de största centralbankerna nu intagit en mjukare hållning vad gäller potentiella räntehöjningar. 

Läs mer
 
 
Fondblogg
Hur har det gått för robotrådgivarna jämfört med Fondmarknadens aktiva portföljer?

Det är goda tider för robotrådgivning just nu, med många satsningar på olika håll och kanter. Lysa, Avanza, Nordnet och Nordea är några av de aktörer som satsar på området.

Danske Bank har också lanserat sin populära robotrådgivare i Sverige och nyligen har även den norska storbanken DNB startat igång en liknande tjänst, vilket visar på att intresset är stort. 

Läs mer
 
 
 
Månadens bästa fonder
Månadens bästa aktiefond
Tellus Fonder AB - Midas +11,22 %
 
Månadens bästa hedgefond
Lynx Asset Management AB - Lynx +6,88 %
 

Avkastning per 2019-04-10, 30 dagar bakåt Se våra topplistor här
 
 
 
Hållbara fondpaket

Färdiga fondpaket som förenklar ditt fondsparande. Nu endast med hållbara fonder.
 
Topp 3

Se våra topp tre fonder inom varje fondkategori
 
Aktiv förvaltning

Aktivt förvaltade portföljer
med fyra olika riskprofiler