En ny Revisionsdelegation
 
På SKL:s valkongress i slutet av mars valdes ny styrelse, nya bedredningar och delegationer. Revisionsdelegationen består av elva ledamöter. Delegationens uppgift är att dokumentera och besluta om God revisionssed i kommunal verksamhet samt att vara samrådsorgan för intressebevakning, utveckling och service inom revisionsområdet.

Revisionsdelegationen
Tid för ansvarsprövning
 
Under våren sammanfattar revisorer i kommuner och regioner resultatet av årets granskning, prövar ansvaret för styrelser och nämnder och uttalar sig om detta i revisionsberättelsen till fullmäktige. Förlagor till revisionsberättelser finns på SKL:s webbplats.

Revisionsberättelser förlagor

Ansvarsprövningsbanken
Till stöd i ansvarsprövningen finns Ansvarsprövningsbanken där tidigare fall av avstyrkt ansvarsfrihet eller anmärkning kan studeras, både revisionsberättelser och fullmäktigebeslut.

Ansvarsprövningsbanken

 
Seminarier och utbildningar i vår och höst
SKL:s seminarier om God revisionssed fortsätter under våren på följande platser och datum:
Stockholm 14 maj
Göteborg 15 maj
Karlstad 27 maj
Webbsändning live 12 juni - God revisionssed, Frågor och Svar

Vi har också en utbildning, Upphandling av revisionstjänster, den 23 maj i Stockholm.
Under hösten återkommer vi med seminariet Fullmäktige och revisionen. Datum och platser kommer inom kort.

Anmälan konferenser
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.