Främja digitalisering med en e-legitimation för alla
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Främja digitalisering med en e-legitimation för alla
 
SKL:s styrelse har beslutat om ett ställningstagande om digital identitetshantering. Ställningstagandet tydliggör SKL:s målbild för e-legitimation för privatpersoner och e-legitimation i tjänsten. SKL vill att det ska vara lika enkelt att legitimera sig digitalt som analogt. 

Läs mer
 
 
Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering
 
Det råder osäkerhet om de rättsliga frågorna kring molntjänster och det har medfört en uppbromsning av digitaliseringen och avsevärda resurser läggs på tolkning och anpassning istället för nyttorealisering. SKL menar att det finns behov av en nationell, sammanhållen inriktning i frågan för offentliga organisationer. Det gäller särskilt för användning av molntjänster för information som omfattas av sekretess och där leverantören av molntjänsten har utländsk ägare. SKL:s styrelse har beslutat om ett ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster.

Läs mer
 
 
SKL välkomnar Datainspektionens granskning
 
"Vi välkomnar Datainspektionens tillsyn. Det är viktigt att känsliga uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att allmänheten behåller sitt förtroende för vården och skolan. Från SKL:s sida erbjuder vi ett brett stöd till kommuner och regioner för att stärka sina förmågor inom områdena dataskydd- och informationssäkerhet", säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer
 
 
Säker digital kommunikation pilottestas
 
SKL-koncernen arbetar tillsammans med projektet ”Säker digital kommunikation” (SDK) som skapar förutsättningar för enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter och privata utförare.

Nu går projektet in i en pilotfas tillsammans med ett antal kommuner, regioner och en statlig myndighet. Syftet är att visa att konceptet fungerar för olika slags organisationer som ska kunna skicka och ta emot SDK-meddelanden mellan sig på ett säkert sätt.
Läs mer
 
 
 
Krönika:
Kraften att påverka politiska beslut om verklig samhällsutveckling
 

Ett av SKL:s huvuduppdrag från våra medlemmar är att vara en intresseorganisation. Vi påverkar lagstiftaren och beslutsfattare i frågor som hjälper kommuner och regioner att utveckla en smartare välfärd.

Läs mer
 
 
Boka din biljett till Offentliga Rummet
 
Vad gör du 10-12 juni? Kom till Västerås och besök konferensen Offentliga Rummet. Mötesplatsen ger förutsättningar till att skapa en smartare välfärd. Utbyt erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

Boka din biljett idag
 
 
Nominera till Guldlänken
 
Utmärkelsen Guldlänken delas ut på Offentliga Rummet i Västerås. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer. Du kan nominera organisation, projekt eller initiativ som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering.
Nominera till Guldlänken senast 28 april.

Läs mer och nominera
 
 
Har du testat Digitaliseringssnurran?
 
Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.

Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025. SKL har medverkat i granskningen och ser verktyget som en hjälp för kommuner att ta fram underlag för investeringar i digitala samhällstjänster.

Läs mer
 
 
Kalender
 
Vitalis 21-23 maj
På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.
Läs mer
 
Offentliga Rummet 10-12 juni
Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att tillsammans skapa en smartare välfärd. 
Läs mer