Utbildningsnytt #156
 
2019-04-29
 
Fler kurser digitaliseras
 
I dag märks en ökad efterfrågan på datorbaserade kurser. För att möta det här behovet har Trafikverksskolan skapat en utvecklingsavdelning som fokuserar på produktion av dessa. I verktyget Storyline skapas pedagogiska och relevanta kurser som gör det möjligt för kursdeltagare att utbilda sig, när det passar och där det passar. Deltagarna behöver därmed inte resa iväg till en bestämd tid och plats.

Metodiken kan vara en heltäckande kurs men kan också användas som ett komplement. Exempelvis kan en datorbaserad kurs användas som en introduktion. På så sätt får deltagarna en jämnare förkunskapsnivå inför det lärarledda kursavsnittet. 

I dagsläget erbjuds de datorbaserade kurserna framför allt till Trafikverksanställda, men det pågår ett intensivt arbete för att inom kort kunna erbjuda denna typ av kurser till en bredare målgrupp.
På rätt spår med Yrkeshögskolan 
 
Under våren beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan, Trafikverksskolan, de ettåriga utbildningarna till bantekniker, kontaktledningstekniker och signaltekniker. Sedan tidigare har vi utbildningen till lokförare godkänd. Trafikverksskolan är därmed den enda utbildningssamordnaren i Sverige som erbjuder Yh-utbildningar inom samtliga järnvägstekniska grenar.

Av bland annat den anledningen besökte YH-myndighetens generaldirektör Thomas Persson, Trafikverksskolan i Ängelholm. Under dagen presenterades Trafikverksskolans verksamhet med en guidad rundtur på campusområdet. Myndigheten för yrkeshögskolan fick även träffa delar av ledningsgrupperna för de olika järnvägsutbildningarna och några av Trafikverksskolans nuvarande Yh-studerande.
Kommande kurser
 
RTU S7 signal
 
Underhåll av signalanläggningar där Siemens S7 eller Ebisat 890 är ansluten via IP.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum:
29-30 oktober
31 oktober-1 november
10-11 december


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSFJBRTU
Montageteknik från liftfordon
 
Manövrera liftfordonet samt handha hydraul- och tryckluftverktygen vid kontaktledningsmontage från liftkorg.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 6-9 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTLML
Byggherreansvar enligt ellagstiftningen
 
Lagstiftningen om elinstallationer, drift- och underhållsarbete för projektledare, arbetsgivare eller beställare av installationsarbeten. 

Kursdatum:
23 maj, Ängelholm
28 maj, Solna
(fullbokad)
2 september, Solna

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEBYGGEL
Kraft, växelvärme och belysning
 
Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar, hjälpkraftnätet, lågspänningsanläggningar som t.ex. växelvärme, UPS och reservkraft.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 21-22 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖBLSPA
Repetitionsutbildning för elsäkerhets-/kopplingsledare
 
Årlig repetitionsutbildning för att upprätthålla behörighet att vara elsäkerhets- och kopplingsledare.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 9 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEELAKR
Banteknik för underhållspersonal, fortbildning
 
Repetition och nyheter inom det bantekniska området.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 13-17 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBTF
Heta arbeten
 
Lagar, risker och personligt skydd. Certifikat, som är giltigt i fem år, erhålls av Brandskyddsföreningen. 

Kursort: Ängelholm
Kursdatum:
4 juni
20 augusti


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAHETARB
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
trafikverksskolan@trafikverket.se
www.trafikverksskolan.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
1
Anmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).