Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
Det finns ingen plan(et) B.
Kan barnen rädda oss?
 
Välkomna in i lekstugan.

Det finns ingen plan(et) B. 

Kan barnen rädda oss?Nu gör barnen uppror och det med rätta. Ska vi byta plats, de vuxna åker in i lekstugan  och jagar varandra som polis och tjuv, barnen bestämmer framtiden. Deras framtid. För vår framtid har vi redan förbrukat och vi är på väg att förbruka även deras. Inte konstigt att de reagerar. Och protesterar.

Vi själva är förmodligen det största hotet mot oss själva - mot mänskligheten, miljön och klimatet. Vår konsumtionsgirighet, vår ovilja till att förändra oss och vår vilja att bara få mer och mer av resurserna kommer till slut att ta slut på våra resurser och sätta våra ekosystem i total obalans.

Oftast på någon annans bekostnad. De fattiga ländernas och människornas i dessa länder bekostnad. På våra barns och barnbarns bekostnad.

Det vi konsumerar och mängderna har blivit vår tids ödesfråga. I stort sett allt hänger samman med konsumtionen – produktionen, transporterna och luftföroreningarna, och därtill miljoner och åter miljoner människors förtida död på grund av det.

Klimatet och miljön på grund av utsläppen, som härrör från vårt konsumtionsbaserade liv. Utsläppen av CO2, av plaster, av miljögifter för att öka produktionen så att vi kan konsumera ännu mer. Och därtill förlusten av biologiska mångfalden, fler sjukdomar bland människor och djur, klimatförändringar med extremväder, bränder och torka som följd.

Så här kan vi hålla och lista eländet ett bra tag, eller hur? Men härifrån måste gigantiska kliv tas på hela planeten, för att stoppa eller i alla fall minska utarmningen av planeten.

Här i nyhetsbrevet hittar du listan på de största nedskitarna. Och gissa vilken/-a bransch de flesta tillhör?

Kan vi hejda oss? Hur långt har konsumtionsgirigheten drivit oss? Lite om dessa frågor finner du i detta nyhetsbrev.

Så aktuellt ännu:


https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM

Kolla mer här:

https://www.dn.se/ekonomi/motor/jannike-kihlberg-overlag-ser-det-dystert-ut-nar-det-galler-utslappskurvorna/

Kolla och jämför utsläppen i världen.

https://waqi.info/sv/


Hur skitigt är det egentligen? Se här:

https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=

https://www.dn.se/ekonomi/motor/trafikverket-det-har-ser-inte-alls-bra-ut/

https://www.europaportalen.se/2019/02/sverige-overlagsen-eu-topp-i-gron-transport


De största nerskitarna hittar du här:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change?CMP=share_btn_link


Det lönar sig att berätta vilka som skitar ned mest.

https://www.treehugger.com/plastic/naming-and-shaming-powerful-tool-fight-against-plastic-waste.htmlHur jobbar ni för att bli trovärdiga i ert hållbarhetsarbete? Går det att vara trovärdig? 
 

Vill du gå vidare i din hållbara utveckling. Lär dej mer! Som vanligt bjuder vi på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som våra kursen i hållbarhet!

Nu är vår fortsättningskurs nr 2 uppdaterad: Bygga en hållbar värld. Och sen finns ju En hållbar livsstil och vägen dit. Om råd för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 
Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics.
Miljö- och hållbarhetsutbildning på nätet.

Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon, 
nästa vecka...Lev hållbarare! KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:

Från senaste uppdaterade kursen Bygga en hållbar värld: 

Planetens gränser: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7uk9LD1QbA&feature=youtu.be


Klimatanpassning: 

https://www.youtube.com/watch?v=fCmVfDafTdc&feature=youtu.beKOLLA IN NÅN AV VÅRA DEMOS:

http://www2.miljoutbildning.se/0demohallbarliv/index.html?jmptopg=normal_startsida.html

EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll längre ner i nyhetsbrevet.

 
Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 
Konsumtionen och klimatet - våra ödesfrågor

Kan vi ändra våra vanor? Frågan är snarare hur snart måste vi ändra våra vanor?

Det är inte så konstigt att luftföroreningarna är som störst i Indien och Kina, där vi producerar väldigt stora delar av våra varor, som sedan transporteras land och rike runt för att till slut nå ICA eller COOP-butiken som du brukar handla i? Se nedan lite mer om detta och ta del av länkarna.

Nu är det ju långt ifrån bara livsmedel det gäller. Det gäller i stort sett allt. Kläder, väskor, skor, cyklar, mopeder, batterier, bilar, husmaterial, köksmaskiner, handdukar, lakan, sängar.

Nämn det och det produceras någon annanstans än här hemma. Och utsläppen hamnar naturligtvis i dessa länder- i luften naturligtvis men även i deras sjöar och vattenflöden. I länder där vattentillgången ofta redan är sparsam, ibland rent av knapp eller närmast obefintlig.

Har du tänkt på att vi i Sverige bidrar till den tropiska avskogningen i Amazonas och Asien eftersom vi importerar enorma mängder soja, för djurfoder, nötkött från t ex Brasilien och palmolja från flera håll i världen? Detta trots att vi själva skulle kunna och har liknande produkter här på hemmaplan. 


Kolla mer här:

https://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/


Livsstilsförändring måste till

Visste du att fetma, undernäring och klimatförändringar är enligt senaste undersökningen de 3 mest allvarliga hoten mot mänskligheten, tillsammans med vinstintressen och politisk tröghet.

Kolla här:


weforum

https://www.aalto.fi/department-of-design/15-degrees-lifestyles


 
Palmoljan åter i fokus. Med rätta. Eller inte?

Palmolja är inte bara dåligt, men det är överlägset värst när det odlas på mark där man har skövlat regnskogar.

Den är också enligt många experter det överlägset bästa alternativet om det odlas på återvunnen jordbruksmark. Det är inte svart eller vitt. Kunskap är viktigt säger de kunniga.

Oavsett så är tillgången på biodrivmedel helt nödvändig för att kollektivtrafiken i landet ska klara miljö- och klimatmålen, där vi i Sverige har antagit det tuffaste målet i världen när det gäller minska koldioxid-utsläppen från transportsektorn.

Fram till 2030 ska utsläppen i Sverige ner med 70 procent. Samtidigt ökar intresset för biodrivmedel i hela Europa kraftigt, och ännu snabbare i länder som Kina med sin väldiga fordonspark. Men varifrån ska vi ta biodrivmedlen i framtiden?

Vi måste öka biodrivmedelsproduktionen, både i Sverige och internationellt. Dessutom komplettera med andra drivmedel och el. HVO är ett bra alternativ om målen ska nås, men det kommer att stöta på en del problem när nu PFAD (som utvinns ur palmolja) omdefinieras så att det inte ska ses som klimatsmart om det är producerat av palmolja.

Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos från hösten 2018 är det svenska behovet 55 procent av hela EU:s HVO-produktion och 30 procent av världsproduktionen. Hur ska det gå ihop om övriga Europa ska lyftas till samma nivåer som Sverige när det gäller koldioxidutsläpp från transportsektorn? Det kommer det att krävas enorma mängder biodrivmedel till år 2030. Hur ska det gå till?

Meningarna är så klart delade om vad som är bäst för miljön. Här en av synpunkterna nedan.


https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/valkommet-beslut-mot-palmoljeprodukten-pfad-i-biodiesel
 


Plasten - vår följeslagare in i döden...

Tandkräm, hudcreme, shampo, balsam, scrub, tvål, tvättmedel, diskmedel med mera är väl sådant som du använder varje dag? Som innehåller microplaster?

Huruvida de innehåller avsiktligt tillsatta microplaster vet få av oss om, det enda vi nu vet är att de är oerhört skadliga för vår miljö, för våra hav, för djuren och för oss själva. Och att de finns i väldigt många av ovan nämnde produkter.

Men nu ska det väl snart vara slut på eländet med avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, menar att förbudet som är i antågande är nödvändigt för att skydda vår hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplaster, som anses vara extremt svårnedbrytbara i miljön och praktiskt taget omöjliga få bort när de har släppts ut, och till saken hör också att det i dagsläget inte går att bedöma de långsiktiga effekterna av utsläpp av mikroplasterna.

Kemikalieinspektionen här hemma har tidigare föreslagit åtgärder mot mikroplast i kosmetiska produkter och det finns i dag ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Det nya förslaget, (på EU-nivå), är betydligt bredare, omfattar flera produktgrupper.

Rapporten och lite annat läser du här:


https://echa.europa.eu/sv/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf

WWFs plastrapport läser du här:

https://www.wwf.se/dokument/solving-plastic-pollution-through-accountability/


Och plasten som dödar oss.. och även allt levande på planeten

Plastproduktionen och konsumtionen bara ökar år från år, detta trots åtgärder för att minska plastmängden. Över 200 000 ton plastförpackningar kommer varje år ut på den svenska marknaden.

Visste du förresten att cigarettfimpar är det som finns mest i haven v g plastskräp?

Cigarettfimpar
Fimpar

Kolla också:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7165402

fem steg

Plast i magen

Plastmage

Hur mycket vatten kostar din mat och ditt eftermiddagsfika?  Ur rapporten.
Vatten, vatten bara vanligt vatten?

Har du funderat på hur mycket vatten du gör av med per dag?

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Det är vatten som vi dricker, duschar och spolar i toaletten. Men det stannar inte där.

Räknar man ihop allt vatten, både i Sverige och utomlands som svenskarna använder, blir det väldigt mycket vatten.


I Sverige an­vän­der vi också så kallat virtuellt vat­ten, det vat­ten som går åt till pro­duk­tion av mat, kläder och varor, och när det räk­nas in, stiger siffran till unge­fär 3 900 liter per person. En stor del av det vat­tnet im­porteras från län­der där stora de­lar av be­folknin­gen lever utan till­gång till rent vat­ten. 

En ny rapport från organisationen WaterAid säger att svenskarna egentligen använder 3900 liter vatten varje dag. Det är lika mycket som 20 badkar varje dag.

Så när du köper ett kilo ris använder du 2500 liter vatten. Det är vatten som ofta kommer från länder som har vattenbrist. Vad du köper och varifrån påverkar vattenbristen i allra högsta grad.

Närmare 850 miljoner människor har inte rent vatten. Rapporten varnar för att de  kommer att bli fler när klimatet förändras och blir varmare. 

Redan idag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, och den siffran beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.


Wateraid har gjort en hel del intressant statistik. Kolla nedan.

”Country Water footprint ”per capita ser du nedan:

USA 7,800 litres/day ,
France 4,900 litres/day, Germany 3,900 litres/day, Canada 6,400 litres/day Italy 6,300 litres/day, Japan 3,800 litres/day, UK 3,400 litres/day.

Kolla nya rapporten här.
Beneath the Surface – ny rapport från WaterAid som belyser problemet med vårt vattenavtryck:


http://www.wateraid.se/rapport/WaterAid
-Beneath-the-Surface.pdf


Kika också på:

https://www.wateraid.org/se/varlds
vattendagen-2019


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7179558


http://www.fao.org/resources/infographics/
infographics-details/en/c/218877/
...Som när man pumpar upp flodvattnet - orenat-  ur Mekongfloden. 
Bort, bort med engångs-plasten!

Äntligen!  EU förbjuder engångsplasten bl a tallrikar, bestick, bomullspinnar och snabbmatsförpackningar från och med år 2021.

En gigantisk seger för oss skattebetalare och för miljön. Man räknar med att kostnaderna för miljöförstöring minskar med 22 miljar-der Euro fram till 2030, förutom allt marint liv som sparas.

En enorm majoritet har kommit till sans och röstat för förbud. Lagen godkändes med 560 JA, 35 NEJ och 28 BLANKA röster. Hurra!

För det finns verkligen anledning att stressa fram förbud och utbildning nu:

Plast planeten i kris - kolla in här:

https://www.bbc.com/news/science-environment-42225915

https://www.earth.com/news/plastic-pollution-health-threats/#.XJebjAIgUNg.mailto
 
Här nya EcoEducate Basics Grunderna i miljö- och hållbarhet.

Finns även på engelska!
 

KOLLA IN FILMER FRÅN KURSEN:

Mänsklig påverkan
https://youtu.be/Q-7Bp1e82uo

eller

Klimatet
https://youtu.be/ktCq48lnjhg

Demo:
http://www2.miljoutbildning.se/demov5/index.html?jmptopg=0inledning_00inledning.html


INNEHÅLLET I ECOEDUCATE BASICS-
ny uppdaterad grundkurs i miljö- och hållbarhet

1.Välkommen till EcoEducate Basics grunderna i miljö och hållbarhet

- INTROFILM

2.Klimatet och livet på jorden
 • INTROFILM
 • Livet på jorden
 • Kretsloppen
 • Växthuseffekten
 • Global uppvärmning
 • 2-gradersmålet
 • Biologisk mångfald
 • Ekosystemtjänster
 • Vatten
3.Mänsklig påverkan
 • INTROFILM ex vis om ekologiska fotavtryck
 • Vår energiförsörjning
 • Luftföroreningar
 • Transporter/trafik
 • Odling jordbruket
 • Försurning övergödning
 • Avskogning
4.Produkter och konsumtion
 • INTROFILM
 • Ändliga resurser
 • Hållbar konsumtion
 • Delningsekonomi
 • Handla begagnat
 • Miljö- och hållbarhetsmärkningar
 • Mat och livsmedel
 • Det vi äter
 • Matsvinn
 • Avfall och resurshushållning (resurser hushållning återbruk mm
 • Nedskräpning
 • Avfall och källsortering
5. Kemikalier och material
 • INTROFILM
 • Kemikalier
 • Metaller och miljögifter
 • Plaster
 • Textilier
 • Läkemedel
6. Verktyg och mål för framtiden
 • INTROFILM
 • Hållbarhet och hållbar utveckling
 • Agenda 2030 FNs mål
 • Sveriges Miljömål och lagstiftning
 • Miljölagar/balken
 • Miljöledningssystem
 • Egna verksamhetens miljöarbete
7. Till sist…FILM

Övning
Test – Check out 12 frågor


Hör av dig om du vill provköra kursen! Välkommen!
 
 
Fortsättningskursen:

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser din hållbara livsstil ut? Lär dej mer ok miljö och klimat!  Ta tempen på dit hållbara liv!


Hör av dej för mer info! Eller testa kursen.
http://www.miljoutbildning.se

 
 
 
 
HUR HÅLLBAR ÄR DIN LIVSSTIL? VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DEN SKA BLI MER HÅLLBAR?

Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.

I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.

Vår kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? http://www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen.

 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut?

Vill du veta mer om kursen hör av dig!
Vår på vår gata. 

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras många av våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!


Grundkurser

EcoEducate Basics – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning.
Engelsk variant Environmental training on the internet. Ute nu!


EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Fortsättningskurser och livsstilskurser- för dej som redan har grunderna

Bygga en hållbar värld - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.
Nu uppdaterad och förändrat innehåll.

Livsstilskurser - forsättningskurs  
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Om att ändra till en mer hållbar livsstil. Tips och råd
.

Alla beställningar gör du på nätet på vår hemsida så får vi med alla uppgifter som behövs. Välkommen!