Dags att presentera skattenyheter!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till lunchseminarium på M.E.A.T i Lund!
 
 
Åt vilket håll pekar skattekompassen eller snurrar den kanske fritt?

VICIs skatteteam håller ett spännande och intressant seminarium om just detta!
 
Onsdagen den 15 maj, kl 12.00-13.30

M.E.A.T på Kattesund 8A, Lund

 
 
Vi pratar om vårbudgeten som ska lämnas i mitten av april och övriga åtgärder som är aktuella inom skatteområdet. Samtidigt blir ni uppdaterade om nya avgöranden från Skatterättsnämnden och förvaltningsdomstolarna.
Givetvis kommer vi även att titta närmare på de nya skattereglerna för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag som föreslås träda i kraft
den 1 juli.
För den som önskar finns det efter seminariet möjlighet att stanna
kvar för en frågestund.

Varmt välkommen!