Karriär och yrkesutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Håbo kommun
 

Tema: Karriär
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

Vad betyder karriär i skolans värld? Högre lön, mer inflytande eller betald fortbildning? När Skolporten frågar Henny Larsson, rekryteringsansvarig i Oxelösunds kommun, hur de vässar sina anställningserbjudanden, pekar hon på möjligheten att få vara den lärare eller skolledare man vill vara.

- I första hand satsar vi på att erbjuda bra förutsättningar. Som exempel har vi ökat antalet förskolechefer från tre till fyra och inrättat en central funktion för schemaläggning och bemanning, vilket frigjort tid för både chefer och förskollärare till den pedagogiska verksamheten.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö väger i regel tyngre än lön, menar rekryteringskonsult Marcus Norberg i Östersunds kommun. Här erbjuds en handfull obehöriga lärare eller lärarstudenter lärarutbildning samtidigt som de arbetar deltid på sin ordinarie skola. Ett liknande upplägg återfinns i Stockholm stad som finansierar en forskarutbildning till anställda som vill göra karriär som forskande lärare.

Klart är att det skiljer stort i hur mycket och på vad kommunerna satsar på skolpersonalens karriärmöjligheter. Men nu ska det styras upp. I det professionsprogram som nu ligger på regeringens bord är tanken att lärare och skolledare ska få en mer systematisk fortbildning samt större inflytande över densamma.

Det här temabrevet har vi fyllt med det som rör yrkesutveckling i skolans värld.

God läsning önskar Skolportens redaktion!
Söker du nytt jobb?
 

Annons: Victor Rydberg
 
Professionsprogrammet ny väg till karriär
 
Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet för lärare och rektorer ska ge svaret.
Skolporten
Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.
Skolvärlden
Hur ska förskollärare, lärare och skolledare ges bästa förutsättningar för sina uppdrag och hur kan vi stärka professionerna?
Pedagog Stockholm
Förslaget om uppbyggnad av ett nationellt professionsprogram för lärare och rektorer är en ulv i fårakläder, skriver Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet.
Skola och samhälle
I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. (pdf)
Utbildningsdepartementet
Kompetens och fortbildning
 
Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna satsar på lärarnas kompetensutveckling,
Skolvärlden
Fortbildning kan bidra till att lärare upplever ökad mening i sitt arbete. Felriktad kan den tvärtom skapa mer stress.
Pedagogiska Magasinet
Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.
Skolporten
Nu ansvarar Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten gemensamt för den satsning på fortbildning i specialpedagogik för lärare som pågått ett par år.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
I Södertälje satsar man på att vidareutbilda legitimerade lärare för att få fler specialpedagoger eller speciallärare på kommunens skolor.
Skolvärlden
Karriär som forskande lärare
 
Genom Stockholms stads satsning kan Björn Kindenberg forska på 60 procent och resten av tiden fortsätta sitt arbete som lärare.
Skolporten
Specialläraren Karin Edlund blev doktorand för att ta reda på hur lärare bättre kan stödja elevers muntliga språk­utveckling.
Specialpedagogik
Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter.
Skola och samhälle
Arbetsgivarens drömlärare
 
En behörig lärare som är pedagogisk, flexibel och positiv. Det verkar vara arbetsgivarens dröm, enligt en genomgång av vilka egenskaper som är mest efterfrågade i platsannonser.
Lärarnas tidning
Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare år 2019? En undersökning av arbetsgivarnas platsannonser visar vad de söker hos lärare som vill jobba hos dem. Här är listan.
Skolvärlden
Utbildning.se har granskat 3 155 platsannonser i sökandet efter de egenskaper som arbetsgivarna letar efter hos lärare år 2018.
Utbildning.se
Rektor i förskolan, 22 november
Läs mer och boka plats!

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.
Läs mer och boka plats!
Karriärtjänster i skolan
 
Lärares möjlighet att göra karriär handlar inte i första hand om möjligheter och incitament för den enskilde att tjäna mer och få mer inflytande, utan snarare om att ta tillvara på och öka kompetensen i hela organisationen, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.
Skolporten
Med förstelärarreformen har lärarnas auto­nomi ökat både i klassrummet och i skolans organisation. Nästa steg är att få mer inflytande även på policynivå, skriver tre forskare.
Pedagogiska Magasinet
På Gotland är specialpedagog Monica Norström sedan några år tillbaka förstelärare med uppdrag att samordna specialpedagoger och speciallärare på ön. För henne har det inneburit ett utmanande lyft i yrkesvardagen.
Specialpedagogik
Lärarprofessionen har stärkts av karriärlärarreformen. Det menar Johan Alvehus som i ett forskningsprojekt följt upp vilka effekter reformen haft.
Skolvärlden
Förstelärarereformen har stärkt lärarnas autonomi och inflytande, framförallt på organisatorisk nivå, visar forskning vid Göteborgs och Lunds universitet.
forskning.se
Förstelärarreformen gjorde att nya förvirrande hierarkier uppstod på skolorna, enligt forskarna Peter Erlandson och Mikael R Karlsson.
Gymnasiet
Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolor är en tydlig framgångsfaktor. Genom öppna och transparenta rekryteringar blir möjligheterna att lyckas med förstelärarens arbete större. (webb-tv)
Skolverket
Höstterminen 2017 fanns det drygt 15 000 förste­lärare i landet. Men många kommuner har inte utsett en enda specialpedagog eller special­lärare till förstelärare.
Specialpedagogik
Först med försterektorer
 
Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det var tanken med försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.
Skolporten
Rekrytering och lärarbrist
 
Huvudmännen måste ta sitt ansvar för att hjälpa skolor med stor brist på obehöriga lärare, anser Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.
Chef & Ledarskap
Studier på arbetstid, lönebonus och stipendium. 13 lärare och studenter har hoppat på Pajala kommuns satsning för att lösa lärarbristen.
Lärarnas tidning
Hittelön, flyttbidrag eller betalt redan när du pluggar – med erbjudanden som de här försöker kommuner runtom i landet överträffa varandra för att locka till sig de eftertraktade lärarna. (webb-radio)
Utbildningsradion
I värsta fall kommer det saknas 79.000 lärare år 2035. För att bryta trenden krävs det att kommunerna jobbar med rekryteringsstrategier.
Lärarförbundet
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges en bild av hur läget ser ut de kommande åren och exempel på insatser och strategier för hur behoven kan mötas lokalt. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar, visar färsk statistik. Skolverket beskriver läget som allvarligt.
Svenska Dagbladet
Sedan förra läsåret har andelen behöriga lärare i gymnasieskolan ökat. Samtidigt minskar andelen behöriga lärare i grundskolan.
Skolverket
Elevhälsa, 19-20 september i Stockholm
Läs mer och boka plats!
En fungerande elevhälsa kan vara avgörande för lärande och framgång i skolan. Nu återkommer vår konferens, mer välfylld än någonsin. Ta del av föreläsningar om samverkan, unga i hederskontext, antipluggkulturer, sömn, sociala medier och hjärnan samt hur man förbättrar kommunikationen i svåra samtal.
Läs mer och boka plats!
Lärarlönerna pressas upp
 
Trots kommunala nedskärningar fortsätter lönesatsningen på skolan. Även 2019 verkar lärarna få mer än de flesta andra på arbetsmarknaden.
Lärarnas tidning
Speciallärare och specialpedagoger har fått större lönelyft de senaste åren än många andra lärargrupper. Men fortfarande behöver utbildningen löna sig bättre, anser Lärarförbundet.
Specialpedagogik
Högre löner ska locka lärare till skolor där eleverna har sämre förutsättningar. Rektor Mattias Wahlström tycker att det har gett en viss effekt.
Dagens Samhälle
Viljan att höja lärarnas löner varierar stort mellan Sveriges kommuner. Det gör också lönenivån. 
Skolvärlden
Var förberedd, avkräv din chef tydlighet och tänk långsiktigt. Det är facklige vägledaren Anders Öbergs råd inför lönesamtalen.
Lärarnas tidning
Hyrlärarföretag lockar med höga löner – minst 50 000 i månaden. Men det finns några saker du ska tänka på innan du tar anställning, råder Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta.
Specialpedagogik
Skolledare och lön
 
När underställd personal tjänar mer än skolledarna minskar incitamentet att ta på sig ett större ansvar och uppdrag som skolledare, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Sveriges Skolledarförbund
För sjunde året i rad har Sveriges Skolledarförbund glädjen att presentera en unik lönestatistik för Sveriges viktigaste chefer, Du och din lön 2019 (pdf).
Sveriges Skolledarförbund