Senaste nytt från förbundsmötet och Mötesplats 2019
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
förbundsdirektören har ordet
Välbesökt förbundsmöte och Mötesplats 
Förra veckan hälsade vi drygt 400 deltagare välkomna till Mötesplats Storsthlm, som arrangerades för tredje gången. Den här gången sammanföll dagen med Storsthlms förbundsmöte, som hålls vart fjärde år. Och om vädret var gråmulet ute, så var det desto soligare inomhus. Sorlet steg snabbt, mötena var många och hjärtliga, och diskussionerna ivriga. 

Under dagen antogs bland annat Storsthlms strategiska inriktning för de kommande fyra åren och Mats Gerdau valdes om till Storsthlms förbundsordförande. När han, i inledningen av dagen, liknade mötet vid en släktträff, var det många i publiken som nickade instämmande. För visst är det härligt att få umgås en hel dag både med sina nära släktingar och dem som man annars inte träffar så ofta.

I det här extranumret har vi samlat några av godbitarna från dagen, såväl för dig som var med, som för dig som inte hade möjlighet att komma. Trevlig läsning!

Madeleine Sjöstrand
förbundsdirektör
premiär
Se filmen från Mötesplats 2019!
Play movie
samverkan
Javisst kan vi slå omvärlden med häpnad!
Publiken höll en folkomröstning om följande löpsedlar med ett oerhört jämnt resultat. Vinnaren blev till slut "Stockholms beredskap är god".
Om bästa tänkbara förutsättningar för samverkan mellan kommunerna, länsstyrelsen och Region Stockholm samtalade Irene Svenonius, Region Stockholm, Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen, Joakim Larsson, Stockholms stad och Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm.

Rubriken på seminariet, "Kan vi slå omvärlden med häpnad?", anspelar på fördomar om att aktörerna i länet har svårt att få till det här med samverkan. Att ingen av aktörerna klarar sig utan de andra var alla överens om, oavsett om det handlar om sammanhållna vårdkedjor eller pendling. Det kommer dessutom att bli allt viktigare med samverkan för att kommunerna, regionen och länsstyrelsen ska klara sina uppdrag i framtiden.

Fyra önskelöpsedlar prydde scenen och publiken fick rösta på sin favorit. Resultatet var rafflande jämnt. Till slut kammade dock Länsstyrelsens löpsedel om fullgod beredskap hem segern. Grattis! 
kommunalt självstyre
Öronmärkt, detaljstyrt eller självstyrt?
Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ardalan Shekarabi, civilminister och Håkan Sörman svarar på frågor under ledning av moderator Angeli Sjöström Hederberg.
Civilminister Ardalan Shekarabi tog scenen direkt efter lunch för att berätta om sina tankar på vad staten respektive kommunerna bör bestämma om.

Moderator Angeli Sjöström Hederberg ställde den skarpa frågan om regeringen talar med kluven tunga när de säger att de riktade statsbidragen ska minskas till förmån för de generella, eftersom statskontorets årliga undersökning visar på motsatsen. Civilministern menade dock att det fortfarande är målet, och att det är viktigt att stärka tilliten mellan stat och kommun. Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm, föreslog att de skulle ta i hand om att minska antalet specialdestinerade statsbidrag från dagens 200 till 150 i nästa statsbudget, som en början och för att bygga ökat förtroende, men det var inte civilministern beredd att göra.

Även Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och Håkan Sörman, tidigare vd på SKL och kommundirektör i bland annat Södertälje och Täby medverkade i seminariet. Håkan berättade skämtsamt att han fortfarande kan vakna mitt i natten och säga: "Det kommunala självstyret måste bevaras, finansieringsprincipen bevakas och statsbidragen bli generella."
 
Samhällsbyggnad och miljö
Räcker elen och vattnet för kommunernas tillväxt?
Svaret på frågan är till viss del alarmerande – om ingenting görs så kommer kommunerna inte att kunna räkna med en tillräcklig elförsörjning inom endast några år. Samma sak med vatten där stora investeringar behöver göras för att förstärka och sammankoppla näten. Det budskapet fick drygt 130 åhörare som besökte seminariet om el och vatten, där Johanna Lindgren, vd för Norrvatten, Stefan Hollmark, kommundirektör i Tyresö kommun och Henrik Bergström, head of Public Affairs på Ellevio diskuterade frågan under ledning av Daniel Adborn, kommunstyrelsens vice ordförande i Nynäshamns kommun.

Storsthlm har under lång tid arbetat med vattenförsörjningsfrågan genom VAS, Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län. Framöver kommer även resurser läggas på elförsörjningen och på hur kommunerna kan verka för att det inte blir ett hinder för fortsatt expansion och tillväxt.
 
kompetensförsörjning
Har ingen tänkt på kloning?
Om kommunerna och regionerna fortsätter växa i takt med demografiutvecklingen, kommer alla individer som årligen kommer ut på arbetsmarknaden behöva välja att arbeta i offentlig sektor, för att behoven ska täckas. Ett scenario som naturligtvis inte är realistiskt. Därför behöver kommunerna arbeta på flera plan, dels genom att använda digitaliseringens möjligheter och hitta smartare arbetssätt, dels genom att ta hand om den personal som redan finns i offentlig sektor, men också genom att locka fler att välja en karriär i offentlig sektor.

--Vi borde se oss som ett shoppingscentrum där vi gemensamt agerar för att attrahera människor till oss, men sen kan de välja vilken butik de vill gå till, sa Johan Lefverström, HR-direktör i Södertälje. En spännande tanke kring utmaningen vinna på agera tillsammans, trots att man är konkurrenter om arbetskraften.

Panelens båda förtroendevalda, Meeri Wasberg, (S) Haninge samt Pernilla Bergqvist (L) Sigtuna, väjde inte för utmaningarna men pekade också på lösningar. Kommunerna behöver arbeta mera strukturerat med sina strategier för kompetensförsörjning. Möjligheten för medarbetare att ha en utvecklingsmöjlighet och karriär inom kommuner var också medskick.
utbildning och arbetsmarknad
Dags att slopa klassrummet?
- Det jättebra att vi får ansvara för pentryt för då får vi lära oss att ta ansvar, sa en elev till Patrick Vestberg, rektor på Stockholm Science and Innovation School i Kista. En beskrivning som väl beskrev seminariet om skollokaler – lokalerna måste designas för att stötta det pedagogiska uppdraget och elevernas lärande. Det utmanar traditionen om hur skollokaler ska utformas, men även rektorers och lärares utformning av arbetet på den enskilda skolan.

Vad innebär det för utformningen av skollokaler om vi ska klara komplexiteten i skolornas vardag? När skolorna ska klara att jobba mot eleverna som grupp samtidigt som undervisningen ska vara individualiserad, måste miljön vara både strukturerad och flexibel. Arkitekt Anna Törnqvist inledde med en tänkvärd betraktelse av hur skollokaler kan utformas för att hantera just dessa perspektiv.

Lotta Edholm, skolborgarråd (L) Stockholm och Ebba Östlin kommunalråd (S) Botkyrka, pekade också på hur viktigt det är att kommunerna verkligen utforskar möjligheterna att utveckla skollokalerna på ett mera effektivt sätt. Båda var eniga om att resurserna framöver behöver läggas på lärare och skolledare, snarare än på lokaler.
nyanlända
Efter två år - tak över huvudet och pengar i plånboken?
Efter etableringsperiodens två år förväntas nyanlända i Sverige ha inkomst och någonstans att bo – i ett län med bostadsbrist och en arbetsmarknad med bitvis höga trösklar.

På seminariet diskuterades den svåra utmaningen och möjliga lösningar. Bland annat berättade Värmdö kommun om hur de samarbetat med civilsamhället för att göra det enklare för privatpersoner att hyra ut, och Stockholms stad om hur sociala klausuler i stadens upphandlingar ger arbetstillfällen för nyanlända. Sam Yildirim från Länsstyrelsen ledde seminariet och lyfte bland annat fram en undersökning från Stockholms handelskammare som visar att det finns intresse och potential hos fem procent av alla bostadsägare att hyra ut delar av sin bostad. Så potential och möjligheter finns trots allt!
förbundsmöte
Storsthlms styrelse 2019-2022
En ny styrelse för kommande mandatperiod valdes på förbundsmötet. Mats Gerdau (M), till vardags kommunstyrelsens ordförande i Nacka, återvaldes till förbundsordförande. Förste vice ordförande blev Anna-Lena Johansson (L) Sollentuna och Ebba Östlin (S) Botkyrka blev andre vice ordförande.

Dessutom valdes representanter till styrelsens arbetsutskott och till de politiska styrgrupperna för gymnasieregionen, vuxenutbildningen samt vård och omsorg i samverkan (VIS).
förbundsmöte
Strategisk inriktning 2019-2022
Förbundsmötet beslutade om Storsthlms strategiska inriktning för 2019-2022. Den pekar ut de regionala frågor som kommer att vara särskilt viktiga under den kommande mandatperioden:
Tre prioriterade fokusområden:
  • Utbildning och arbetsmarknad
  • Social välfärd och hälsa
  • Samhällsbyggnad och miljö.

Tre förutsättningar som genomsyrar alla verksamheter och fokusområden:
  • Kompetensförsörjning
  • Ekonomi
  • Digitalisering
galleri
Fler bilder från dagen
På gång
3 april
5 april
10 april
11 april
11 april
12 april

12 april
23 april
8 maj
9 maj


Se hela kalendariet
Politisk styrgrupp gemensam gymnasieregion
Strategiskt nätverk Socialtjänst
Strategiskt nätverk Arbetsmarknad & Integration
Regionala miljödagen 2019
Strategiskt nätverk Digitalisering
Workshop om hälsofrämjande och förebyggande arbete kring psykisk hälsa inom förskola och skola inklusive elevhälsan
Kommundirektörsmöte
Styrelsens arbetsutskott
Storsthlms Geodataråd Kart- och mätchefsträff
Storsthlms styrelse