Digitalisering en demokratifråga
 
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolan pekar på vikten av digital kompetens, likvärdig tillgång och kunskapsutveckling. Detta ger förutsättningar för att delta i ett samhälle som blir alltmer digitaliserat. Det innebär också förändrade arbetssätt. Nedan kan du läsa om hur myndigheter utvecklar sin kommunikation för att möta medborgarna. Till exempel Vetlanda kommun arbetar innovativt och interaktivt i social media. Det här är viktigt eftersom demokrati inte är att kontrollera samtalet. Det är att finnas i ett dialogiskt flöde av åsikter och funderingar. Det är att acceptera variation. Digitaliseringen handlar inte om teknik – det handlar om hur vi förhåller oss till varandra.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
De använder humor och kreativitet för att kommunicera med Vetlandas innevånare
 
En av de saker som utmärker Vetlanda kommun i sociala medier är de humoristiska filmklippen. En vanlig jobbannons kan få tittaren att dra på munnen och de får många positiva kommentarer om just det. Men självklart finns det även de som tycker att kommunen borde ha ett mer seriöst anslag och att det är tramsigt.

Gruppen bakom kommunens arbete i sociala medier strävar efter att låta kreativiteten flöda fritt. 
– Jag vill att vi ska testa, och inte vara rädda för att göra fel. Det finns jättemycket bra idéer här i verksamheten och ingen ide är för tokig tycker jag, säger kommunikationschef Annelie Jönsson.

Läs mer...
 
   
Livia Norström forskar om hur kommuner använder sig av sociala medier
 
Borde kommuner verkligen lägga tid på att finnas på Facebook och Instagram? Kan inte människor som vill ta reda på saker eller har frågor om kommunens verksamhet ringa växeln, som man gjorde förr?

– Man måste vara där medborgarna är på ett annat sätt idag och det förväntar sig medborgarna, säger Livia Norström, forskare på Högskolan Väst.

Läs mer...
 
   
Ny avhandling om statens informationsarbete
 
Fredrik Norén disputerade nyligen vid Umeå universitet. Hans avhandling har lånat sin titel från ett uttalande av en journalist på Aftonbladet i början av 70-talet: ”Framtiden tillhör informatörerna”. Ett uttalande som likaväl kan höras bland dagens journalister.

Läs mer...
 
   
De lär ut kommunikation mellan kulturer
 
Kommunikation kan vara en utmaning. Om de inblandade parterna har med sig olika kulturer och traditioner i bagaget kan utmaningen bli ännu större.

Mia Verhoeff Friman och Hannes Ewehag på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping håller utbildningar i interkulturell kommunikation, både för regionens anställda och för studenter.

Läs mer...
                                                                      
 
   
Demokratins svagheter är också styrkor – folkbildare samlades för att diskutera dess försvar
 
Folkbildningens årliga konferens på Tollare folkhögskola, Vestlunddagarna, tog sig an frågan om demokratin och dess försvar. Genom inbjudna talare och flitiga diskussioner kring borden fick deltagarna med sig nya synvinklar, stärkta argument och intressanta kontakter för att kunna fortsätta arbeta för ett demokratiskt samhälle i sina respektive verksamheter. Här finns korta referat från de två dagarnas fyra huvudtalare.

Läs mer...
 
   
Konferens: Utbildning, utveckling och teknologi
 
I mitten av mars hölls konferensen INTED2019, 13th annual International Technology, Education and Development Conference. Här kan du ta del av Cecilia Bjursells reflektioner från konferensen i två blogginlägg:

Träning är en pedagogisk gärning. 

Social media som ditt lärnätverk.
 
   
Nu är det dags igen för årets upplaga av Encells uppsatstävling. Sista dag för att skicka in sin uppsats är den 30 juni. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. 

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Högskola och samhälle i samverkan, 8-10 maj, Örebro
Här samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation.

The pluralisation of transitions to the after-working life phase: Gender capital, silver productivity and mental health, 10-11 may, Ljubljana
10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.Ytterligare konferenser finns här.