Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuella FoU-projekt, kommande kurs samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
Remissutskick – LOU i lokalanskaffningsprocessen
 
SKL vänder sig nu till kommuner och regioner samt branschen för byggande och ägande av samhällsfastigheter: Vi söker organisationer och företag som är intresserade av att utgöra remissinstans under april 2019 inför den kommande handledningen om lagen om offentlig upphandling i samband med inhyrning av verksamhetslokaler och särskilda boenden.
Intresserad?

Anmäl ditt intresse senast den 3 april 2019 till Helén Örtegren, e-post helen.ortegren@skl.se.

Digitalt kunskapsnav för regionernas fastighetsfrågor
 
Syftet med att skapa ett kunskapsnav specifikt för regionernas frågor kring hälso- och sjukvårdens fastigheter är att tvärgående frågor för målgruppen, d.v.s. mellan regionernas olika professioner synliggörs och bli mer tillgängliga inom och mellan regionerna.

Efterlysningar!
  • Vi söker en innehållsansvarig för uppstart av regionernas kunskapsnav. Bemanningen kommer att ske via medlemsinlån från någon regions fastighetsorganisation och omfattningen är ca 80 timmar från juni till december 2019.
  • Vi söker även en kontaktperson från varje region som kommer vara den som förmedlar underlag såsom inspirerande exempel, mallar och riktlinjer, som kan delas via kunskapsnavet.
Intresseanmälan lämnas via regionens fastighetschef eller liknande till Saija Thacker, saija.thacker@skl.se.
 
 
Arrangemang och utbildning
 
KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
 
Än finns möjlighet att anmäla sig till 7,5-poängskursen som SKL och KTH anordnar tillsammans. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation, exempelvis fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer eller motsvarande.

Några av kommentarerna från förra årets deltagare är: ”Mycket lärorikt”, ”Relevant! Bra koppling till såväl landsting och kommun.” och ”Mycket kompetenta och inspirerande föreläsare”. Sista anmälningsdatum är den 15 april!

Läs mer i inbjudan
 
Anmäl dig här
 
 
Mer information från SKL
 
Ny SKL-webbplats
Offentlig säker mat
 
 
SKL har lanserat en webbplats med branschriktlinjer för livsmedelshygien som ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKL och är granskade av Livsmedelsverket. Här finns bl.a. råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.

Offentlig säker mat
 
Vårdarkitektur för politiker – ta del av temadagen och presentationsfilerna i efterhand
 
Du kan se den inspelade temadagen om vårdarkitektur från den 21 mars 2019 i efterhand och ladda ner presentationsfilerna från arrangemanget på Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs webbplats. Politiker, forskare och praktiker delade med sig av inspirerande exempel på nytänkande vid planering och utformning av hälso- och sjukvårdens fysiska miljöer.

Dokumentation (program, presentationsfiler och filmen) från temadagen 21 mars 2019
 
SKL Kommentus Inköpscentral söker solcellspiloter
 
Under 2019 pågår arbetet med att ta fram underlag för upphandling av solcellssystem via DIS. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) söker nu upphandlande myndigheter som vill delta och tycka till om inriktning och innehåll i upphandlingen. Helst ska myndigheten redan ha planerat att anskaffa solcellssystem och ha intresse av att genomföra upphandlingsprocessen genom SKI. Som tack erbjuds de två först anmälda solcellspiloterna extra stöd och hjälp i form av konsulttimmar under sitt införande av solcellssystem.

SKI söker även pilotkommuner som vill vara med och påverka innehåll i upphandlingen av konsultinsatser kopplade till solcellssystem. Pilotkommuner kan vara i uppstartsfas eller ha slutfört en upphandling och ha erfarenheter eller önskemål om insatsernas utformning.

Vill du veta mer? Läs om upphandlingen och hur du anmäler ditt intresse

Information om dynamiskt inköpssystem, DIS
 
Innovationsguidens kurs ”Leda för utveckling”
 
Den 2 april hålls Innovationsguidens kurs ’’Leda för utveckling”. Kursen vänder sig till ledare/chefer i offentlig verksamhet som vill lära sig mer om hur man kan skapa en tillåtande och innovativ kultur.

Läs mer och anmäl dig här
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Chalmers Arkitektur söker samarbete kring studentprojekt inom Vårdens arkitektur/Healthcare Architecture
 
Arkitektutbildningen på Chalmers är femårig och är uppdelad i en treårig kandidat och en tvåårig master. På höstterminen i mastersutbildningen arbetar en grupp studenter med att rita en ny vårdbyggnad i kursen ”Healthcare Architecture”. Det är en stor uppgift som alltid sker tillsammans med någon svensk region. Samarbetet med Chalmers och studenterna brukar vara mycket uppskattat. Studenterna som gått kursen är mycket attraktiva att anställa för de vårdritande arkitektkontoren.

Chalmers söker därför förslag från regionerna inför höstens studentprojekt. Idealt är ett nybyggnadsprojekt som ligger i en tidig fas i planeringsprocessen. Regionens insats består i att formulera uppgiften, ge studenterna tillgång till bakgrundsmaterial och möjlighet att möta vårdens företrädare. Chalmers ansvarar för studentens arbete och handledning. Chalmers ordnar också alltid ett tillfälle där studenterna presenterar sina färdiga arbeten för regionen.

Chalmers masterskurs i vårdarkitektur är den enda i sitt slag i Norden, ca 30 studenter brukar delta. Studenternas projekt från tidigare år finns på Centrum för vårdens arkitekturs hemsida.

Utan samarbetet med regionerna hade det inte varit möjligt att uppnå den kvalitet som kursen har gjort hittills. Om du/ni har förslag och idéer hör gärna av er till Peter Fröst på Chalmers. Sprid gärna frågan i era respektive organisationer! Vill ni komma i kontakt med någon av alla dem som har varit engagerade i regionerna tidigare genom åren så förmedlar Chalmers gärna det.

Före den 5 april
Chalmers behöver era förslag senast i början av april så att de kan formulera uppgiften och presentera den inför studenternas val av kurser 10 april.

Kontakta Peter Fröst för mer information, peter.frost@chalmers.se
 
Ny vägledning om krisberedskap
 
MSB har gett ut en vägledning för kommuners arbete med att ta fram styrdokument för sin krisberedskap. Varje kommun ska, enligt SKL:s och MSB:s senaste överenskommelse om krisberedskap, ha sådana styrdokument, som bland annat anger mål och inriktning för kommunens arbete.

Ta del av vägledningen
 
Regeringen föreslår undantag på bygglovskrav för altaner
 
Regeringen föreslår Lagrådet att införa undantag i plan- och bygglagen gällande kravet på bygglov för altaner. Regeringen föreslår även att altaner, under vissa förutsättningar, får placeras i strid med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Förslag på undantag i plan- och bygglagen

 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier – Inomhusbelysning
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett antal hållbarhetskriterier inom bygg och fastighet. Syftet med kriterierna är att ge stöd i upphandlingar och senast i raden är hållbarhetskriterier för projektgrupp inomhusbelysning.

Hållbarhetskriterier för projektgrupp inomhusbelysning

Andra produktgruppers framtagna hållbarhetskriterier
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se