Anne-Marie Norén tar över efter Anna Östbom
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare stöder anställda och chefer
 
Region Skåne och Region Norrbotten har sedan 2018 prövat en funktion med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren för att stödja anställda som är eller riskerar att bli sjukskrivna och ge stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal.
– Rehabiliteringskoordinatorn hos arbetsgivaren, Reko-AG, ger stöd till medarbetare i regionerna både vid upprepad korttidsfrånvaro och vid sjukskrivning och återgång till arbete. De stöder också medarbetarens chef, och samordnar sig med rehabkoordinatorer i hälso- och sjukvården när det behövs, säger Rickard Bracken som är SKL:s projektledare.
Till nyheten
 
Tydliga rutiner en framgångsfaktor för låga sjuktal
 
Under 2017 och 2018 testade Region Västerbotten nya rutiner vid nya sjukskrivningsärenden. Sammanlagt 4 000 medarbetare i 21 verksamheter berördes av pilottesterna, som hade fokus på tidig arbetsåtergång och aktiva åtgärder på arbetsplatsen.
– Målet var att minska sjukfrånvaron i landstinget och att få till en tidig rehabilitering, men också att förbättra rutinerna och få bättre processer, säger Sara Hornliden, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare, som var med och drev projektet.
– Nu håller vi på att implementera arbetssättet i hela regionen och upplever att vi har ett stort stöd.
Till nyheten
 
Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner
 
Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL. Sjukfrånvaron i kommunerna sjönk från 7,0 till 6,9 procent och i regionerna från 6,0 till 5,9 procent mellan 2017 och 2018.
Till nyheten
Ny intygsföreskrift gäller från 1 mars
 
Socialstyrelsen har uppdaterat föreskriften om intyg. Syftet har varit att modernisera författningen för att stödja en digital intygshantering och att förtydliga vårdgivarens ansvar för att styra och leda sin verksamhet inom utfärdande av intyg.
Till Socialstyrelsen
 
Effektiv satsning på vårdsamordnare i Västra Götaland
 
Det lönar sig att satsa på vårdsamordnare visar forskning från Västra Götalandsregionen. Vårdsamordnaren stöder patienter med psykisk ohälsa och håller i kontakterna inom vården. Det gör att patienten mår bättre och snabbare kommer tillbaka i arbete.
– Det har varit svårt att visa tidigare att hälso- och sjukvårdens insatser gett effekter på sjukskrivningen, men vårdsamordnaren ger en jätteeffekt. Det ger en tiodubblad vinst för samhället genom minskad sjukskrivning, säger Christina Möller, regionutvecklare hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.
Till nyheten
 
Samverkan kring individer med komplexa behov måste värnas och utvecklas
 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), har i uppdrag att utvärdera samordningsförbunden. Nu finns en ny rapport från ISF om samordningsförbundens organisering och verksamhet. SKL kommer tillsammans med parterna i Nationella rådet att diskutera de rekommendationer som lämnas i rapporten och vilka insatser som kan behöva vidtas mot bakgrund av dem.
Läs mer
 
Anne-Marie Norén tar över efter Anna Östbom
 
Sedan 2006 har SKL haft överenskommelser med staten om att förbättra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
SKL:s handläggare Anna Östbom har varit med och förhandlat fram alla överenskommelser inom området, från den första som kom 2006 fram till årets överenskommelse.
Nu lämnar Anna Östbom över till Anne-Marie Norén, som närmast kommer från Region Stockholm, där hon arbetat med överenskommelsen ur ett regionalt perspektiv.

Läs mer om hur de ser på utvecklingen som skett sedan den första överenskommelsen slöts.
Till nyheten
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Cecilia Alfvén och Anne-Marie Norén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.