Arbetar du med vägprojektering på landsbygd och behöver veta mer om processen kring landsvägsprojektering då är kursen "Vägprojektering på landsbygd" något för dig.

Under kursen får du bland annat lära dig om vägutformningskrav, principer för formgivning av vägar och du ges en helhetssyn på vägutformningens betydelse för byggande och underhåll.

Du som deltar i kursen får en mycket bra helhetsbild av processen kring landsvägsprojektering samt vad som är viktigt för att erhålla en bra slutprodukt.

Huvuddelen av kursen ägnas åt vägformning och trafiktekniska utformningskrav, men mycket tid läggs också på projektering av nya vägtyper, exempelvis 2+1 vägar, samt projektering av korsningar, trafikplatser och cykelbanor.

Kurstillfälle:
11-12 juni, Uppsala

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla
Kurskod: BVLVPR
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.