Utbildningsdagen du inte vill missa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Identifiera och upptäck bedrägeri och korruption i praktiken
 
Bedrägeri, korruption och oegentligheter
Nyhet! 
Upptäck bedrägeri, korruption och andra oegentligheter – snabbt och tidigt!  
 
Expertföreläsarna Carina Sörqvist och Nigel Krishna Iyer har tillsammans över 40 års erfarenhet av att upptäcka och lösa fall av bedrägeri och korruption i de nordiska länderna och då framförallt i Sverige.
Heldagskursen är intensiv och mycket praktisk med hjälp av realistiska scenarier, dokument och drama.
Carina Sörqvist
Några av kursens huvudpunkter
  • Hur man genomför en realistisk riskbedömning av oegentligheter
  • Se de röda flaggorna och tidiga varningssignalerna på bedrägeri och korruption
  • Identifiera och upptäcka bedrägeri och korruption i praktiken
Nigel Krishna Iyer
Du kommer exempelvis lära dig att
  • Identifiera var bedrägeri och korruption sannolikt kommer att hända i din organisation
  • Upptäcka de tidiga varningssignalerna för bedrägeri och korruption, vilka ofta är gömda detaljer i transaktioner, dokument och data
  • Utveckla program för att hitta oegentligheterna innan de hittar dig samt dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor
Tid och plats
 
14 maj Stockholm
kl. 09.30–17.00
Pris
 
8 500 kr