Utbildningsnytt #155
 
2019-04-05
 
Plugga järnväg
 
Vill du eller känner du någon som vill plugga järnväg? Just nu pågår ansökningstiden till Trafikverksskolans olika studiemedelsberättigade utbildningar som leder till jobb inom järnvägen.
  • Yrkeshögskoleutbildningar till signaltekniker, kontaktledningstekniker eller bantekniker - 1 år
  • Järnvägsingenjör i samarbete med LTH (Lunds tekniska högskola) - 3 år
  • Gymnasieingenjör T4 med inriktning järnväg och CAD/BIM i samarbete med Ängelholms gymnasieskola - 1 år
  • Yrkeshögskoleutbildning till lokförare (ansökningen öppnar i augusti 2019, kursen startar i mars 2020) - 1 år
Dessa utbildningar leder till en lysande arbetsmarknad där efterfrågan på utbildad personal är mycket stor.

Klicka här för att läsa mer om utbildningarna och hur du ansöker.
Besiktning av spårarbete
 
När vissa spårarbeten är genomförda ska arbetet och spåret besiktigas av en behörig besiktningsman. Först därefter får spåret tas ibruk. För att bli certifierad behörig besikningsman behöver man genomgå en behörighetsprövning med godkänt resultat. Certifikatet varar i max tre år men kompetensen behöver uppdateras när det kommer ny teknik, ny utrustning eller när det kommer nya/ändrade föreskrifter.

Trafikverksskolan genomför ett flertal kurser för ibruktagandebesiktningsmän, allt från grundutbildning till kompletteringsutbildning inför behörighetsprov.

Vi ser ett ökat behov efter den här behörigheten så Trafikverkskolan vill därför redan nu uppmuntra till att genomföra kurs och behörighetsprov så snart som möjligt.

Klicka här för att läsa mer om utbildningarna som Trafikverksskolan erbjuder dig som är eller ska bli besiktningsman.
Aktuella kurser
Montageteknik ifrån liftfordon
 
Praktisk kontaktledningsmontage från liftfordon.

Kursort: Ängelholm
6-9 maj


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTLML
Kraft, växelvärme och belysning
 
Förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar.

Kursort: Ängelholm
21-22 maj


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖBLSPA
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
 
Att utföra ibruktagandebesiktning efter spårarbeten.

Kursort: Ängelholm
13-24 maj
19-30 augusti


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUK
Slutbesiktning av signalsäkerhetsanläggningar
 
Kunskap om föreskrifter och besiktningsmoment för att genomgföra slutbesiktning av signalsäkerhetsanläggningar.

Kursort: Ängelholm
10-14 juni (1 ledig plats)


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖSB
Faktainsamlare
 
Behörighet för att agera som faktainsamlare vid inträffad händelse på järnvägen.

Kursort: Ängelholm
20-23 maj
23-26 september
9-12 december


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: TrvFakt
BIS - Trafikverkets datasystem
 
Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade anläggningar och händelser.

Kursort: Ängelholm
7 maj (1 ledig plats)

2 september

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABISGRUND


Påbyggnadsutbildning för alla de som ska ajourhålla systemen (inrapportera förändringar i anläggningen).

Kursort: Ängelholm
8-9 maj
3-4 september


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABISAJOUR
Vägplanering, vägutformning samt drift och underhåll av vägar
 
En vägs livscykel - från planering och projektering till drift och underhåll.

Kursort: Uppsala
24-25 april
6-7 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVAG
Vägprojektering på landsbygd Ny kurs!
 
Processen kring landsvägsprojektering.

Kursort: Uppsala
11-12 juni


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVLVPR
VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering
 
Projektering/granskning av kyltar och vägmarkeringar.

Kursort: Stockholm
22-23 maj
27-28 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVGU-VM
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.