För att få en bra grundläggande förståelse för järnvägen som helhet erbjuder Trafikverksskolan
en grundläggande kurs i järnvägsteknik. På ett pedagogiskt sätt får du lära dig om hur järnvägen är uppbyggd och fungerar. Kunskap som är intressant och bra att ha för alla som arbetar med eller kommer i kontakt med järnvägssektorn. Kursen erbjuds till tre olika målgrupper, mer om de olika varianterna kan du läsa om nedan.

Kurserna genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm.
Allmän järnvägsteknik
 
Kursen "Allmän järnvägsteknik för administratörer" ställer inget krav på tekniskt kunnande. Du kanske arbetar som ekonom, informatör eller så har du administrativa arbetsuppgifter.

Under kursen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt lära dig hur järnvägsanläggningen är uppbyggd och fungerar. Kunskap som är bra att ha om man ska förstå eller arbeta inom järnvägssektorn.

Kursdatum:
6-8 maj (Fullbokad)
13-15 maj
20-22 maj
27-29 maj
19-21 augusti
2-4 september
18-20 september
30 september-2 oktober
21-23 okteber
4-6 november
25-27 november


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BAJVT
Arbetar du som ingenjör, eller kanske projektör och nu ska börja arbeta med järnväg så rekommenderar vi den grundläggande kursen "Allmän järnvägsteknik för ingenjörer".

Kursen ger en övergripande förståelse för de olika tekniksystemen inom järnvägsanläggningen. Vi tittar närmare på banteknik, elkraftteknik, signalteknik och teleteknik.

Kursdatum:
24-26 april (Fullbokad)
8-10 maj (Fullbokad)
22-24 maj (Fullbokad)
11-13 juni
21-23 augusti
28-30 augusti
4-6 september
16-18 september
2-4 oktober (Fullbokad)
23-25 oktober
6-8 november
27-29 november
10-12 december


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BAIÖ
För dig som ska arbeta som järnvägstekniker är kursen "Allmän järnvägsteknik för tekniker" en av de första kurserna du bör gå. För att underlätta i ditt kommande arbete får du här en förståelse för järnvägen i helhet och hur de olika teknikgrenarna samverkar.

Förutom nya medarbetare vänder sig kursen även till underhållspersonal som önskar få kunskap om de samlade tekniksystemen inom järnvägens infrastruktur

Kursdatum:
11-13 november
9-11 december


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BATEK


Observera att alla kurser genomförs med digital kursdokumentation, ta med dator eller läsplatta till kursen. Cirka tio dagar innan kursstart skickar Trafikverksskolan ut användarnamn och lösen till din kurs via e-mail. Med uppgifterna kan du logga in på www.trafikverksskolan.se och hämta kursdokumentationen innan kursstart.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.