Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Ställningstagande för infrastrukturplaneringen
 
SKL:s styrelse har antagit ett ställningstagande för infrastrukturplaneringen, det vill säga det arbete som resulterar i en nationell transportplan och länstransportplaner. Ställningstagandet lyfter bland annat frågan om behovet av ökade medel till länstransportplanerna, ställer krav på ökat regionalt och kommunalt inflytande över medlen till underhållsåtgärder samt lyfter behovet av att bättre anpassa infrastrukturplaneringen till det nya klimatpolitiska ramverket. Ställningstagandet riktas till Näringsdepartementet och Trafikverket och tar sikte på nästa planomgång, perioden 2022-2033 med ambition att påverka upplägg och innehållet i kommande nationell plan och länstransportplaner.

Läs mer
 
 
Kommande upphandlingar
 
Beläggningsarbeten 2018
 
Upphandlingens syfte är att förse upphandlande myndighet med ett ramavtal för hela beläggningsområdet. Upphandlingen omfattar underhållsbeläggningar, nybyggnadsbeläggningar som inte upphandlas i särskilda entreprenader samt vägmarkeringar på i entreprenaden ingående beläggningar. Ersätter befintligt avtal Beläggningsarbeten 2015.
 
Konstgräs 2019
 
Upphandlingens syfte är att förse upphandlande myndighet med ett ramavtal för hela konstgräsområdet. Upphandlingen omfattar nyanläggning, omläggning och underhåll. Konstgräset delas även in i undergrupper för vad det ska användas till och vilka material.

Är du intresserad av att delta i avtalsgruppen, anmäl ditt intresse till Henrik Ellung, henrik.ellung@sklkommentus.se
 
Fordonshinder 2019
 
Upphandlingens syfte är att förse upphandlande myndighet med ett ramavtal för fordonshinder. Skydd mot fordonsattacker är en ny aspekt i stadsplanering som behöver beaktas. Med avtalet möjliggörs för den upphandlande myndigheten att i framtida stadsutvecklingsprojekt anpassa och tillgodose sitt behov av skyddsstrategi.

För att SKI:s upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt tar vi gärna till oss extra sakkunskap. Därför kallar vi samman en avtalsgrupp till varje upphandling. Gruppen bidrar till upphandlingsdokumentet, och medverkar till att upphandlingen stämmer överens med de behov som finns hos kunderna.

Är du intresserad av att delta i avtalsgruppen, anmäl ditt intresse till Henrik Ellung, henrik.ellung@sklkommentus.se
 
 
Stödet för fri kollektivtrafik på sommarlovet borttaget
 
I budgeten för 2019 finns stödet för fri kollektivtrafik på sommarlovet inte längre med. Det finns därför inga statliga pengar att ansöka om för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för sommaren 2019.

Läs mer här
 
 
Kurser och konferenser
 
 
22-23 maj i Helsingborg
Cykelkonferensen 2019
 
 
Sveriges största mötesplats för cykelfrågor – SKL:s och Trafikverkets Cykelkonferens – arrangeras i år i samarbete med Helsingborgs stad 22–23 maj 2019.

Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering. Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Dessutom bjuder Helsingborgs stad oss på en guidad cykeltur i staden.

Läs mer och anmäl dig här
 
 
Ny mötesplats för samhällsbyggande
 
Den 17–18 juni 2019 arrangerar SKL Mötesplats Samhällsbyggande. Här samlar vi erfarenhet och kunskap inom miljö, planering och byggande, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsfastigheter, kultur och fritid.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner med ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

SKL:s Mötesplats Samhällsbyggande har ambitionen att bli en av landets viktigaste mötesplatser på området. Här samlas intressanta föreläsare för att diskutera aktuella frågor, praktikexempel presenteras och möjlighet ges att delta i studiebesök.

Mötesplats Samhällsbyggande
 
Trafik och Gatudagarna 2019 – Save the date
 
Trafik och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller kommer i kontakt med dessa verksamhetsområden i ditt arbete. Målgruppen är framför allt tjänstepersoner och experter inom dessa områden. Även entreprenörer, leverantörer och konsulter är välkomna.

Tid: 14-15 oktober 2019
Plats: Clarion Stockholm, Ringvägen 98
Ort: Stockholm

Programmet samt anmälan presenteras senare under våren.