Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Nu lanserar vi vår Podcast - Demokratiresan, den handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på regional nivå. I en notis nedan finns länk till det första avsnittet.

Välkommen att anmäla dig till Demokatidagen
den 3 april, vi erbjuder många intressanta programpunkter, se mer info nedan.

Vi bjuder också in til ett nytt spännande treårigt nätverk för att utveckla medborgarbudget!
Vi noterar att allt fler kommuner öppnar upp för e-förslag i olika former, har din kommun eller region också gjort det eller har något annat spännande på gång inom medborgardialog och medkapande, meddela oss så informerar vi gärna här i nyhetsbrevet.

kontakta anders.nordh@skl.se

Lena /Anders/ Malin och Nils
 
SKL: Demokratiresan – en podcast om demokrati
 
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
 
Premiäravsnittet av Demokratiresan handlar om grunderna för arbetet med medborgardialog. Vi pratar om behovet av medborgardialog och bakgrunden till att SKL började sitt arbete. Du får också svar på några av de vanligaste frågorna, som till exempel varför säger vi medborgardialog och inte invånardialog?
 
Medverkande är Lena Langlet och Nils Munthe, SKL. Samtalet leds av Anders Nordh, SKL.
 
SKL: Nätverk medborgarbudget - för demokratisk- och hållbar utveckling
 
SKL bjuder in kommuner att delta i ett treårigt nätverk 2019 - 2022 för att utveckla medborgarbudget enligt SKL:s modell för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet.

Kommunen eller regionen anmäler sitt deltagande senast den 15 april 2019. Första nätverksträffen sker den 9 maj i Stockholm.


Mål med utvecklingsarbetet är att kommuner och regioner prövar och utvecklar medborgarbudget utifrån SKL:s modell under tre år. Att vi efter avslutat projekt kan visa på lärande exempel på medborgarbudget.
Kommuner och regioner som vill pröva och utveckla medborgarbudget från något eller flera av de inriktningar som utvecklats internationellt, och som SKL vill pröva i svenska kommuner och regioner. Inriktningarna är enligt följande:
 • Territoriet kommunen eller regionen
 • Speciell grupp eller grupper
 • Teman eller institutioner
 
SKL: Demokratidagen 2019
 
Demokratidagen - Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter
och andra intressanta föreläsare.

På Demokratidagen möter du SKL:s politiska ledning, kultur- och demokratiminister Amanda Lind,
Elin Wihlborg professor statsvetenskap vid Linköpings universitet, Hans Abrahamsson docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog, Peter Örn ordförande regeringens demokratikommitté med flera.
program publiceras inom kort här
 • Tid: 3 april 2019
 • Plats: Clarion Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35 (i Vasastan)
 • Ort: Stockholm
 • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Kostnad: 2 700 kr exklusive moms.
 
 
SKL: Webbsändning - Mänskliga rättigheter - hur kopplar de till medborgardialog och samverkan med civilsamhället
 
Den 25 januari höll SKL en webbsändning som riktade sig till professionsnätverken för medborgardialog repsektive samverkan med civilsamhället.

Vi möter Anna Lindström, som är projektledare för SKLs överenskommelse om att stödja kommuner och regioner i att utveckla styrsystem som genomsyras av mänskliga rättigheter.

I arbetet har projektet tagit fram en plattform för MR kommuner. Två central perspektiv är att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga och vikten av samhällsaktörskapet med fokus på samarbete.
 
SKL: Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället 2019-2022
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Medborgardialog används som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster för att skapa en effektivare verksamhet samt för att uppnå en demokratisk och social hållbarhet. Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer.
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Med första träffen den 17 maj.
Kostnad för att delta i nätverket är 1500 kr/år/person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar.

Anmälan sensat 15 april
Frågor:  lena.langlet@skl.se  nils.munthe@skl.se anders.nordh@skl.se  
 
 
Västervik: Välkommen till e-förslag Västervik!
 
Här kan du lämna förslag till de förtroendevalda om hur Västerviks kommun kan utvecklas och förbättras. E-förslagen kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för.
Kort om e-förslag:
 • E-förslagen publiceras här i webbportalen för e-förslag så att alla kan läsa.
 • Alla kan lämna förslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.
 • Andra kan skriva under ditt förslag och du kan skriva under andras förslag.
 • Om ditt förslag får 20 signaturer eller fler kommer du att få ett svar från våra politiker. Svaret kommer att publiceras på kommunens hemsida.
 • Alla som är intresserade av att följa ett visst förslag kan "Prenumerera" på förslaget. Då får du ett mejl när kommunen har skrivit något om förslaget.
För att lägga ett förslag eller skriva under ett förslag som redan finns måste du logga in.
 
 
Eslöv: Välkommen till Eslövs kommuns E-förslag
 
Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst. Förslaget finns publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och stödja förslaget genom att skriva under. Får ditt e-förslag 100 underskrifter eller mer skickas det vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.
 
Alla kan vara delaktiga och engagera sig
 
Alla som bor eller äger en fastighet här kan lämna och stödja e-förslag och det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig. Observera att du lämnar förslag som privatperson, föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna e-förslag.
.
 
 
 
Östhammar: Medborgarmotion
 
På den här sidan kan du skapa eller stödja en medborgarmotion om något i Östhammars kommun via vår e-tjänst medborgarmotion. När du skapar en medborgarmotion är det viktigt att du skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill.
 
Motionen granskas innan den publiceras för att se om den följer de regler som gäller för medborgarmotioner. Andra kan skriva under din motion först efter att den publicerats.
Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under din medborgarmotion kommer den att lämnas vidare till kommunstyrelsen som bestämmer hur motionen ska hanteras.

Samla stöd för din motion. Det kan du exempelvis göra genom att berätta för vänner och bekanta att motionen finns. Du kan naturligtvis också berätta om din motion på Facebook, Twitter eller via andra kanaler.
Läs mer här!
 
Åre: Öppen medborgardialog i Kall
 
Välkommen till en öppen medborgardialog på Kallgården i Kall 14 mars kl. 18-20. Genom medborgardialog vill vi öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Kallbygden.
Åre kommun har avsatt 300 000 kronor för medborgarbudget i Kallbygden för aktiviteter som utvecklar områdets hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet. Vi vill genom detta möte uppmuntra dig att lämna idéer som utvecklar detta.

Vi kommer även att informera om vad en medborgardialog är, hur en medborgarbudget fungerar samt presentera Åre kommuns nya politiska beredning. Den har till uppgift att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun och utveckla lokal utveckling.
.
 
DIgidel: ALL DIGITAL WEEK 25-31 mars 2019
 
ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig och varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.

ALL DIGITAL Week 2019 äger rum den 25-31 mars.
Tema för årets ALL DIGITAL Week är:
 • Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet.
 • Skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online.
 • Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.
 
 
MUCF: Civila samhället i samhället 2019
 
Möter du organisationer och föreningar från det civila samhället i din roll som tjänsteperson i en kommun, landsting eller myndighet?

Tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en utbildning om 7,5 högskolepoäng som ger dig fördjupad kunskap om det civila samhällets historia, dagens förutsättningar och villkor men också konkreta redskap att använda i ditt dagliga arbete.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.
 
 
Självstudiekurs i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog
 
Självstudiekursen har tagits fram på initiativ av Projekt Medborgardialog, Sektionen för Demokrati och styrning inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projekt Medborgardialog startade 2006 med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrprocesser och verksamhetsutveckling för demokratiskt och social hållbarhet.

Slutresultatet som disponerats i tre sammanflätade delar (Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik, Del II Sverige i en värld i förändring samt Del III Makt, medskapande och manöverutrymme) har prövats och utvecklats under SKL:s Diplomerade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som vi genomfört tre år i rad under Hans Abrahamssons ledning. Det har gjort det möjligt att utforma materialet till ett kurspaket för lokala självstudier. Förutom av texter med instuderings- och uppsummerande frågor för gruppdiskussion består materialet av 26 inspelade föreläsningar som kan laddas ner från YouTube (Samhällsförändring och medborgardialog).

Kurspaketet är avsett för självstudier i grupp, och innehåller instuderings­frågor och uppsummerande gruppdiskussions­frågor.

Kurslitteraturen är uppdelad i tre delar, och finns som både e-bok och pdf-dokument.

Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.