Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa
 
Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
 
Samverkan kring individer med komplexa behov måste värnas och utvecklas
 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), har i uppdrag att utvärdera samordningsförbunden. Nu har de publicerat en rapport om samordningsförbundens organisering och verksamhet.
 
Låt stöd som sänker trösklar till studier vara kvar
 
SKL anser att studiestartsstödet bör vara kvar. Det är ett av flera instrument för kommunerna att rekrytera vuxna med kort utbildning till studier.
 
Webbsändningar
 
Agenda för integration
 
Sändningen gästas av Valdemarsviks kommun och har inspel från Bryssel. Programmet innehåller även information om bland annat fördelningsmodellen för bosättning, öppen förskola för språk och integration samt remissen gällande regeringens förslag om förlängning av den s.k. tillfälliga lagen.
Språkstöd och integration för föräldralediga
 
I webbsändningen berättar Länsstyrelsen om hur du kan söka bidrag för att underlätta etableringen för bland annat föräldralediga. Två kommuner presenterar inspirerande exempel på hur bidraget kan användas. 
 
Mötesplatser för nyanlända gav kortare väntetider
 
Regeringsuppdraget Mötesplats och information har förenklat och påskyndat nyanländas inledande kontakter med myndigheter och bidragit till bättre samverkan mellan berörda aktörer.
 
Digitalt stöd för språkinlärning
 
Hejsvenska är ett digitalt stöd för svenskinlärning framtaget av Malmö stad. Programmet finns tillgängligt på webben och är fritt för alla att använda. 
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad