Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD
Mars är här och våren närmar sig med ljusare tider. Tyvärr går även många bedragare mot bättre tider. Semestern är ju i sikte och då inträder bedragarnas högtid när antalet brott ökar. GDPR är ett sätt att freda vår integritet men det ställer samtidigt krav på oss företagare. För att hjälpa våra kunder att smidigt hantera dessa krav har vi engagerat dataskyddsjuristen Stefan Johansson via ett samarbete med datakollen.se som beskrivs här nedan. Sedan skriver Peter Rangemo om problemen med lagfarts- och ID-kapning. 
Alla företagare vet att våra bolag ska ha en aktuell aktiebok, som visar ägandet nu och bakåt i tiden. Min uppfattning är att 75 % av alla aktieböcker innehåller fel på någon punkt. Förståsigpåarna anser att felprocenten är ännu högre. Om du har kompanjoner i företaget rekommenderar jag digitala aktieböcker, dels för aktieägaren personligen men mest för  arvingarna. En aktiebok förd och förvarad av den som vinner på att den innehåller fel leder till att den som har kontrollen favoriseras. Lägger företaget ut skötsel och kontroll av aktieboken utanför företaget så ökar säkerheten påtagligt. Vi har sett exempel i närtid då stora belopp hade kunnat försvinna för en mindre aktieägare och även ur hens dödsbo. Aktieboken är till skydd för små aktieägare, vilket ger bättre rättssäkerhet. Kontakta oss gärna för mer information och vägledning.
 
Sund Affärsbyrå i nytt samarbete för enklare GDPR 
 
GDPR handlar om hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. Både intern och extern säkerhet är nödvändig. Alla företag hanterar personuppgifter i sin verksamhet. Det betyder att alla också måste följa GDPR och kunna visa att de gör det. För att hjälpa våra kunder har Sund Affärsbyrå inlett ett samarbete med datakollen.se   Det är ett digitalt verktyg, byggt enligt den riskbaserade metoden. Det gör tjänsten skalbar med anpassade funktioner utifrån företagets storlek och de risker som hanteras. Kontakta oss på Sund Affärsbyrå för mer information eller boka en kort digital demo av datakollen.se via länken.
kostnadsfri digital demo av datakollen.se
 
Säkra ditt företag och din fastighet mot kapning    
 

Skydda ditt företag och din fastighet mot kapning. En företagskapning kan drabba dig och ditt företag och för den som drabbas kan konsekvenserna bli omfattande för att ställa allt till rätta. Detsamma gäller om någon obehörig beviljas lagfart på en fastighet du äger. En företagskapning sker genom att bedragaren på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ditt företag. Kommer det in en anmälan om ny styrelseledamot eller firmatecknare, så kan den personen börja agera för företagets räkning. Hen kan ta ut pengar från banken, köpa varor, ingå och säga upp avtal. Skulle någon obehörig kapa din lagfart handlar det förmodligen om att använda den som säkerhet för ett lån och att få loss kontanter. Bästa sättet att skydda dig mot en kapning är att skaffa dig en digital brevlåda. Då kan du få meddelande från Bolagsverket eller Lantmäteriet om att det har kommit in en anmälan om ändring av styrelsen, ny postadress för bolaget eller en ansökan om lagfart. Det ger dig möjlighet att agera snabbt och förhindra registrering av felaktiga uppgifter. Här kommer Sund Affärsbyrå in i bilden. Genom att anlita oss att bevaka din digitala brevlåda kan du tryggt lita på att inget av ovanstående drabbar dig och ditt företag. Vi bevakar allt som händer i din brevlåda och kontaktar dig ombedelbart för vidare åtgärd om något skulle inträffa. Sund Affärsbyrå hjälper dig att säkra ditt företag!