Just nu har vi fått in 109 case. 62 är avslutade varav 7 är överlämnade till verksamheten.
 
Det är helt ok att använda och sprida filmen.
En liten film om offentlig innovation
 
Idésluss Sundsvallsregionen har tagit fram en kort film för att bredda synen på innovation.

Framför allt gäller det synen på innovation i offentlig sektor och offentlig sektors roll i innovationsstödssystemet.
 
 
Boka en innovationsdag!
 
Utifrån din avdelnings behov skapar vi en engagerande och lärorik dag om förnyelse, som skapar samsyn och delaktighet bland medarbetarna. Program och praktiska detaljer är flexibla och något vi diskuterar fram tillsammans.

Exempel på innehåll:
  • Myter och exempel kring förnyelse och innovation
  • Tjänstedesign för ökat värde och nytta
  • Hur engagerar vi anställda, användare och andra i förnyelsearbetet
  • Kulturens och individers påverkan på förnyelsearbetet.
Är du intresserad av att boka en dag med introduktion till innovation?
Hör av dig till ideslussen@sundsvall.se
 
Läs mer om hacket och vinnarna: 
Good Tech Hack 2019, Bron Innovation
Good Tech Hack
 
Förra helgen gick Good Tech Hack av stapeln i Sundsvall - en kreativ lagtävling där deltagarna löser olika samhällsutmaningar på 24 timmar med hjälp av öppna data. Idéslussen fanns på plats i Help Hub och coachade lagen i innovationsprocessen.

Sundsvalls kommun delade dessutom ut pris till Bästa studentlag och kammade hem segern för Bästa koncept för ”Hållbarhetsbolaget”, en ny verksamhetsmodell för ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Idéslussen fortsätter nu att stötta de lag som vill gå vidare med sin idé.
 
Kraftsamling för en demensvänlig kommun
 
I Sverige finns 160 000 personer med en demenssjukdom och antalet ökar. De flesta bor hemma under många år och demens berör många, även anhöriga och närstående. Tillsammans med en arbetsgrupp från Socialtjänsten startar nu Idéslussen upp ett utvecklingsarbete kring kommunens demensarbete.

Utforskande av ny teknik, arbetssätt och samarbetsformer görs med olika målgrupper och samarbetspartners, bland annat Mittuniversitetet och Kommunförbundet. Önskad effekt är att den demente och dess anhöriga ska bemötas med respekt och ha tillgång till god jämlik vård och omsorg från tidig diagnos till livets slutskede.
 
Idéslussinsikt #6
 
Vi möts ofta av argumentet att vår verksamhet är så unik. Det är svårt att förnya eftersom vi styrs av lagar, politik eller samhällsuppdrag, men är det så unikt?

Vi menar att det unika är snarare att vi har 290 kommuner med i stort sett samma utmaningar och kunder. Det är en unik möjlighet till förnyelse!