Anmälan Global konfirmation Berlin 2020 Maria Magdalena
 
Namn på konfirmanden
 
För och efternamn
Gatuadress
 
Gatuadress
Postadress
 
Postnummer och postadress
E-postadress
 
E-postadress
Mobiltelefonnummer
 
Mobiltelefonnummer
Personnummer
 
Konfirmandens personnummer inkl 4 sista siffrorna
Specialkost
 
Vegetarian etc
Eventuella allergier/
sjukdomar
 
Allergier/sjukdomar som vi bör veta om
Namn på målsman
 
Namn på målsman
Gatuadress
 
Gatuadress till målsman
Postnummer och
postadress
 
Postnummer och
postadress till målsman
E-postasdress
 
E-postadress till målsman
Mobiltelefon
 
Mobiltelefonnummer till målsman
Fälten nedan behövs endast fyllas i om fler behöver få information, ej obligatoriskt.
Namn på målsman 2
 
Namn på målsman 2
Gatuadress
 
Gatuadress till målsman 2
Postnummer och
postadress
 
Postnummer och
postadress till målsman
E-postasdress
 
E-postadress till målsman 2
Mobiltelefon
 
Mobiltelefonnummer till målsman 2
Särskild anknytning
 
Du som är församlingsbo eller har en särskild anknytning till vår församling har förtur till våra grupper. Har du en sådan anknytning och inte är skriven i församlingen kan du ange den här (exempel på särskild anknytning kan vara att du går i skola här eller att du nyss har flyttat härifrån).läs mer här
För att personen som anmäler sig ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera ovanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Maria Magdalena församling, Box 105 10, 104 65 Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på maria.magdalena@svenskakyrkan.se eller 08-462 29 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
Skicka