Aktuella frågor inom Finsam
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Samordningsförbunden nådde fler deltagare
Vid slutet av 2018 fanns det 83 samordningsförbund i 260 av Sveriges 290 kommuner. Det är en ökning med sju kommuner.

– Det är glädjande, en av Nationella rådets långsiktiga målsättningar är att alla Sveriges kommuner ska tillhöra ett samordningsförbund och nu är snart det målet uppfyllt. Idag är det bara 20 kommuner som inte är med i ett samordningsförbund. De flesta av dessa finns i Norrlands inland. Vi ser en fortsatt positiv utveckling, under 2019 räknar vi med att ytterligare nio kommuner kommer att ingå i ett samordningsförbund, säger Malin Lundblad, verksamhetsutvecklare.

 
Ingen ska falla mellan stolarna i MIA-projektet
Vilka metoder fungerar bra för människor som behöver bli mer redo för ett arbete? Vilka kan utvecklas? Hur ska vi undvika att människor hamnar mellan stolarna?

Sex samordningsförbund i Stockholms län driver sedan 2017 tillsammans MIA-projektet som står för mobilisering till arbete. Projektet som delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, ska under tre år nå cirka 2 500 deltagare och utveckla metoder och insatser för att stödja människor på sin väg mot arbetsmarknaden.

– Metoderna vi använder ska leda till arbete. Samtidigt är det en utmaning för samordningsförbunden att fånga upp och förbereda de som står långt från arbetsmarknaden, säger Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare, Mia Stockholm.

 
 
Maria Boustedt Hedvall
Samverkan mellan myndigheter ska leda till tidigare upptäckt av våld i nära relationer
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en gemensam plan för utökad samverkan för att bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer för åren 2019–2021.

– Vi räknar med att skicka in ett färdigt förslag 1 juni, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen som samordnar uppdraget.

I planen ingår att använda de befintliga nätverk och samverkansplattformar som redan finns:

– Vi ser att samordningsförbunden erbjuder en etablerad samverkansplattform regionalt och lokalt där de också kommer i kontakt med många utsatta grupper. Det skulle vara intressant att se hur samordningsförbundens struktur skulle kunna användas för att bättre samordna upptäckt av våld i nära relationer, säger Maria Boustedt Hedvall.
 
ISF:s första delrapport: Samverkan kan vara skör
 
Inspektionen för socialförsäkringen (Isf) har redovisat första delen i regeringsuppdraget från 2017 om samordningsförbundens organisering och verksamhet.

I ett pressmeddelande säger projektledaren Ann-Christin Jans:

– Mot bakgrund av den utveckling som vi har sett under granskningens gång, det vill säga att de statliga parterna i samverkansarbetet verkar dra sig tillbaka på vissa håll, finns det skäl att se över hur uppdraget att samverka är formulerat i myndigheternas instruktioner.

Rapporten har formulerat ett antal rekommendationer. Det handlar bland annat om att medlemmarnas inflytande kan förändras när samordningsförbunden blir större. Att styrelseledamotsuppdraget är självständigt och medlemarnas intressen bör föras fram på andra sätt. Samordningsförbund med stort eget kapital bör omsätta det till verksamhet. Uppföljningsverktyget SUS bör utvecklas och att Nationella rådet bör knyta till sig en grupp av rådgivande experter på uppföljning och utvärdering som förbunden kan vända sig till.

 
.
 
Ny representant från Socialstyrelsen
Utredaren Samira Aqil är ny representant från Socialstyrelsen i Nationella rådets arbetsgrupp sedan slutet av förra året.

Hennes förväntningar på att ingå i Nationella rådets arbetsgrupp är att arbetet där är till verklig nytta för förbunden.
– Min förhoppning är att vi fångar upp det som samordningsförbunden behöver hjälp med på ett bredare plan. För att det i slutändan ska gynna brukarna och individerna.

Socialstyrelsen som myndighet har också mycket att bidra med
– Socialstyrelsen arbetar bl.a. med regeringsuppdrag som berör samma målgrupper som är aktuella för finansiell samverkan. De stöd vi tar fram tror jag också kan vara till nytta för de som arbetar inom olika insatser, säger Samira Aqil.

Läs mer om Samira
 
 
 
Hallå där, Eli Sogn Iversen!
Hur känns det att delta i Finsam-konferensen?
– Det er spennende og utfordrende, men gleder meg!

Vad är Menn i helse?
– Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt for menn i alderen 25-55 år som mottar eget ytelse fra NAV. Kandidatene for tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Menn i helse er et samarbeid mellom kommuner, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Varför tror du att Menn i helse har blivit en så stor succé?
– For det første så trenger vi flere menn til helse- og omsorgssektoren i kommunene og vi trenger flere helsefagarbeidere. En av suksessene er lagfølelsen når flere menn samles i en klasse eller gruppe og skal nå det samme målet. Vi erfarer at det er en avgjørende faktor. Arbeidsgivere er positive og mennene er viktige for både arbeidsmiljøet og for utviklingen av tjenestene. Deltagerne får også god oppfølging gjennom hele løpet og har mye støtte underveis.
Det er også et forutsigbart løp som gjør at en deltagerne kommer til målet som er fagbrev som helsefagarbeider.

Oppsummert kan en si:
1. Grundig intervju og utvelgelse
2. 12 ukers kvalifiserende forpraksis
3. God forankring og forpliktende samarbeid
4. Tett oppfølging
5. Vekslingsløp mellom praksis og teori

Vad hoppas du ta med dig för erfarenheter från konferensen?
– Det er alltid spennende å høre om prosjekter og arbeid fra naboland, så det ser vi fram til.


 
 
Se filmen SUS – ett verktyg för uppföljning
I filmen möter du Marie Hemanson som arbetar som nationellt processtöd i SUS på en resa där vi också möter Monia Nilsson Sarenstrand som arbetar som jämställdhetsstrateg i Insjöriket, Jenny Nordansjö, projektledare på samordningsförbundet Sampelet i Värmland och arbetsmarknadssekreterarna Karin Mellblom och Pia Werninge från Finsam i Malmö.

Se filmen här
Vill du veta mer om Finsam?
 
Lagen om finansiell samordning (Finsam) trädde i kraft 2004. I dag finns totalt 83 samordningsförbund runt om i landet som fungerar som en lokal arena för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/region. För att stödja och driva utvecklingen av finansiell samordning genom samordningsförbund finns ett nationellt råd. I Nationella rådet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen. Genom nyhetsbrevet vill vi lyfta olika aktiviteter som sker inom Finsam.
Nästa utgåva kommer i maj. Tipsa gärna de i din organisation om nyhetsbrevet!