Utbildningsnytt #154
 
2019-03-21
 
Utbildaren –  i en brevlåda nära dig!
 
Årets första nummer av Trafikverksskolans tidning Utbildaren har lämnat tryckeriet och dimper i dagarna ner i en vanlig eller digital brevlåda nära dig.

Denna gång kan du bland annat läsa om satsningen på ERTMS och den nya kursen  "Vägprojektering av landsväg". Du får också träffa Hugo som är YH-studerande och just nu ute på LIA hos ett företag i branschen.

Läs Utbildaren nr 1 mars 2019

Har du ännu inte fått tidningen? Anmäl dig här så får du nästa nummer.
Nu är lokförarna här!
 
Efter hård konkurrens har nu till slut 35 lokförar-aspiranter antagits och kommit till Ängelholm för att starta den ett-åriga YH-utbildningen till lokförare. Fram till februari 2020 kommer de att drillas i alla arbetsuppgifter som en modern lokförare behöver kunna.

Trafikverksskolan hälsar gänget välkomna till ett spännande och givande år!

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2019.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen.
Kommande kurser
 
Repetitionsutbildning - TSM, växling och spärrfärd
Repetitionsutbildning för att behålla behörigheten tillsyningsman, växling och spärrfärd. 

Kursort: Ängelholm
3 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄREP3
Olycksplatsansvarig (OPA)
 
Att kunna leda verksamheten på en olycksplats samt ansvara för arbetsmiljöåtgärder i rollen som olycksplatsansvarig.

Kursort: Ängelholm
7-9 maj
10-12 september
26-28 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: TrvOPA
Skydds- och säkerhetsplanerare
 
Behörighet för den som planerar och riskbedömer arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Kursort: Ängelholm
13-15 maj


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: SoS-PL
Allmän järnvägsteknik för administratörer

Grundläggande järnvägsteknik för administratörer.

Kursort: Ängelholm
27-29 mars
6-8 maj (Fullbokad)
13-15 maj
20-22 maj
27-29 maj
19-21 augusti
2-4 september
18-20 september
30 september till 2 oktober
21-23 oktober
4-6 november
25-27 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAJVT
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer
Grundläggande järnvägsteknik för ingenjörer.

Kursort: Ängelholm
25-27 mars
10-12 april (Fullbokad)
24-26 april (Fullbokad)
8-10 maj
22-24 maj
11-13 juni
21-23 augusti
28-30 augusti
4-6 september
16-18 september
2-4 oktober (Fullbokad)
23-25 oktober
6-8 november
27-29 november
10-12 december


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAIÖ
Signaltekniska principer och grunder
 
Vi går igenom vilka grunder de signaltekniska anläggningarna är uppbyggda på och vilka regler som styr säkerhetsstyrning inom svensk järnvägsdrift.

Kursort: Ängelholm
6-16 maj

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSGS
Tolkning av spårlägesdiagram
Att kunna tolka spårlägesdiagram och spårläge.

Kursort: Ängelholm
24 april
20 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPLD
Banteknik för underhållspersonal, fortbildning
 
Repetition och förnyelse av kunskaper för bantekniker.

Kursort: Ängelholm
13-17 maj


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBTF
Vägprojektering på landsbygd - Ny kurs!
 
Grunderna för vägprojektering på landsbygd, inklusive vägutformningskrav, formgivning av vägar och vägutformningens betydelse för byggande och underhåll.

Kurstillfälle:
11-12 juni, Uppsala

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVLVPR
Detaljprojektering - gata/väg
 
Detaljutformningen av vägskäl och hur andra trafikanordningar i väg- och gaturummet påverkar trafikanterna körmässigt, trafikmässigt och upplevelsemässigt.

Kurstillfälle:
14-16 maj, Linköping (fullbokad)
15-17 oktober, Örebro


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVDETPR
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt
 
För att få behörighet att genomföra den avtalsstyrda kontrollen av trafiksäkerhetskamerorna och deras skyltning.

Kurstillfällen:
11 april, Falun (Fullbokad)
25 april, Skillingaryd
23 maj, Fällfors
29 augusti, Skillingaryd
12 september, Falun
26 september, Fällfors
7 november, Skilingryd


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBVATK
Broinspektion - metodik
 
Att kunna genomföra huvudinspektioner enligt Trafikverkets "Krav för inspektion av Byggnadsverk".

Kurstillfälle:
9-11 april, Norrköping (Fullbokad)
26-28 november, Uppsala


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVBROINSP
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.