Senaste nytt från Storsthlm
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Medborgarens förväntningar på välfärd och service
 
Madeleine Sjöstrand, Storsthlms direktör. Foto: Bengt Säll
Som invånare funderar man sällan över var kommungränserna går, eller var gränsen mellan det kommunala och regionala ansvaret går. Det är inte säkert att man vet i vilken kommun man kliver av bussen. Eller att man vet vilken huvudman som ansvarar för eftervården när man skrivs ut från sjukhuset. Som individ ska man heller inte behöva fundera över var gränserna går, utan man ska vara trygg med att välfärden och servicen fungerar ändå. I det här gränslandet befinner sig alltid Storsthlm. Vårt jobb är att främja samverkan mellan kommuner, och mellan kommuner och andra aktörer. Det gör vi genom att koppla samman rätt aktörer, utbyta erfarenheter, hitta samverkanslösningar och nå överenskommelser. Syftet är att underlätta för kommunerna att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

I det här numret kan du bland annat läsa om samverkan mellan kommunerna och regionen, utvecklingen av en gemensam vuxenutbildningsregion samt rekordmånga ansökande inom den gemensamma gymnasieregionen. Tre goda exempel på när samverkan gör verklig skillnad.

Vi närmar oss Mötesplats 2019, där ett av seminarierna heter ”Kan vi slå omvärlden med häpnad?” Då samtalar Irene Svenonius, Sven-Erik Österberg, Joakim Larsson och Mats Gerdau om hur Region Stockholm, Länsstyrelsen och kommunerna i länet tillsammans kan skapa bästa tänkbara förutsättningar för samarbete. Har du inte anmält dig än, så hittar du anmälningslänken nedan.

Hoppas att vi ses på Münchenbryggeriet den 21 mars!


Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör, Storsthlm
Mötesplats Storsthlm 21 mars
 
Några tips från programmet
 
Bilder från Mötesplats Storsthlm 2017. Foto: Elias Ljungberg
För tredje gången bjuder vi in förtroendevalda och tjänstemän i våra 26 medlemskommuner till en dag med fördjupande och inspirerande samtal om kommunernas möjligheter och utmaningar. På Mötesplats Storsthlms webb kan du anmäla dig till dagen, se program och upplägg och medverkande talare. Observera att du som deltagare på Mötesplats Storsthlm har möjlighet att delta som åhörare på förbundsmötet. Vid intresse anges detta i samband med anmälan.
 

Har du funderingar kring programmet? Kontakta Roger Svanborg. För övriga frågor, kontakta Helen Ala-Kojola
Från vänster: Stefan Hållmark, Daniel Adborn och Johanna Lindgren
Räcker elen och vattnet för kommunernas tillväxt?
 
Ett av de parallella seminarier som många visat intresse för redan nu är spåret om el och vatten. På sikt beräknas vi bli en miljon fler invånare i stockholmskommunerna. Nu höjs varningar för att nödvändig infrastruktur inte hinner byggas ut i takt med att befolkningen ökar. Elen och vattnet kanske inte räcker till för alla nya planerade verksamheter. Vilka är hoten och hur skapar vi en robust infrastruktur för en växande storstadsregion? Tillsammans med Henrik Bergström, Head of Public Affairs på Ellevio, Johanna Lindgren, vd på Norrvatten och Stefan Hollmark, kommundirektör i Tyresö kommun diskuterar vi frågan. Daniel Adborn, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Nynäshamns kommun modererar samtalet.
Från vänster högst upp: Katarina Bexar, Ebba Hagander Mir, Fredrik Lind och Sam Yildirim
Efter två år – tak över huvudet och pengar i plånboken?
 
Efter etableringsperiodens två år förväntas nyanlända i Sverige ha inkomst och någonstans att bo – i ett län med bostadsbrist och en arbetsmarknad med bitvis höga trösklar. För att underlätta det här behöver vi tänka nytt, och kanske lite utanför boxen. Under förmiddagen, i ett par soffor på scen i äkta Skavlan-anda, får vi höra flera exempel från kommuner i länet på lite annorlunda lösningar och samverkansformer. Medverkar gör en panel om sju: Anneli Cavalcanti, integrationssamordnare på Värmdö kommun, Ebba Hagander Mir, grundare till föreningen Välkommen till Värmdö, Fredrik Lind, näringslivschef i Sollentuna kommun, Annika Nordgren, projektledare Etableringslyftet Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby, Josefin Daleskog, strateg på Koordination Norrort, Carin Larsson, strateg på Etablering Södertörn och Katarina Bexar, verksamhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Sam Yildirim, utvecklingsledare, avdelning för tillväxt på Länsstyrelsen Stockholm, modererar samtalet. Läs mer
Christina Rapp Lundahl
Hur syr man ihop den sömlösa vårdkedjan?
 
Den sammanhållna vårdkedjan” nämns ofta, men vilka har egentligen lyckats med det? Hur gjorde de och vad kan vi lära oss av dem? I ett av förmiddagens parallella seminarier tar vi hjälp av en kvartett för att försöka hitta svaren: Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, Järfälla kommun, Christian Foster, förbundsdirektör på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun, Emma Spak, samordnare på Nära vård på Sveriges Kommuner och Landsting och Jenny Wilhelmsson, socialdirektör, Järfälla kommun.
 
social välfärd och hälsa
Förstudie om hälso- och sjukvårdsavtal ska förbättra samverkan i länet 
 
Åsa Danielsson. Foto: Bengt Säll
I maj 2018 fick Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett gemensamt uppdrag från länets politiska ledningsgrupp Vård i Samverkan, VIS, att genomföra en förstudie avseende ett hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet avser en överenskommelse om samverkan på övergripande nivå mellan länets kommuner och Region Stockholm. 

Idag finns ett tiotal överenskommelser mellan kommunerna i länet och Region Stockholm som rör samverkan kring olika målgrupper. Till några av dessa överenskommelser har länet byggt upp olika samverkansorganisationer, utan att ha en gemensam struktur och ledning kring samverkan. Åsa Danielsson, verksamhetschef för välfärd och hälsa på Storsthlm, menar att ett gemensamt arbete krävs för att möta länets utmaningar.

– Vi ser de utmaningar som kommer nu med fler äldre och sjuka i länet, en ökande psykisk ohälsa, svårigheter med kompetensförsörjningen och så vidare. Vi måste börja samverka och samarbeta mer effektivt nu än tidigare, då ingen av huvudmännen klarar dessa utmaningar ensam.

Läs mer här

Kontakta verksamhetschef Åsa Danielsson vid frågor
 
Länsgemensamt utvecklingsarbete kring ungdomsmottagningar ska främja hälsa bland unga
 

2017 antogs en länsgemensam handlingsplan för att utveckla ungdomsmottagningarna i länet. Nu ska också det befintliga vårdavtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunernas ungdomsmottagningar revideras. Vi har pratat med Elin Fischer, som är den på Storsthlm som samordnar arbetet, om vad som händer inom uppdraget just nu.

Varför är det här arbetet viktigt?
– Som verksamhet bygger ungdomsmottagningen på ett samarbete mellan kommun och Region Stockholm. Det är en väletablerad, viktig och uppskattad verksamhet bland unga, en lågtröskelverksamhet dit de själva kan vända sig med frågor av både social, psykosocial och medicinsk karaktär, säger Elin Fischer.

– Idag finns inga nationella riktlinjer som reglerar ungdomsmottagningens verksamhet. Tanken med de länsgemensamma riktlinjerna är att enas kring gemensamma utgångspunkter i ungdomsmottagningens verksamhet, exempelvis gällande styrande principer, verksamhetens huvudsakliga innehåll, ungdomsmottagningarnas del i vårdkedjan och samverkan med andra aktörer, samt uppföljning och utvärdering. Syftet är att skapa förutsättningar för mer jämlik vård och utbud på länets ungdomsmottagningar, fortsätter Elin Fischer.

Läs hela intervjun om utvecklingsarbetet kring ungdomsmottagningarna

Vid frågor, kontakta Elin Fischer, processledare, Storsthlm
Utbildning och arbetsmarknad
Rekordmånga söker till gymnasiet i år
 
Foto: Ulrika Pudas
Den första ansökningsomgången till gymnasiet stängdes i måndags (18 februari) och Gymnasieantagningen Storsthlm kan konstatera att det är rekordmånga som har gjort ett gymnasieval. Totalt har 28 641 ungdomar bosatta i Stockholms län, Håbo och Gnesta gjort ett val. Detta är en ökning med fyra procent i jämförelse med första ansökningsperioden förra året. I snitt har varje sökande gjort sex utbildningsval i sin ansökan.

I takt med att eleverna blir fler ökar även utbildningsutbudet. Totalt startar sju nya gymnasieskolor verksamhet till höstterminen. 2 020 nya platser är planerade att starta vid de nationella programmen till hösten. 1 700 av dessa platser är vid de högskoleförberedande programmen och 320 av platserna vid yrkesprogrammen. Flest nya platser har ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Efter att en preliminär antagningskörning har gjorts i mitten av april och efter att preliminära antagningspoängsgränser visats för de sökande, öppnas omvalsperioden för möjlighet att lägga till val och ändra ansökan.

Vid frågor, kontakta Charlott Rydén, verksamhetschef, Gymnasieantagningen Storsthlm
Länets vuxrektorer visar stort intresse för samarbete
 

2017 antog Storsthlms styrelse en genomförandeplan för hur kommunerna ska utveckla samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion. Ett av uppdragen är en gemensam metod för uppföljningen av kvaliteteten och just nu pågår en förstudie som ska kartlägga hur kommunerna arbetar med sin kvalitetsuppföljning idag.

Vi har pratat med Roine Gillingsjö på Gillingsjö & Partner som genomför förstudien. Trots att förstudien nyligen inletts har han gjort en del iakttagelser som kännetecknar kommunernas förutsättningar:

– Vuxenutbildningen kännetecknas av att det är många externa anordnare som på uppdrag av kommunerna genomför utbildningen. Det gör att kommunernas förmåga att vara tydliga med kvalitetskriterier och följa upp anordnarnas leverans är viktig. Samtidigt ser jag att kommunerna ofta har uttryckt olika kvalitetskriterier även om man anlitat samma leverantör för samma sorts utbildning. Där borde man kunna samordna sig bättre, menar Roine Gillingsjö.

Läs mer här

Har du frågor? Kontakta Roger Svanborg, verksamhetschef på Storsthlm
samhällsbyggnad och miljö
Solceller och elbil en del av omställningen till ett hållbart samhälle
 
Foto: Emelie Emanuelsson
Under de senaste åren har Storsthlms förbundsdirektör Madeleine Sjöstrand och Anders Nordstrand ägnat sig åt att renovera sitt hus i Malma på Värmdö. Huset, byggt 1996, var från början ett eluppvärmt fritidshus. Nu har husgrunden fått tilläggsisolering, taken är täckta av solceller och huset värms av vattenburen bergvärme.

I februari i år fick paret besök av Värmdö kommuns energi-och klimatrådgivare, Karin Lindström, för att se om det går att spara mer energi i huset. En rundvandring och ett samtal kring vilka de stora energianvändarna är har resulterat i ett par åtgärdsförslag som ska undersökas vidare.

– Det är fantastiskt att få stöd av någon som är neutral – som inte vill sälja en produkt till oss. Vi har fått flera bra idéer som vi kan gå vidare med, säger Madeleine Sjöstrand.

Ett problem i regionen är kapaciteten i elnätet. Redan i dag finns bekymmer i Stockholmsregionen med framkomligheten för el och många aktörer är inblandade i arbetet med att planera för framtidens elnät. Energi behöver sparas och den el som används behöver komma från förnybara energikällor, såsom solceller.

– I det arbetet är regionens kommuner en viktig länk och min förhoppning är att vi på Storsthlm genom bland annat Energikontoret kan bidra till utvecklingen, säger Madeleine Sjöstrand.

Läs hela intervjun här
 
 
verksamhetsplan och budget 2019
Fortsatt viktiga frågor i Storsthlms arbete 2019
 
Det är med nya perspektiv och förväntningar som Storsthlm har inlett arbetet 2019. Som ledstjärna har vi en ny strategisk inriktning 2019-2022 som presenteras på förbundsmötet i mars. 

Under 2019 tar vi nästa steg inom de tre fokusområden som kommunerna prioriterar; utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Vi följer och analyserar vad omvärldsförändringar och lagförslag innebär för länets kommuner ur olika perspektiv. Fler frågor som blir särskilt viktiga under året är gymnasieexpansionen, samverkan med Region Stockholm inom hälsa, vård och omsorg, att ta fram förslag till en länsövergripande plan för VA-investeringar samt att fortsätta stödja kommunernas digitalisering.

I vår verksamhetsplan och budget för 2019 har vi formulerat vårt arbete för gällande år. Den hittar du här
 
Storsthlms styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet 21 februari 
 
Den 20 februari höll styrelsen för mandatperioden 2015-2018 sitt sista möte. På förbundsmötet den 21 mars väljer Storsthlm en ny styrelse för mandatperioden 2019-2022. Under mötet fattade styrelsen ett stort antal beslut, bland annat om årsredovisningen 2018, verksamhetsberättelsen 2015-2018 och förstudien kring ett hälso- och sjukvårdsavtal. Läs hela sammanfattningen här
På gång 
22/2Möte med Storsthlms valberedning
2/3Strategiskt nätverk: Socialtjänst
5/3Strategiskt nätver: Utbildning
6/3Frukostseminarium: Nya lagkrav på köldmedier - behöver din anläggning bytas ut?
7/3Strategiskt nätverk: Digitalisering
8/3Energieffektiviseringsnätverk livsmedelshandel region öst
8/3Styrgrupp Energikontoret
8/3Kommundirektörsmöte
14/3Workshop: Affärsutveckla med kundanpassade energitjänster
15/3Strategiskt nätverk: Samhällsbyggnad

Se hela kalendariet