Fjärrkontrollterminaler - RTU
 
Kursen "Fjärrkontrollterminaler - RTU" ger dig som har till uppgift att utföra felavhjälpning på fjärrkontrollterminaler i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar ökad kunskap i anläggningen.

Kursen omfattar:
  • kunna redogöra för datainsamlingsutrustningar och dess tillämpningar inom Trafikverket samt redogöra för anpassningsutrusting mot yttre objekt.
  • kunna utföra felsökning samt vid behov byta felaktiga enheter
  • vara informerad om GELD-systemets uppgift och principiella uppbyggnad med avseende på kommunikationen med utrustning i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar.
Kursort: Ängelholm
8-12 april (1 plats kvar)
19-23 augusti


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEFJKRTU
Kontaktledning
 
För dig som ska arbeta med montage av kontaktledningar erbjuder Trafikverksskolan ett flertal kurser.

Under kursen "Grundläggande kontaktledningsmontage" kommer du att få lära dig allt om kontaktledningens uppbyggnad, dess material och användningsområde. En stor del av kursen ägnas åt praktiska montagearbeten där du bland annat får öva dig i att montera och bygga utliggare.

Kursdatum:
26-30 augusti i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEKTL1På kursen "Ledningssystem - kopplingar" kommer du att få lära dig tolka ritningar och handböcker och att öva på att montera de vanligaste kontaktledningssystemen. Under kursen går vi också igenom de krafter och deras verkan i strävor och stag som uppkommer vid avspänningar. 

Kursdatum:
2-13 september i Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEKTL2Kursen "Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft" vänder sig till dig som ska utföra montage av kontaktledningar och vill lära dig mer om kontaktledningsmaterialens miljöpåverkan, elasticitet och kraftpåverkan.

Kursdatum:
2-13 december Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEKTL3
Växelvärme
 
Kursen "Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning" vänder sig till dig som ska bygga och underhålla växelvärmeanläggningar. Du kommer exempelvis få lära dig att, med hänsyn till ortens klimat, ställa in energiutrustningen.

För att tillgodgöra dig kursen behöver du en elteknisk bakgrund exempelvis gymnasieskolans elprogram.

Kurstillfällen:
9-11 april i Ängelholm (Fullbokad)
14-16 maj i Ängelholm


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEVXUE
Kraft, växelvärme och belysning
 
Arbetar du med förvaltning eller projektering av järnvägstekniska elanläggningar? I så fall kan kursen "Kraft, växelvärme och belysning" vara något för dig. Under kursen får du en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar gällande hjälpkraftnätet med tillhörande järnvägsspecifika lågspänningsanläggningar som t.ex. växelvärme, UPS och reservkraft. 

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 21-22 maj.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEIÖBLSPA
Kontaktledningsprojektering
 
Under kursen "Kontaktledningsprojektering för ingenjörer" går vi igenom hur man upprättar bygghandlingar för kontaktledningsanläggningen. Du får lära dig mer om projekterings- och beslutsprocessen, projekteringsstart, förprojektering, elektrisk sektionering och kopplingsschema.

I dagsläget finns inget kursdatum planerat, skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart ett nytt kurstillfälle är utlagt.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en intresseanmälan
Kurskod: BEIÖKTLP
Kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät
 
Arbetar du som ingenjör inom förvaltning och projektering av järvägstekniska elanläggningar så är kursen "Kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät" något för dig. 

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät. Du kommer att få lära dig mer om vilka väsentilga parametrar som påverkar kapaciteten i Trafikverkets ledningsnät och utföra enklare elektriska beräkningar av ledningsnätet. Vi kommer också att gå igenom problematiken kring jordningssystem och EMC. Du kommer dessutom att bli informerad om statiska omriktare och roterande omformare i Trafikverkets omformarstationer.

Kurstillfälle:
7-10 maj, Ängelholm

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEIÖKF
Byggherreansvar
 
Företräder eller upphandlar du drift- och underhållsarbete på elinstallationer, elanläggningar eller andra elinstallationer så är kursen "Byggherreansvar enligt ellagstiftningen" något för dig. 
 
Du kommer att få lära dig mer om aktuell ellagstiftning och vilka regler och krav som gäller för elinstallationsarbete vid elektriska starkströmsanläggningar.

Kursen kommer även att ge dig kännedom om vilka regler, krav och ansvar som gäller för innehavaren vid elinstallationsarbete samt ge dig kunskap om Trafikverkets interna elsäkerhetsarbete och om rutiner för delegering av ansvar kopplat till innehavaransvar, personsäkerhetsansvar och kontrollansvar.

Observera att kursen genomförs med digital kursdokumentation, ta därför med dator eller läsplatta till kursen.

Kurstillfällen:
23 maj, Ängelholm
28 maj, Solna
2 september, Solna


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod:  BEBYGGEL
Elsäkerhetsledare/kopplingsledare
 
Kursen "Elsäkerhetsledare/kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme" krävs för att du ska  få vara verksam som elsäkerhets- och kopplingsledare i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar. Kursen bygger till stor del på övningar där Trafikverkets föreskrifter tillämpas. Övningarna varvas med teoretiska genomgångar där olika elsäkerhetsaspekter tydliggörs.

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningars funktion och uppbyggnad. Du bör även ha god insikt i de eltekniska scheman som förekommer för dessa anläggningar då de ligger till grund för elsäkerhetsplaneringen.

Trafikverket ställer krav på den person som ska vara verksam som elsäkerhets- och kopplingsledare för kontaktledning- och tågvärmeanläggningar. Kraven finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994.

Observera att kursen genomförs med digital kursdokumentation, ta därför med dator eller läsplatta till kursen. 

Kursort: Ängelholm
10-14 juni


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BEELAK
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.