Ibruktagandebesiktning 
 
Är du bantekniker som ska utföra ibruktagandebesiktning så är kursen "Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten" något för dig. 

På kursen får du bland annat lära dig hur du ska utföra ibruktagarbesiktning efter spårarbeten. Du får också fördjupad kunskap om de bantekniska delarna av säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240.

Kursen, som är både teoretisk och praktisk, avslutas med ett behörighetsprov.

Kursen erbjuds på Trafikverkskolan i Ängelholm.

Kurstillfällen med lediga platser: 

13-24 maj
19-30 augusti


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BBIBRUK
Stabilitetspåverkande arbete i spår
 
Under kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" får deltagarna grunderna för vilka spårkomponenter som ingår i spåret. Förstå hur spåret påverkas av arbeten i spår och hur stabiliteten påverkas av detta.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm vid följande datum:

19 mars (fullbokad)
21 augusti


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BASTAB
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
 
"Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar" är en kurs för dig som har flerårig praktisk erfarenhet av arbeten i spåret och ska utföra säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar enligt TDOK 2013:0195.

Du kommer på denna kurs få lära dig att redogöra för gällande regler och föreskrifter, om funktion och uppbyggnad hos de i TDOK 2014:0240 upptagna signal- och teletekniska objekten, utföra säkerhetsbesiktning med hjälp av det datoriserade besiktningssystemet BESSY och bedöma vilka åtgärder som kan behöva sättas in efter säkerhetsbesiktning av anläggning.

Kursen inkluderar och avslutas med särskild behörighetsprövning. Observera att efter avlutad kurs ska minst 20 dagars praktik genomföras innan behörighet utfärdas.

Kurstillfällen i Ängelholm:

25 mars-12 april
9 september-27 september


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BABSSÄ
Spårsvetsning
 
För dig som ska arbeta som spårsvetsare erbjuder Trafikverksskolan kursen "Spårsvetsning, grundläggande teori". Under denna teoretiska kurs får du bland annat fördjupade kunskaper i materiallära, oförstörande provning och klimatfaktorer vid spårsvetsning.

För att bli antagen till kursen ska du genomgått kurserna "Grundutbildning i banteknik" (BBUHBT) och "Kapning och slipning av rälsmaterial" (BBSPSK).

Kursen som genomförs i Ängelholm har lediga platser på följande datum:

26-28 mars
5-7 november


Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BBSPGRT
Heta arbeten
 
Kursen "Heta arbeten" vänder sig till dig som utför eller bevakar så kallade "heta arbeten", dvs svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning, rondellslipning och andra arbeten som medför ökad brandrisk.

Efter kursen kommer du att uppfylla minst de krav avseende brandskydd som svenska Brandförsvarsföreningens behörighetsutbildning för "heta arbeten" ställer, vilka också sammanfaller med vad försäkringsbolagen rekommenderar.

Du kommer att få lära dig om hur du identifierar risker i farliga miljöer, brandfarliga ämnen, riskfyllda arbetsplatser, personligt skydd, bransskyddsutrustning, lagar och försäkringsvillkor och transporter av gasflaskor.

Efter genomförd utbildning erhålls ett certifikat, giltigt i 5 år, av Brandskyddsföreningen.

Kursen genomförs i Ängelholm den 4 juni och den 20 augusti.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BAHETARB
Bågsvetsning
 

För dig som ska bli spårsvetsare erbjuder Trafikverksskolan kursen "Bågsvetsning".

I kursen varvas teori och praktik men man lägger stort fokus på praktisk färdighet och hela 80% av kurstiden består av praktiska övningar. Under kursen kommer delagarna att gå igenom områden som:
  • elektrotekniska grundbegrepp
  • ljusbågen i strömkretsen
  • svetsfogar och svetsbeteckningar
  • arbetsmiljö
  • elektriska säkerhetsrisker
  • liggande kälsvets, stående kälsvets
  • bågsvetsade häftade plåtar
  • svetsning plattjärn mm
För att tillgodogöra dig kursen krävs vissa förkunskaper inom kap- och slipning samt grundläggande teori om spårsvets.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 19 augusti - 6 spetember.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BASGBÅG
På- och reparationssvetsning
 
Under kursen "På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, rörelektrod" varvas teori med praktiska övningar.

Efter kursen ska deltagarna kunna:
  • med rörelektrod på- och reparationssvetsa räler med slirsår eller valsfel, rälskorsningar, limmade korsningar, manganstålskorsningar samt påsvetsa rälshuvud.
OBS! För att kunna tillgodogöra sig kursen är det krav att ha gått grundutbildning i gas-metall bågsvetsning-magsvetsning. Läs mer om övriga förkunskaper i länken nedan.

Du erbjuds att genomföra svetsarprövning i anslutning till kursen. Svetsarprövningsintyg utfärdas efter godkänd svetsarprövning och efter avslutat praktikavsnitt. 

Kursen startar i Ängelholm den 23 september och avslutas med en svetsarprövning den 4 oktober.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en intresseanmälan
Kurskod: BBSPFCAW
Spårsvetsinformation
 
På kursen "Spårsvetsinformation" lär du dig att förstå och bedöma spårsvetsfrågor som berör utveckling, metoder, spårsvetsarprövning samt arbetarskydd. Ett flertal praktiska demonstrationer, vilka utförs med hjälp av rälsstål, olika redskap, maskiner och material, ingår i kursen.

Nästa tillfälle äger rum i Ängelholm den 23-25 april.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en intresseanmälan
Kurskod: BBSPIF
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.