Vägplanering och vägutformning 
 
Kursen "Vägplanering och vägutformning samt drift och underhåll av vägar" vänder sig till en bred målgrupp. Kursen ger en bra bild av en vägs hela livscykel, från planering och projektering till drift och underhåll. Du får en genomgång av de principer som gäller vid dimensionering av en väg liksom hur skötseln bedrivs både under sommar- och vintertid.

Du arbetar kanske som projektledare eller planerare för vägprojekt och behöver mer kunskap för att kunna jobba med granskning och projektering eller är du kanske allmänt intresserad av vägplanering och vägutformning.

Du kommer att lära dig de centrala begreppen inom vägplanering och projektering, olika vägtyper  och om deras funktionssätt, samspelet mellan vägens linjeföring i plan och profil. Kursen kommer också att ge dig kännedom om de principer som gäller vid utformning och dimensionering av en väg ur de olika perspektiven trafiktekniska, geotekniska, miljömässiga och estetiska. Mån går också igenom hur dränering och avvattning av vägkroppen sker och varför detta är så viktigt för vägens hållfasthet och livslängd.

Kursort: Uppsala
Kurstider: dag 1 kl 10.00-17.00, dag 2 kl 8.00-15.00

24-25 april
6-7 november

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVAG
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter
.