Utbildningsnytt #153
 
2019-03-06
 
Växla spår i Ängelholm
 
Visste du att...
...Trafikverksskolans unika övningsanläggningar i Ängelholm omfattar 46 fotbollsplaner!

...På Trafikverksskolan kan du nu också läsa till bantekniker tillsammans med övriga Yh-utbildningarna lokförare, kontaktledningstekniker och signaltekniker.

Trafikverksskolan ligger centralt i Ängelholm intill järnvägsmuseet, mellan havet och centrum. 
Kommer du med tåg eller buss når du oss genom en 3 minuters promenad. Kommer du med flyg så är det en 10 minuters bilresa. 

Vi utbildar:
  • Trafikverksanställda
  • Väg- och järnvägsaktörer i hela Skandinavien
  • Gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsstuderande
I vårt kursutbud har vi närmare 500 kurser i allt från väg- och järnväg till juridik och IT-säkerhet.

Världen förändras och det gör även marknaden. I takt med att infrastrukturen växlar upp så växlar även våra kurser och utbildningar. På Trafikverksskolan pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram och utveckla både befintliga och kommande kurser. Vi skräddarsyr också utbildningar efter våra kunders behov. Dessutom är vi i full gång med att utöka vårt digitala kursutbud.

Läs mer på: www.trafikverksskolan.se
Kommande kurser
 
Faktainsamlare
 
Agera som faktainsamlare i samband med inträffad händelse.

Kursort: Ängelholm
20-23 maj
23-26 september
9-12 december


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: TrvFakt
Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt
 
Kompetens som ger behörighet som tillsyningsman för A-, L- och E-skydd samt vägvakt.

Kursort: Ängelholm
11-15 mars (fullbokad)
24-28 juni
30 september - 4 oktober
4-8 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄTSM
Planläggning av vägar och järnvägar 
 
Framtagandet av planhandlingar för vägar och järnvägar samt redovisningskrav i planläggningsprocessen.

Kurstillfällen:
13 mars, Stockholm-Arlanda
8 maj, Göteborg
25 september, Stockholm-Arlanda


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVPLAN-U
Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden
 
Utforma gaturummet -  få en ökad förståelse och lär dig använda VGU-guiden för tätort. 

Kurstilfällen:
23-24 april, Göteborg
22-23 oktober, Göteborg
19-20 november, Uppsala


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVGU-TO
Kontaktledning med Y-lina och hjälpkraft
 
Kontaktledningsmaterialens miljöpåverkan, elasticitet, krafter, montering och besiktning.

Kursort: Ängelholm
18-29 mars


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTL3
Högspänningskablar, montage av skarvar och avslutningar
 
Montera och skarva högspänningskablar och anslutningar i kontaktlednings-, hjälpkrafts- och tågvärmeanläggningar. 

Kursort: Ängelholm
12-14 mars
3-5 juni


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEMHK
Stabilitetspåverkande arbete i spår
 
Hur spåret och hur olika risker påverkas av arbete/ingrepp i spår. 

Kursort: Ängelholm
19 mars (fullbokad)
21 augusti


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
 
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar, enligt TDOK 2013:0195, med hjälp av det datoriserade besiktningssystemet BESSY.

Kursort: Ängelholm
25 mars-12 april
9-27 september


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABSSÄ
Spårsvetsning, grundläggande teori
 
Fördjupade teoretiska kunskaper i materiallära, oförstörande provning, klimatfaktorer vid spårsvetsning.

Kursort: Ängelholm
26-28 mars
5-7 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPGRT
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
 
Ibruktagandebesiktning för bantekniker.

Kursort: Ängelholm
13-24 maj
19-30 augusti


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUK
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.