Det var en gång …
 
Berättandet är mänsklighetens första sätt att sprida kunskap mellan varandra och det är fortfarande ett av de mest användbara sätten att förmedla något vidare. Men att använda berättandet i undervisning verkar ha fallit i glömska, i alla fall utanför den krets som brinner för berättandet som form och som metod. I det här månadsbrevet får du som läsare ta del av många exempel där berättandet kommer in som en viktig del i människors aktiviteter. Den kanske främsta styrkan med berättelsen är att den väver samman komplexa områden, något som kan behövas i dagens fragmenterade värld.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
”Man bestämmer sig för att under en period skapa en värld tillsammans”
 
Människor tar del av, och skapar, berättelser på många olika sätt. I ett av landets största ungdomsförbund samlas barn, unga och vuxna vars hobby kretsar runt berättelser. Men det är inte litteratur eller teater som förenar dem, det är spel. Vi har intervjuat Erland Nylund, förbundssekreterare på Sverok, om lärande och folkbildning i rollspel, lajv och digitala spel.

Läs mer...
 
   
Foto: Sara Bref/Jönköpings läns museum
Nu berättar museet och besökarna historien tillsammans
 
Museernas roll har ändrats, liksom deras publik. På Jönköpings läns museum har man i och med det ändrade systemet för vem som fördelar medel till museet fått ett förtydligat uppdrag från regionen, fokus ligger nu mer på barn och unga och på att locka dit fler grupper.
Förut utgick man från att besökaren hade en viss förkunskap och ville ha fördjupning. I och med ett fokus på museiovana besökare så har man fått tänka om lite, berättar Liselotte Munther.

Läs mer...
 
   
Vad är det som får publiken att älska ett museum?
 
Pille Pruulmann-Vengerfeldt intresserar sig i sin forskning för vad som händer i mötet med en publik, till exempel personer som besöker ett museum. Och här går det att dra många paralleller till en undervisningssituation.
– Kanske kan mina kunskaper om publiker hjälpa mig att förstå lärande på olika platser, säger hon.

Läs mer...
 
   
Han har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt
 
I mars släpps en ny bok om Karl XII, en av svensk historias största superkändisar som nästan ingen vet vem han egentligen var.
– Han har fascinerat generationer eftersom han var så sluten och tyst. Man har aldrig riktigt kunna kartlägga honom. Vem är han? säger Anders Dybelius.

Läs mer...
 
   
Carl-Johan Svensson fångar och fångas av historiens berättelser
 
– Egentligen har jag aldrig varit jättemycket intresserad av historia i sig, säger Carl-Johan Svensson, lektor i historia vid Jönköping University och författare till flera böcker.
Han förklarar vidare att det är hur historien används, historiebruket, som fångar honom. Hur historien berättas, vilken del som berättas, av vem, hur och varför.
Berättelsen måste ha någonting udda för att väcka hans intresse. Allt från någon som annonserar efter kroppsdelar till bortglömda landningsplatser eller välgjorda konstförfalskningar. 

Läs mer...                                                                           
 
   
Nordisk konferens om att lära med berättelser
 
Nordiskt berättarcentrum höll den 14–15 februari konferensen Lära med berättande. Konferensen siktade på att ge pedagoger i utbildnings- och kultursektorerna nya insikter om berättande som pedagogisk resurs. Deltagarna fick svar på både varför och hur berättandet kan vara ett fungerande pedagogiskt grepp i olika sammanhang.

Läs mer...
 
   
Museer och teater i senaste numret av RELA
 
RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, är en tidskrift om vuxnas lärande som nu är inne på sitt tionde år. RELA är öppen för alla att läsa digitalt. I det första numret 2019 fanns bland annat två artiklar som berörde vuxnas lärande utifrån kultur och berättelser:

Gender consciousness through applied theatre av Catarina Sales Oliveira, Alcides A. Monteiro & Sílvia Pinto Ferreira. 

An analysis of educational programmes for adults accompanying museum exhibitions: the typology of portals av Inga Specht & Franziska Stodolka
 
   
Den mörka sidan av berättarkraften
 
Jag har inte hört någon förneka berättelsens kraft. De flesta är istället eniga om att en berättelse är ett kraftfullt sätt att föra fram ett budskap. Förra veckan deltog jag på konferensen Lära med berättande som arrangerades av Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå. Konferensens tema var berättande som pedagogisk resurs och vi fick veta både varför och hur berättelsen kan användas för att stärka lärande. Många av föreläsarna var erfarna berättare, vilket innebar att de gestaltade det som de pratade om. Mycket effektfullt. Men trots alla fantastiska berättelser och berättare som vi fick ta del av, tänkte jag här ta upp två mörka sidor av berättandet – falska berättelser och varför det är så farligt med oberättade berättelser.

Läs mer...
 
   
Nu är det dags igen för årets upplaga av Encells uppsatstävling. Sista dag för att skicka in sin uppsats är den 30 juni. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. 

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may 2019, Copenhagen
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.


Ytterligare konferenser finns här.