Det senaste på yttrandefrihetsområdet – Nils Funcke ny medlem i Yttrandefrihetsgruppen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Journalistförbundet logo
Yttrandefrihetsgruppen
22 februari 2019
 
Nyhetsbrev från Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Hanna Nyberg, SVT, ledamot förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Hanna Nyberg ny ordförande i gruppen
 
Hanna Nyberg
Foto: Tor Johnsson
Journalistförbundets styrelse har utsett Hanna Nyberg till ny ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Hanna Nyberg tar över ordförandeskapet efter Ulrika Hyllert som den första februari tillträdde som förbundsordförande och därmed lämnade uppdraget i Yttrandefrihetsgruppen.

Hanna Nyberg är till vardags ordförande i SVT:s journalistklubb och ledamot av Journalistförbundets styrelse.

Hon bor i Göteborg och har tidigare jobbat som reporter på SVT Väst och Uppdrag granskning samt varit korrespondent i Moskva. Hanna Nyberg har en lång facklig bakgrund och har bland annat engagerat sig för att motverka trakasserier mot journalister. Hanna Nyberg har ett stort intresse för yttrandefrihetsfrågor och pressfrihet internationellt.
 
Utbildningsdepartementet ville inte lämna ut utredning om offentlighetsprincipen
 
Utbildningsdepartementet
Foto: Bertil Ericson/TT
Redan 2015 kom en utredning om offentlighetsprincipen i friskolor (SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor). Regeringen gick på utredarens linje att införa offentlighetsprincipen och skickade ett lagförslag till lagrådet. Men väl i lagrådet stötte förslaget på patrull. Friskolornas riksförbund hade skrivit ett brev till lagrådet och förklarat att vissa friskolor är börsnoterade och att aktiebolagslagen utgör ett hinder mot att tvinga dessa skolor att tillämpa offentlighetsprincipen.

Lagrådet tyckte att frågan skulle analyseras närmare. Dåvarande utbildningsminister, Gustav Fridolin, gav en utredare i uppdrag att analysera frågan. Utredningen slutredovisades den 1 december men när Journalistförbundet begärde ut utredningen blev det nej från departentet. Det beslutet stod också fast då förbundet bad att frågan skulle prövas av statsrådet Fridolin.

Det var först när förbundet skrivit en debattartikel om det absurda i att en utredning om offentlighetsprincipen inte är offetnlig som departemnetet ändrade sig och lämnade ut utredningen. Utredningen slutsats är att Friskolornas riksförbunds invändning om att det skulle finnas hinder mot att införa offentlighetsprincipen i börsnoterade friskoleföretag inte håller. Nu har utredningen gått ut på remiss till bland andra Journalistförbundet.
 
Debatt om nytt visselblåsardirektiv
 
Visselpipa
Grafik: Malin Nyqvist/TT
Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert varnar i en debattartikel i tidningen Journalisten för att det nya direktivet till skydd för visselblåsare riskerar att urholka det svenska visselblåsarskyddet:

"I Sverige har vi ett relativt starkt skydd för visselblåsare som avslöjar missförhållanden på arbetsplatsen. Anställda som upptäcker korruption eller andra oegentligheter har möjlighet att vända sig till myndigheter och media för att avslöja problemen. På den offentliga sidan och inom vissa privata verksamheter finns dessutom meddelarskyddet.

Det är ett grundlagsreglerat skydd som gör det möjligt för anställda att lämna uppgifter till media om i princip vilket ämne som helst så länge syftet är att uppgifterna ska publiceras. Det nya EU-direktivet har nyligen varit föremål för förhandling i Europeiska rådet där stats- och regeringschefer från EU-länderna ingår. Sverige lyckades i förhandlingarna få med en bestämmelse i direktivet som säger att Sverige kan fortsätta tillämpa meddelarskyddet. Det är bra, men det är inte tillräckligt som garanti för att det svenska visselblåsarskyddet inte försämras."


Läs hela debattartikeln på Journalisten.se
 
JK besökte Yttrandefrihetsgruppens möte
 
Yttrandefrihetsgruppen fick besök av justitiekansler Mari Heidenborg på gruppens möte den 13 februari. Då diskuterades bland annat den så kallade 14-dagarsregeln.

Journalistförbundet har varit kritiskt till 14-dagarsregeln sedan den föreslogs. Den nya regeln trädde i kraft i samband med att yttrandefrihetsgrundlagen ändrades vid årsskiftet. JK:s beslut att inleda förundersökning mot 16 ansvariga utgivare har visat på nya, oönskade, konsekvenser av regeln. Journalistförbundet har tidigare varnat för, att den gör det lättare för oansvariga utgivare att undandra sig ansvar. JK:s förundersökning visar nu också att regeln ställer helt nya krav på ansvarstagande ansvariga utgivare vilja och förutsättningar att stå upp för yttrandefriheten. Så här skriver Journalistförbundet på sin webb:

"Det är för tidigt att uttala sig med säkerhet om lagändringens alla konsekvenser. Klart är att de oansvariga utgivarna fått större spelrum men kanske är det också så att de ansvariga utgivarna fått mindre spelrum. Det vore såklart olyckligt. Journalistförbundet är som alltid redo att ta kampen för yttrandefriheten och försöka få bort 14-dagarsregeln från yttrandefrihetsgrundlagen igen. Vi hoppas att fler organisationer som värnar yttrandefriheten sluter upp och tar den fighten."

Läs hela texten här.
 
På gång på yttrandefrihetsområdet
 
Yttrandefrihetsgruppen är med på Gräv i Kalmar
Nu är det dags att presentera resultatet av Yttrandefrihetsgruppens enkät om digitalt källskydd. Det kommer att göras på Gräv. Anders Thoresson, expert på digitalt källskydd och ledamot i Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp, berättar om resultatet av undersökningen. Han kommer också servera handfasta tips på hur du som journalist kan bli bättre på att skydda dina källor. Missa inte om du är på Gräv!

Hur är det med öppenheten i EU?
Yttrandefrihetsgruppen fick på sitt senaste möte Skype-besök av Staffan Dahlöf som är frilans med fokus på EU-frågor. Staffan drev tillsammans med kollegor från olika EU-länder ett mål i EU-domstolen som gällde insyn i EU-parlamentarikernas ekonomi. Enligt domen finns det ingen möjlighet till insyn i hur enskilda EP-ledamöter använder sina sk ”kontorspengar” (extra bidrag utöver lönen) med hänsyn till skyddet för personuppgifter. Yttrandefrihetsgruppen har diskuterat hur frågan om behovet av ökad öppenhet i EU kan synliggöras. Har du idéer eller inspel? Maila gärna! (Kontaktuppgifter finns länst ner i nyhetsbrevet.)

GDPR - den nya dataskyddsförordningen
Den nya dataskyddsförordningen (GDDR) som trädde i kraft den 25 maj väcker många frågor. Journalistförbundet har tagit fram en snabbguide som reder ut hur GDPR påverkar dig som journalist. Ta gärna kontakt med förbundet om du har frågor eller om du har exempel på uppgifter som myndigheter inte lämnar med hänvisning till GDPR.
 
Vill du ha mer information?
 
Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Har du frågor om innehållet i nyhetsbrevet? Vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Hanna Nyberg, SVT, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, hanna.nyberg@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se