Fokus dyslexi för dig som arbetar i förskola och skola
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Temabrev dyslexi
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

Februari 2019
 
I det här temabrevet fokuserar vi på dyslexi, en funktionsnedsättning som drabbar mellan 5-8 procent av befolkningen och som de allra flesta lärare möter någon gång under sitt yrkesliv. 
 
Det råder fortfarande inte enighet om orsaken bakom dyslexi, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser som forskarna kan enas om.

I brevet har vi samlat material som belyser dyslexi från flera olika håll, såväl forskarnas, lärarnas som elevernas. Vi hoppas att innehållet kan inspirera och fungera som ett stöd i ditt arbete. En del av materialet kommer från Skolportens magasin nr 1/2019, med tema dyslexi. Läs mer om det längst ner i brevet.
 

God läsning önskar Skolportens redaktion!
 
 
Läsning 2.0
 
Forskarna eniga: Tidigare och mer systematiska insatser hjälper elever med dyslexi.
Skolporten
Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter
 
Dyslexi tar sig uttryck i olika former, inte bara genom läs-och skrivsvårigheter, säger forskaren och specialpedagogen Anna Fouganthine.
Skolvärlden
Anna Fouganthine förklarar några av de underliggande fonologiska funktioner som är nedsatta vid dyslexi. (webb-tv)
Utbildningsradion
Dyslexia affects up to 10% of the population, but until recently it was thought to be a pseudo-medical diagnosis used by parents to explain their children’s poor performance in reading.
The Conversation
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Lärare behöver mer kunskap om dyslexi
 
Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
Skolvärlden
Teachers’ understanding of dyslexia is mostly limited to behaviour, new survey finds.
The Conversation
Dyslexia is the most common learning disability in this country. But it is widely misunderstood, and schools often do a poor job of helping students learn to read.
Mindshift
Vårens konferens med fokus på specialpedagogik
Skolportens konferens specialpedagogik 2-3 maj
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Urval från agendan: Flickor och autism, språkstörning, dyslexivänlig skola, samtalsklimat vid svåra samtal, självreglerat lärande och scaffolding. Arrangeras i Stockholm 10-11 april och i Göteborg 2-3 maj - välkommen!
Läs mer och boka plats!
"Rätt pedagogik räddar 8 av 10 barn från dyslexi"
 
Elever med dyslexi som erbjuds intensiv lästräning under en begräsad period får en rejäl skjuts i läsutvecklingen, konstaterar läsforskaren Ulrika Wolff.
Kodknäckarna
Under högläsningen får barnen lära känna orden, hur de hör ihop och hur berättelser är uppbyggda, säger Ingvar Lundberg, professor emeritus i psykologi.
Kodknäckarna
För framgång i skolan krävs en lyckad språkinlärning, vilket i sin tur kräver bättre kompetens i läsinlärning hos lärarna, säger hjärnforskaren Martin Ingvar.
Kodknäckarna
With many children struggling with reading in some way, there’s a wealth of evidence to help teachers support students.
The Guardian
ANNONS:
Annons: Digilär - digitalt läromedel för alla skolformer från Natur & Kultur
 
Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter
 
Johanna Kristensson berättar om hur olika digitala verktyg kan fungera som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. (webb-tv)
Utbildningsradion
Läs- och skrivappar kan förbättra läsförmågan hos elever med grav dyslexi lika mycket som traditionell specialpedagogisk undervisning.
Specialpedagogik
Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström.
Skolporten
På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat, säger Emma Lindeblad.
Skolporten
Nu kommer mobilappen som samlar hjälpmedel, metoder och kamplust för att ge bättre kontroll över skolgången.
Skolvärlden
DysseAppen är framtagen för att inspirera ungdomar med dyslexi att skapa egna smarta strategier för lärande.
Kunskapsplattan
När Sebastian Arnstorp skulle skriva tenta i kursen Administration av datorsystem på Högskolan i Halmstad, valde han att ta hjälp av den sociala roboten Furhat.
Högskolan i Halmstad
This article showcases 17 ideas, including the OpenDyslexic extension, which converts web pages into text that can be easier to read for individuals who have dyslexia.
EdSurge
Att vara elev med dyslexi
 
Daniella Heljeved berättar om sina erfarenheter och att allt går med rätt inställning och hjälpmedel.(webb-tv)
Utbildningsradion
Rebecca Andersson berättar om svårigheter men även om styrker med dyslexi samt tips på hjälpmedel och studiestrategier.(webb-tv)
Utbildningsradion
Simon Sjöholm berättar han om hur han klarade skolan med goda betyg trots sin språkstörning.
Utbildningsradion
Redan i första klass kan eleven märka att läs- och skrivinlärningen inte går lika lätt som för kamraterna.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Elevhälsa, 19-20 september i Stockholm
Skolportens konferens elevhälsa 19-20 sept
En fungerande elevhälsa kan vara avgörande för lärande och framgång i skolan. Ta del av föreläsningar om samverkan, unga i hederskontext, antipluggkulturer, sömn, sociala medier och hjärnan samt hur man förbättrar kommunikationen i svåra samtal. För hela elevhälsoteamet!
Läs mer och boka plats!
Engelska när man inte vill och kan
 
Astrid Frylmark, logoped och metodutvecklare, presenterar förslag på arbetssätt i engelskaundervisning.
Utbildningsradion
Dyslexi och flerspråkighet
 
Dyslexi innebär svårigheter med att förstå sig på språkets ljud­mässiga uppbygg­nad. Vid andraspråksinlärning blir detta en extra utmaning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Blir elever med dyslexi diskriminerade?
 
Juristerna Stellan Gärde och Ola Linder berättar om den pågående rättsaktionen mot kommuner och Skolverket för diskriminering av barn med dyslexi i skolan. (webb-tv)
Utbildningsradion
Elever med dyslexi har stämt kommuner och Skolverket för diskriminering under de nationella proven.
Specialpedagogik
Pupils with dyslexia are at a disadvantage in tests, and we don’t have the resources to give them the help they need.
The Guardian
Across the country, public schools are denying children proper treatment and often failing to identify them with dyslexia in the first place.
Mindshift
Specialpedagogik i förskolan, 1-2 okt i Stockholm
Skolportens konferens specialpedagogik i förskolan 1-2 okt
För dig som arbetar med yngre barnen i behov av särskilt stöd! Med föreläsningar om bland annat språkstörning och flerspråkighet, barnet och hjärnans utveckling samt hur vi kartlägger och dokumenterar särskilt stöd i förskolans praktik. Välkommen!
Läs mer och boka plats!
Små barn och dyslexi
 
För yngre barn med dyslexi finns en rad viktiga faktorer för lyckad läs- och skrivpedagogik, enligt Mats Myrberg.
Kodknäckarna
Viktigt med dyslexiutredning
 
Om ett barn visar tecken på eftersläpning och motvilja mot läsning är det hög tid att agera, menar logopeden Elisabet Miske. (webb-tv)
Utbildningsradion
När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kunskapsöversikt och videoföreläsningar
 
I denna rapport beskriver professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm, ett antal olika aspekter på forskning om dyslexi. (pdf)
Vetenskapsrådet
Forskningssammanfattning från boken ”Smart start”. (pdf)
Kodknäckarna
På den här sidan finns videoföreläsningar inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. (webb-tv)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
På den här sidan finns länkar för vidare läsning inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Källkritik i fokus, 2 maj i Stockholm
Skolportens konferens källkritik 2 maj
Kanske vårens viktigaste konferens? Välkommen på en ämnesövergripande som går på djupet inom källkritiken. Konferensen berör vilka psykologiska faktorer som avgör hur vi tänker och sorterar information, praktiska verktyg för att avslöja osanningar på nätet samt den viktiga aspekten att inte endast arbeta med källkritik utan även källtillit!
Läs mer och boka plats!
Lyssna på DyssePodden!
 
Här finns alla poddavsnitt från DysseAppen där vi delar med oss av våra erfarenheter av dyslexi och samtalar med inbjudna gäster.(webb-radio)
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Forskning
 
På den här sidan finns avhandlingar inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samlade.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Eva Hallin skriver om den forskning som finns kring rörelseträning för barn med dyslexi.
Språkforskning.se
Bilder och illustrationer ger även läsare med dyslexi en annan typ av läsförståelse visar en studie av Eva Wennås Brante och Mona Holmqvist.
The Turkish Online Journal of Educational Technology
 
Skolportens magasin nr 1/2019
Skolporten nr 1/2019 – ute nu!
 
Tema: Dyslexi och läsning
Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om.

Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet.

Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan.

Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp ditt digitala lösnummer här!