Goda resultat inom sjukskrivning och rehabilitering i alla regioner 2018
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny överenskommelse inom sjukskrivning och rehabilitering 2019
 
SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskriving och rehabilitering under 2019. Överenskommelsen görs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och tjänster i väntan att beslut kan tas om en ny lag för koordineringsinsatser och om nya former för samordning och finansiering av arbetet med sjukskrivningsfrågan.

- Regeringen och SKL är överens om att förlänga överenskommelsen så att regionerna bland annat kan upprätthålla den viktiga funktionen för koordinering, säger Anna Östbom, handläggare på SKL.
Till nyheten
 
Pågående forskning och studier inom rehabiliteringskoordinering
 
Flera studier och forskningsprojekt om rehabiliteringskoordinatorns roll och effekt på sjukskrivning och återgång i arbete pågår, eller är på gång att starta. 
På skl.se finns en kort beskrivning av fem forskningsprojekt och studier som samtliga undersöker rehabiliteringskoordinatorns arbete.
Till nyheten
 
Goda resultat inom sjukskrivning och rehabilitering i regionerna
 
Resultatet för regionernas arbete inom överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering under 2018 är klart. Alla regioner får del av satsningen då samtliga villkor uppnåtts och de får därmed dela på totalt 1 180 miljoner kronor.

– Landstingen och regionerna har gjort ett mycket gott arbete under året för att ytterligare utveckla arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. Kompetensen har ökat i försäkringsmedicin, rehabiliteringskoordinatorer har införts i fler verksamheter och regionerna har arbetat med att införa Försäkringskassans elektroniska intyg inom sjukskrivningsområdet, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på SKL.
Till nyheten
 
Översyn av kunskapsläget för ME/CFS
 
Socialstyrelsen har tagit fram en översikt över kunskapsläget gällande myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Översynen ger en bedömning av förutsättningarna för att stödja hälso- och sjukvården när det gäller ME/CFS.
Till Socialstyrelsen
Alla landsting är nu regioner
 
Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner nu tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna och namnet landsting kommer att fasas ut.
Till nyheten
 
Samverkansyta vid sjukskrivning
 
Förutsättningarna för att skapa en samverkansyta som kan användas vid sjukskrivning och rehabilitering har utretts inom Ineras projekt Intygstjänster. 2018 utvärderades en prototyp av Samverkansytan, där bland annat invånare beskrev att möjligheten att vara delaktig i sin rehabilitering skulle öka.
Det är dock inte juridiskt möjligt att dela information digitalt mellan olika myndigheter och därför krävs en förändrad lagstiftning för att kunna realisera Samverkansytan.
Filmer, rapporter och presentationer om Samverkansytan kommer att finnas samlade på skl.se.
Läs mer
 
Sida om försäkringsmedicinska utredningar på skl.se
 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om försäkringsmedicinska utredningar i kraft. Lagen innebär att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan.

SKL har samlat material och dokument om den nya lagen och förordningen på skl.se.
Läs mer
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.