Läs om hur Stockholms stad ökar kunskapen om barnets rättigheter och om utbildning för ledning och styrning i Skåne.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
2019 är ett spännande år för oss som arbetar med barnets rättigheter. Ett år kvar till lag och efterfrågan på kunskapsutveckling ökar konstant. Den 1 april flyttas barnrättsfrågorna från Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet och Åsa Lindhagen, MP, blir ansvarig minister. Intressant att se vad det kommer att innebära för barnrättsfrågorna framöver. I det här nyhetsbrevet vill vi inspirera med kreativa exempel på vad ett stärkt lokalt och regionalt barnrättsarbete kan innehålla i väntan på att konventionen blir lag.
Elizabeth Englundh
 
 
Stockholms stad ökar kunskapen om barnets rättigheter
 
Som kommun är det möjligt att närma sig barnets rättigheter på olika sätt och inom olika samhällsområden. Ett exempel vi vill lyfta är Stockholms stad, som har tagit ett vidare grepp om arbetet med rättigheterna.

De har bland annat tagit fram ett stödmaterial till medarbetare i socialtjänsten som ska arbeta med ett barnrättsperspektiv. Ett annat exempel är en skrift som riktar sig till föräldrar ”Barns rättigheter och föräldrars ansvar”. Skriften innehåller information till föräldrar som bor i Stockholms stad. Ytterligare ett exempel är en utställning som pågår på Kulturhuset i Stockholm "Att växa i en stad som växer”. I samband med utställningen genomförs ett antal seminarier om olika artiklar i barnkonventionen.
Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten
Barns rättigheter och föräldrars ansvar (PDF)
Utställning - Att växa i en stad som växer
 
 
Skåne rustar inför att barnkonventionen blir lag
 
Kommunförbundet Skåne bjuder in ledning och styrning i de skånska kommunerna till en utbildning för att öka kunskaperna om vad det kan innebära att barnkonventionen blir svensk lag 2020.

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet. En regional samverkansplattform, Barnrättsforum Skåne, har etablerats och regionala utbildningar genomförs kontinuerligt. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne. Utbildningarna genomförs i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målgrupp är politiker, kommunchefer och förvaltningschefer i Skåne.

Inbjudan till styrning och ledning i Skåne samt program 
 
 
Strategisk modell för implementering av barnkonventionen
 
Region Gävleborg har tillsammans med tre andra regioner tagit fram en skrift som ett hjälpmedel för bibliotekschefer i deras arbete med att implementera barnets rättigheter i bibliotekens verksamhet. "Löpa linan ut" är en strategisk modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Skriften är så enkel och tydlig att den kan ge inspiration även till andra verksamhetsområden.
Illustratör: Errol Tanriverdi
Löpa linan ut
 
 
Stödmaterial om barnets rättigheter från SKL
 
Nu har vi kompletterat filmerna med lärande samtal om barnets rättigheter, som vi berättade om i förra nyhetsbrevet, med ett stödmaterial. Det handlar om nio filmer där Karin Lindström samtalar med Elizabeth Englundh om olika teman, till exempel varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter, vilka rättigheter barn har och hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer. Till varje film finns nu diskussionsfrågor, presentation med talarmanus och tips på litteratur för den som vill fördjupa sig.
 
 
Barnrättsdagarna 2019
 
Glöm inte att anmäla dig till Barnrättsdagarna i Örebro 9-10 april. Årets tema är Barn i utsatta situationer och moderator är Mark Levengood.
Läs mer och anmäl dig
 
 
Barnets rättigheter på skl.se
 
Har du funderingar kring barnrättsarbete? Besök våra webbsidor där du kan få stöd.
Barnets rättigheter
Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik