Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
I nyhetsbrevet från 29 januari föll dessvärre länken till webbsändningen bort, nu finns den i notisen nedan! 


Vi bjuder nu också in till nytt kunskapsnätverk för förtroendvalda, mer info nedan.

Boka in Demokatidagen den 3 april!
Vi har också glädjen att presentera ett digert självstudiematerial som har prövats och utvecklats under de tre år inom SKL:s diplomernade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog under Hans Abrahamssons ledning, se mer nedan. 

Har du något att tipsa om som vi skall ta upp här i nyhetsbrevet: kontakta anders.nordh@skl.se

Lena /Anders/ Anna-Karin/ Malin och Nils
 
 
 
SKL: Webbsändning - Mänskliga rättigheter - hur kopplar de till medborgardialog och samverkan med civilsamhället
 
Den 25 januari höll SKL en webbsändning som riktade sig till professionsnätverken för medborgardialog repsektive samverkan med civilsamhället.

Vi möter Anna Lindström, som är projektledare för SKLs överenskommelse om att stödja kommuner och regioner i att utveckla styrsystem som genomsyras av mänskliga rättigheter.

I arbetet har projektet tagit fram en plattform för MR kommuner. Två central perspektiv är att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga och vikten av samhällsaktörskapet med fokus på samarbete.
 
 
 
SKL: Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället 2019-2022
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Medborgardialog används som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster för att skapa en effektivare verksamhet samt för att uppnå en demokratisk och social hållbarhet. Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer.
Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
 
Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Med första träffen den 17 maj.
Kostnad för att delta i nätverket är 1500 kr/år/person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar.

Anmälan sensat 15 april
Frågor:  lena.langlet@skl.se  nils.munthe@skl.se anders.nordh@skl.se  
 
 
 
 
SKL: Demokratidagen 2019
 
Demokratidagen - Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter och andra intressanta föreläsare.

Utförligt program publiceras inom kort här
  • Tid: 3 april 2019
  • Plats: Clarion Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35 (i Vasastan)
  • Ort: Stockholm
  • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Kostnad: 2 700 kr exklusive moms.
  • Sista anmälningsdag: 4 mars 2019
 
 
 
 
Självstudiekurs i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog
 
Självstudiekursen har tagits fram på initiativ av Projekt Medborgardialog, Sektionen för Demokrati och styrning inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projekt Medborgardialog startade 2006 med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrprocesser och verksamhetsutveckling för demokratiskt och social hållbarhet.

Slutresultatet som disponerats i tre sammanflätade delar (Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik, Del II Sverige i en värld i förändring samt Del III Makt, medskapande och manöverutrymme) har prövats och utvecklats under SKL:s Diplomerade utbildning i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som vi genomfört tre år i rad under Hans Abrahamssons ledning. Det har gjort det möjligt att utforma materialet till ett kurspaket för lokala självstudier. Förutom av texter med instuderings- och uppsummerande frågor för gruppdiskussion består materialet av 26 inspelade föreläsningar som kan laddas ner från YouTube (Samhällsförändring och medborgardialog).

Kurspaketet är avsett för självstudier i grupp, och innehåller instuderings­frågor och uppsummerande gruppdiskussions­frågor.

Kurslitteraturen är uppdelad i tre delar, och finns som både e-bok och pdf-dokument.

Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.