Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Februari 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
FUB KOMMENTERAR REGERINGSÖVERENSKOMMELSEN
 

18 januari fick Sverige en ny regering. Regeringen bildades efter en blocköverskridande överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I och med detta har Riksförbundet FUB analyserat innehållet i överenskommelsen, med fokus på de punkter som berör FUB:s målgrupp. 

Riksförbundet FUB:s jurister och ombudsmän har tittat närmare på punkterna 49 (förbättra kunskaperna i skolan), 52 (ge rätt stöd i tid), 56 (reformera lärarutbildningen) och 64 (personlig assistans och assistansersättning).

Läs vår analys av överenskommelsen här.
 
Temakvällar om god man/ställföreträdare 2019
 

Under 2019 är god man/ställföreträdare ett prioriterat arbetsområde för FUB. Vi anordnar därför 5 temakvällar på ämnet, i samverkan med berörda länsförbund. Syftet med temakvällarna är att i workshopform samla in medlemmarnas erfarenhet av god man/förvaltare, alternativ att vara god man. Anpassade workshopar för medlemmar i Inre Ringen erbjuds på samtliga orter. 

26 mars - Linköping
9 april - Hässleholm
10 september - Borlänge
8 oktober - Luleå
5 november - Stockholm

Klicka på respektive ort ovan för att se mer information och för att komma till anmälan. Föranmälan krävs. 
 
Försäkringskassans två nya ersättningar 
 

Den 1 januari 2019 infördes de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna kommer på sikt ersätta vårdbidrag och handikappersättning. Från och med den 1 januari 2019 ändrades också reglerna i föräldraledighetslagen. Föräldrar får då rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid och vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag är beslutad för barnet.

På Försäkringskassans hemsida finns ett webbinarium och frågor & svar om de nya ersättningarna, läs mer här!

 
FUB i media
 
Harald Strand, förbundsordförande, och Julia Henriksson, förbundsjurist. 
- "Kommunen kan inte avgöra vem som är bäst assistent"
 
 
(Dagens samhälle, 2019-01-31).
Östersunds kommun försöker, utan att ha stöd i lagen, styra människors liv genom att säga att anhöriga inte får vara personliga assistenter. Att förbjuda anhörigassistans är att förvägra personer med funktionsnedsättning att definiera sina behov av integritet. 

FUB uppmanar regeringen att motverka detta kränkande och begränsade beteende, och att tydligt betona den enskildes rätt att välja sina personliga assistenter. 

Läs hela vår debattartikel i Dagens Samhälle, här.
 
Julia Henriksson, förbundsjurist, Riksförbundet FUB. 
- "Viktiga frågor saknades i
LSS-utredningen"
 

(Sveriges Radio, 2019-01-30).
Julia Henriksson, förbundsjurist på Riksförbundet FUB, uttalade sig 20 januari 2019 i Sveriges Radio Klartext om det som saknades i LSS-utredningen. "Det finns verkligen mycket som behöver göras. Daglig verksamhet är en sådan sak. Vi har många medlemmar som inte har meningsfulla saker att göra på dagarna. Det behöver bli mycket bättre". 

Lyssna på intervjun med Julia här.
 
Försäkringskassan om bedömning av arbetsförmåga på daglig verksamhet
 

Som vi har berättat om tidigare har FUB-medlemmar drabbats av indragen sjuk- och aktivitetsersättning. FUB har en löpande dialog med Försäkringskassan för att motverka felaktiga beslut hos myndigheten. Vi har också fått signaler om att Försäkringskassan överväger att likställa utflyttade placeringar via daglig verksamhet med arbetsförmåga, något som skulle få väldigt allvarliga konsekvenser.

Vi har frågat Försäkringskassan och fått följande svar:

”I bedömningen av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska Försäkringskassan ta ställning till om arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Förmågan att delta i daglig verksamhet enligt LSS kan inte jämställas med en arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Att en person deltar i en daglig verksamhet kan alltså inte användas som stöd för att han eller hon har en arbetsför­måga i en anställning i ett skyddat arbete eller en lönebidragsanställning. Vi kommer att göra förtydliganden i styrande och stödjande dokument om att uppgifter om att någon deltar i daglig verksamhet eller sysselsättning inte kan användas som stöd för att personen har arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden”.

Riksförbundet fortsätter att följa frågan.

 
 
LSS-året 2018 
 

2018 var ett intensivt år, inte minst för LSS. På FUB:s webbsida har vi samlat det vi gjort under det senaste året. Där hittar du debattartiklar, FUB:s kommentarer och ställningstaganden, våra animerade LSS-filmer och mycket mer. 

Klicka här för att ta del av FUB:s arbete kring LSS.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se