På Trafikverksskolan erbjuder vi ett brett utbud av kurser inom banteknik. Här kan du läsa mer om de kurser som kommer att genomföras under den närmaste tiden och som har lediga platser kvar.
Spårsvetsning, grundläggande teori
 
För dig som ska arbeta som spårsvetsare erbjuder Trafikverksskolan kursen "Spårsvetsning, grundläggande teori". Under denna teoretiska kurs får du fördjupade kunskaper i materiallära, oförstörande provning, klimatfaktorer vid spårsvetsning etc.

För att bli antagen till kursen ska du genomgått kurserna "Grundutbildning i banteknik"  (BBUHBT) och "Kapning och slipning av rälsmaterial" (BBSPSK).

Kursen genomförs i Trafikverksskolans lokaler i Ängelholm på följande datum:

26-28 mars 
5-7 november


Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBSPGRT
Termitsvetsning
 
Kursen "Rälsskarvning, termitsvetsning"  vänders sig till dig som ska utföra termitsvetsarbete och eventuellt vidareutbildas till spårsvetsare i Sverge eller Norge.

Kursen behandlar arbetsmetodik, arbetsanvisningar och bestämmelser vid termitsvetsning av räls samt ett kortare avsnitt om föreskrifter kring spårsvetsning.

Du övar termitsvetsning enligt de metoder som används inom Trafikverket - allt från utrustning och förberedelser till slipning och efterkontroll av färdig svets. 

Spårsvetsarprövning enligt TDOK 2014:0586 erbjuds i anslutning till kursen.

Kursen genomförs i Ängelholm den 1-12 april och den 11-22 november.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BBSPTS
Spårsvetsinformation
 
På kursen "Spårsvetsinformation" lär du dig att förstå och bedöma spårsvetsfrågor som berör utveckling, metoder, spårsvetsarprövning och arbetarskydd.

I kursen ingår ett flertal praktiska demonstrationer som utförs med hjälp av rälsstål, redskap, olika maskiner och material.

Nästa tillfälle äger rum i Ängelholm den 23-25 april.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPIF
Banteknik för underhållspersonal
 
Arbetar du inom området banteknik med spårunderhåll och har behov av att uppdatera och förnya dina kunskaper så erbjuder Trafikverksskolan kursen "Banteknik för underhållspersonal, fortbildning".

Kursen ger dig både repetition av ämnesområdena från kursen "Banteknik för underhållspersonal/tekniker" (BBUHBT) men också nyheter inom det bantekniska området.

Kursen erbjuds i Ängelholm den 13-17 maj.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBTF
Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
 
Kursen "Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar" erbjuder Trafikverksskolan dig som ska göra säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar.

På kursen kommer du bland annat att lära dig: 
  • redogöra för gällande regler och föreskrifter avseende säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
  • utföra  säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar enligt TDOK 2014:0240 med hjälp av det datoriserade besiktningssystemet BESSY
  • tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter och arbetarskyddsåtgärder vid säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar
Två olika kurstillfällen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm
 

25 mars-12 april
9 september-27 september


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABSSÄ
Stabilitetspåverkande arbete i spår
 
Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" vänder sig till alla som arbetar med eller beställer arbeten i spår/spårområden.
Oavsett om du arbetar med markarbeten i banans närhet eller ban-, el-, signal, telearbeten så är kursen ett måste om du utför stabilitetspåverkande arbeten i anläggningen. Minst en person per arbetslag ska ha erforderlig utbildning.

Nästa kurstillfälle äger rum i Ängelholm den 19 mars och den 21 augusti.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB
Datasystemet BIS
 
I kursen "Sökning i BIS" lär du dig Trafikverkets datasystem BIS ifrån början. I BIS lagras information om banrelaterade anläggningar och händelser.

Den 7 maj och den 2 september genomförs kursen i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABISGRUND


Kursen "Ajourhållning i BIS" är en påbyggnadsutbildning för dig som ska ajourhålla systemet (inrapportera förändringar i anläggningen).

Kursen genomförs den 8-9 maj  och den 3-4 september i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABISAJOUR
Spårlägesdiagram 
 
"Tolkning av spårlägesdiagram"  är kursen för dig som arbetar med spårunderhåll. Du får kompetens inom föreskrifter och normer och du lär dig att tolka spårlägesdiagram för att kunna utvärdera spårläget.

Denna kurs genomförs i Ängelholm:

24 april och 20 november

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPLD
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
 
Är du bantekniker som ska utföra ibruktagandebesiktning så är kursen "Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten" något för dig.

Efter kursen ska du kunna utföra ibruktagandebesiktning efter spårarbeten enligt TDOK 2014:0521.

Kursen avslutas med ett behörighetsprov.

På Trafikveksskolan i Ängelholm genomförs följade kurstillfällen:

4-15 mars
13 maj-24 maj
19 augusti-30 augusti


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUK
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.