Revision
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Seminarier om God revisionssed 2018 under våren 2019
 
Under vintern och våren 2019 erbjuder SKL ett stort antal seminarier runtom i hela landet. Seminarierna vänder sig till såväl förtroendevalda revisorer som sakkunniga. Särskilt du som är ny i ditt uppdrag har nytta av denna kurs!

Stockholm 19 feb
Linköping 6 mar
Luleå 21 mar
Falun 2 apr
Alvesta 10 apr
Malmö 26 april
Skövde 8 maj
Göteborg 15 maj
Stockholm 14 maj
Karlstad 27 maj

Den 23 maj planerar vi också en kurs om upphandling av revisionstjänster. Möjlighet till anmälan kommer inom kort!
Anmälan kurser
 
Ny skrift om revision i kommunala stiftelser och andra företagsformer
 
Kommunallagen lägger fast att fullmäktige ska utse kommunala revisorer i de företag som kommunen eller regionen har ett engagemang i som ägare, stiftare eller medlem. Avsikten med detta är att ge den kommunala ägaren en demokratiskt förankrad insyn och kontroll – utöver styrelsens uppsikt, och vidare än den revision som företagets auktoriserade revisor genomför. SKL publicerar nu en särskild skrift om dessa revisionsuppdrag, som i såväl regelkonstruktion som utförande skiljer sig något från övriga revisionsuppdrag i kommunen eller regionen.
Skrift om revision i kommunala stiftelser
 
 
Demokratidagen 2019
 
Mötesdagen för dig med intresse och ansvar för demokratifrågor går av stapeln den 3 april i Stockholm . Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare, ideella krafter och andra intressanta föreläsare. Ett seminarium om revision kommer att erbjudas. Anmälan öppen nu.
 
Regionernas revisionskonferens 2019 – notera datum!
 
Vartannat år samlas revisorer i regionerna ( tidigare landsting) till en två dagar lång konferens. År 2019 arrangeras konferensen av Region Västmanlands revisorer i samarbete med SKL. Den genomförs i Västerås den 27-28 augusti. Program och inbjudan kommer under våren.
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.