Trafikverkskolan erbjuder kurser inom väg för dig som arbetar med exempelvis planering, projektering, beställning, vägunderhåll, vägmärken, vägbelysning eller broinspektion. Kurserna erbjuds på ett flertal olika orter i landet. 

För att läsa mer och anmäla dig, klicka på länken under respektive kurs.
Vägunderhåll
 
Kursen "Grundläggande vägunderhåll" vänder sig till dig som är nyanställd och arbetar exempelvis som beställare eller arbetsledare inom underhåll av vägar. 

På kursen varvas föreläsningar, grupparbeten och diskussioner om vägunderhållsågärder, produktionsmetoder och ekonomi.

Lediga platser finns den 10-11 april i Uppsala

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod:
 BVBARM
Utforma gaturummet med VGU-guiden
 
Har du något års projekteringserfarenhet med väg- och gatuutformning i tätort och önskar en ökad förståelse för hur VGU för tätort kan andvändas, så är kursen "Utforma gaturummet - lär dig använda VGU-guiden" något för dig. 

I denna tvådagarskurs lägger teoriavsnitt grunden medan praktiska övningsuppgifter används för att skapa förståelse för olika sammanhang. För att kunna arbeta tillsammans och ha överblick används papper och penna till de projekteringsövningar som genomförs.

Vänligen medtag egen dator till kursen.

Kurstillfällen genomförs på följande datum:

5 - 6 mars i Uppsala
23 - 24 april i Göteborg
22 - 23 oktober i Göteborg
19 - 20 november i Uppsala

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVVGU-TO
Planläggning av vägar och järnvägar
 
Två olika kurser erbjuds för dig som har ansvar för eller arbetar med planläggning av vägar och järnvägar.
  • Planläggning av vägar och järnvägar – processen och samråd, BVPLAN-P
  • Planläggning av vägar och järnvägar – utformning av handlingar och redovisningskrav, BVPLAN-U
Kurserna kan genomföras oberoende av varandra. Planerar du att gå båda kurserna bör du börja med "- Processen och samråd" och därefter "- Utformning av handlingar och redovisningskrav".

Arbetar du med fokus på processen och de samråd som sker med olika aktörer, samt de krav som ställs på dessa aktiviteter erbjuds kursen "Planläggning av vägar och järnvägar - processen och samråd".

Deltagarna ska efter genomgången kurs:
  • ha kännedom om den strategiska och ekonomiska planeringen som föregår den fysiska planläggningen.
  • ha kunskap och förståelse för hur den fysiska planläggningsprocessen och samrådet ska bedrivas.
  • kunna anpassa planläggningsprocessen och samrådet efter åtgärdens komplexitet och omfattning.
På följande datum finns lediga platser:

12 mars, Stockholm-Arlanda
7 maj, Göteborg
24 september, Stockholm-Arlanda


Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVPLAN-P


För dig som har fokus på framtagandet av planhandlingar erbjuds kursen "Planläggning av vägar och järnvägar - utformning av handlingar och redovisningskrav".

Deltagarna ska efter genomgången kurs:
  • ha kunskap och förståelse för de krav som ställs på redovisningen i planen.
  • ha kunskap och förståelse för planens olika handlingar och dess sammansättning.
  • kunna anpassa handlingarnas innehåll efter åtgärdens komplexitet och omfattning.
På följande datum finns lediga platser:

13 mars, Stockholm-Arlanda
8 maj, Göteborg
25 september, Stockholm-Arlanda


Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVPLAN-U
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt
 
På kursen "Vägmärkeskontroll, ATK-objekt" får du som är vägmärkeskontrollant behörighet att genomföra den avtalsstyrda kontrollen av trafiksäkerhetskamerorna och deras skyltning. 

Kursen erbjuds vid följande tidpunkter och orter:

11 april, Falun
25 april, Skillingaryd
23 maj, Fällfors
29 augusti, Skillingaryd
12 september, Falun
26 september, Fällfors
7 november, Skillingaryd


Det är mycket viktigt att respektive kursdeltagare har fått ett externt användarnamn till Trafikverket och tillgång till Sisyfos utbildningsmiljö innan kursstart. Kontakta din beställare, projektledare drift för ditt driftområde.

Klicka här för att läsa om kursen och göra en intresseanmälan
Kurskod: BVATK
VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering
 
Arbetar du med beställning, projektering och/eller granskning av vägutrustningsplan såväl i gatumiljö som på landsbygd är kursen  "VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering" något för dig.

Under kursen genomförs flera projekteringsövningar som hjälper dig att förstå helheten kring vägvisning och vägmarkering. 

Kurstillfällen genomförs:

22 - 23 maj i Stockholm
27 - 28 november i Stockholm

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVVGU-VM
Detaljprojektering - gata/väg
 
Är du konsult, projektledare eller kommunal handläggare, som främst arbetar med detaljutformning av gator och vägar eller med vägplan/arbetsplan/bygghandling så är kursen "Detaljprojektering - gata/väg" kanske något för dig. Du kommer att få en ökad förståelse för hur utformningen av olika trafikelement påverkar trafiksäkerhet, körupplevelse och tillgänglighet. 

Kursen vänder sig även till dig som önskar fördjupa dig inom områdena trafiksäkerhet, utformning av vägskäl, gatumiljöer i tätort, GC-trafik, tillgänglighet, trafiksäkra landsbygdsvägar, hållplatser och andra sidoanläggningar.

Följande kurstillfällen erbjuds:

14 - 16 maj, Linköping 
15 - 17 oktober, Örebro


Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVDETPR
VGU - Väg och gatubelsyning
 
Kursen "VGU - Väg och gatubelysning" vänder sig till dig som arbetar med belysningsplanering och som behöver få en ökad förståelse för hur informationen om väg- och gatubelysning i VGU är uppbyggd och kan användas.

Målet med kursen är att du ska kunna förstå och utvärdera en belysningsberäkning för gator och GC-vägar, förstå hur belysning påverkar upplevelsen av stadsrummet och hur den samverkar med träd, fasader och markmaterial.

I kursen ingår gemensam kvällsmat dag 1 följt av ett tvåtimmars kvällspass där vi går ut och tittar på belysning i stadsmiljö.

Kursen genomförs i Uppsala den 13-14 november 

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla dig
Kurskod: BVVGU-BE
Just nu pågår uppdateringen av Trafikverksskolans kontaktregister enligt de nya dataskyddsbestämmelserna. Då vi inte är helt färdiga kan det innebära att du får mail som du avbeställt. Vi ber om överseende för det, alla ändringar kommer att genomföras.
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.